Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen: ”Häme ansaitsee enemmän valtiontalousarviosta”

Uutiset, sunnuntaina 17.10.2021

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen jätti vuoden 2022 valtion talousarvioon useamman muutosehdotuksen. Kärkenä esityksissä on Hämeen huonokuntoisten teiden korjausvelkatyön jatkaminen ja luontokohteiden kehittäminen.

-Minusta Marinin hallituksen esittelemä vuoden 2021 talousarvioehdotus vastasi kovin huonosti Hämeen tarpeisiin. Esitys ei pitänyt sisällä isompia tärkeitä hankkeitamme kuten Moreeni-Rastikankaan tarvittavaa eritasoliittymää tai rahoitusta pääradan kehittämiseen. Mutta iso huoli on myös se, että

pienemmät tiet menevät koko ajan huonompaan kuntoon. Tänäkin vuonna asfaltoitiin niin vähän vanhoja teitä, että huonokuntoisten teiden määrä vain jatkoi kasvamistaan, totesi Timo Heinonen, joka toimii myös valtiovarainvaliokunan liikenne- ja viestintäjaostossa.

Heinonen jättikin valtiontalousarvioesitykseen nipun kohdennettuja teiden peruskorjausesityksiä sekä suuremman kohdentamattoman määrärahaesityksen Kanta- ja Päijät-Hämeen pienempien valtionteiden peruskorjauksiin.

-Näistä teistä tulee todella paljon palautetta eri puolilta Hämettä. Olen tänäkin vuonna käynyt katsomassa monta todella hurjassa kunnossa olevaa tietä niin Päijät-Hämeessä kuin Lounais-Hämeessäkin sekä Riihimäen ja Hämeenlinnankin seudulla. Osaan on nyt saatu uutta asfalttia, mutta kyllä tässä vielä työtä riittää, jatkaa Heinonen.

Tiehankkeiden lisäksi Heinonen esitti lisärahoitusta myös mm. Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen ja Evon retkeilyalueen kehittämiseen. Ja myös Heinolan Lintutarhan jatkon turvaamiseksi.

Kansanedustaja Timo Heinonen Vuoden 2022 Valtiontalousarvioesitykseen jättämät muutosehdotukset:

–Retkeilyalueiden ylläpitämiseen ja korjausvelan pienentämiseen (3 000 000 euroa)

-Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen sekä Evon retkeilyalueen kehittämiseen (3 000 000 euroa)

-Aulangon puistometsän peruskorjaushankkeen jatkamiseen (2 000 000 euroa)

-Kelloseppäkoulun toiminnan jatkon varmistamiseen (300 000 euroa)

-Heinolan lintuhoitolan toiminnan turvaamiseksi (100 000 euroa)

-Jokioisten kartanon säilyttämiseksi valtion omistuksessa (100 000 euroa)

-Päijät- ja Kanta-Hämeen pienempien valtionteiden korjausvelkahankkeeseen (10 000 000 euroa)

-Tammelan Papinsillantie 2826 kunnostamiseksi (130 000 euroa)

-Hausjärven Kalliontien kunnostamiseksi (490 000 euroa)

-Vierumäen urheiluopiston tie 4142 perusparantamiseksi (350 000 euroa)

-Tammelan Kaukolantien peruskunnostamiseksi (200 000 euroa)

-Hausjärven Nyryntien peruskunnostamiseksi (200 000 euroa)

-Seututie Hartola-Pertunmaa kunnostamiseksi (400 000 euroa)

-Hunsalantien ja Siikalantien (11225) kunnostamiseksi (650 000 euroa)

-Vojakkalantie 2824 kunnostamiseksi (750 000 euroa)

-Vojakkalantien risteyksen peruskorjaamiseen ja turvallisuuden parantamiseen kantatie 54:llä (400 000 euroa)

-Launosten Kartanontien ja Riihimäen välisen kevyenliikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen (3 000 000 euroa)

-Yhdystie 6134 Hartola-Vuorenkylä-Toivakka-Viisarinmäki kunnostamiseksi (200 000 euroa)

-Padasjoki-Kuhmoinen Maantien 3254 vielä tekemättömän osuuden peruskorjaukseen  (600 000 euroa)

-Raskaanliikenteen pysäköinti ja levähdysalueiden määrän kasvattamiseen (1 000 000 euroa)

–Kantatien 54 hirviaidoitukseen Riihimäeltä Hausjärvelle sekä riista-aidan jatkamiseen Lopelta länteen (800 000 euroa)

-Kantatien 54 luokituksen muuttamiseen valtatieksi sekä perusparantamisen aloittamiseen (5 000 000 euroa)

-Hämeenlinnan Tuuloksen ja Turun välisen valtatien 10 perusparannukseen (10 000 000 euroa)

-Rauhanturvaajien vertaistukitoiminnan rahoittamiseksi (2oo ooo euroa)

-Sotiemme veteraanien ja Sotiemme naiset keräysten tuotonaleneman kompensointiin ( 1 000 000milj)

-Rintamalisän korotukseen 200 euroon kuukaudessa (3 100 000 euroa)

-Vammautumattomien sotiemme veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen (5 000 000 euroa)

Kommentit