Kokoomuksen Timo Heinonen: Valtiovarainministeri Annika Saarikko johti harhaan budjettikeskustelussa

Uutiset, tiistaina 14.12.2021

Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen (kok.) ihmettelee, miksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) johti harhaan budjetin palautekeskustelussa tänään eduskunnassa. Saarikko totesi, että kokoomuksen budjettivastalause nostaisi budjetin kehysmenoja noin 0,5 miljardilla eurolla.

-Joko valtiovarainministeri ei ymmärrä, miten budjetti eduskunnassa käsitellään, tai hän johtaa tietoisesti kuulijoita harhaan. Kumpikaan ei anna hyvää kuvaa ministeristä. Tarkoituksellinen väärinymmärtäminen tai asioiden vääristely vievät pohjaa rakentavalta keskustelulta, jota Suomi talouspolitiikankin osalta kipeästi kaipaa, Heinonen sanoo.

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) johti eduskuntaa harhaan tiistain 14.12.2021 valtiontalousarviokäsittelyn palautekeskustelussa, toteaa Kokoomuksen Timo Heinonen. Kuva: Eduskunta Hanne Salonen

Budjettikäsittelyä uudistettiin vuonna 2011 Hannes Mannisen (kesk.) työryhmän ehdotusten pohjalta siten, että budjettikäsittelyn yhteydessä ei voi tehdä muutosesityksiä määrärahoihin, jos määräraha perustuu lakiin.

-Lakisääteisten menojen osalta vastalauseeseen ei ole mahdollista kirjata suoria määrärahamuutoksia. Lakiin perustuvien määrärahojen muutokset edellyttävät, että asiaa koskeva lakiehdotus on hyväksytty ensin. Suoria määrärahamuutoksia voidaan esittää vain ei-lakisääteisiin menoihin, Heinonen selventää.

-Ennen esimerkiksi lapsilisiin saatettiin ehdottaa lain ohi budjettiperusteisesti määrärahoja. Jos ehdotukset olisi hyväksytty, olisi joka tapauksessa jaettavana ollut vain lain määrittämän verran varoja. Budjettitekniikkaa uudistettiin, jotta vaihtoehtobudjettien sisältökysymykset pääsisivät paremmin debatin keskiöön, Heinonen muistuttaa.

-Vastalauseessa oppositiopuolueet ehdottavat siksi valtaosan muutosesityksistään niin sanottuina lausumina. Lausumilla eduskunta velvoittaa hallituksen tuomaan tarvittavat lakimuutokset, joilla niissä määritellyt reformit toteutetaan. Ihmettelen, jos valtiovarainministeri Saarikkoa ei tunne budjettikäsittelyn menettelytapoja”, Heinonen sanoo.

-Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa menoja vähennettäisiin 2,6 miljardilla eurolla ja lisättäisiin 550 miljoonalla eurolla, joten menotaso laskisi yhteensä reilulla 2 miljardilla eurolla. Veroja ja muita tuloja kokoomus keventäisi 1,4 miljardilla ja kiristäisi 0,9 miljardilla, eli tulot kevenisivät noin 530 miljoonalla eurolla. Julkinen talous vahvistuisi reilulla 1,5 miljardilla eurolla. Eduskunnan tietopalvelun arvioimien työllisyysvaikutusten myötä julkinen talous vahvistuisi kokonaisuudessaan jopa 2,5 miljardilla eurolla, Heinonen päättää.

Kommentit