Kokoomuksen Heinonen ja Kiuru: Panostukset turvallisuuteen lisäävät yhteiskunnan vakautta

Blogi, tiistaina 12.12.2017

Kokoomuksen kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnassa toimivat Timo Heinonen ja Pauli Kiuru ovat tyytyväisiä vuoden 2018 talousarvioon tehtyihin lisäyksiin. Edustajat pitävät erityisen tärkeinä panoksia turvallisuuteen. Ensi vuoden talousarviossa poliisien määrä pystytään pitämään 7 200 poliisin tasolla.

Valiokunta kohdensi 250 000 euroa huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi sekä 220 000 euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille.

-Olen ollut huumausaineiden katukaupan yleistymisestä huolissani. Esimerkiksi Pirkanmaalta on kantautunut uutisia, joiden mukaan huumeiden käyttöön on houkuteltu jopa 11 vuotiaita. Poliisin aktiivinen katukaupan valvonta tulee todelliseen tarpeeseen, sanoo Pauli Kiuru.

-Koulupoliisitoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, joka lisää lasten ja nuorten luottamusta poliisiin. Toimiva vuoropuhelu nuorten ja poliisien välillä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä silloin, kun tarvetta on, sanoo Timo Heinonen.

Kokoomusedustajat pitävät tärkeänä myös Hätäkeskuslaitoksen riittävää resursointia. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioitiin, että nykymuotoinen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään 600—630 henkilötyövuoden tasoa. Henkilöstön määrän vähentymisen myötä myös viraston sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes kaksinkertaiseksi verrattuna valtionhallinnon keskiarvoon.

-Valiokunta lisäsi 400 000 euroa korjaamaan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta. Hätäkeskustoiminnalla on suora vaikutus kansalaisten luottamukseen yhteiskuntaa kohtaan. Sen toiminnat ovat yhteiskunnan kriisinsietokyvyn kannalta olennaisia. Hädässä kansalainen kääntyy Hätäkeskuksen puoleen. Viiveisiin ei ole varaa, sanoo Pauli Kiuru.

Valiokunta päätti myös lisätä 1 500 000 euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin. Tullin työ on lähes kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaa. Sen avulla lisätään verotuloja ja rikostorjunnan vaikuttavuutta.

-Tulli tekee turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää työtä. Lisääntynyt verkkokauppa on muuttanut kaupan rakennetta. Meillä ei ole varaa ottaa riskejä, jotka tuovat markkinoille vaarallisia ja laittomia tuotteita. Postilinjaston automatisoinnilla voidaan poimia materiaalivirrasta pois lähempää tarkastusta vaativat lähetykset, sanoo Timo Heinonen.

Myös muuttoliikeviestintää jatketaan radikalisoitumisen ja terrorismin vastaisella työllä. Valiokunta lisäsi 150 000 euroa radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään.

-Muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää uusia toimintamalleja. Kohdennettu viestintä on osoittautunut tehokkaiksi ja sitä on syytä edelleen kehittää, sanoo Timo Heinonen.

Tagit: 112, hätäkeskus,

Kommentit