Kokoomuksen Heinonen ja Kiuru: Eduskunta osoitti lisäresursseja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiselle

Uutiset, maanantaina 10.12.2018

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Pauli Kiuru pitävät merkittävänä tänään julkaistua Suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsausta. Katsauksessa nostettiin esille keskeisiä turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä Suomessa. Keskiössä ovat kansallisen turvallisuuden näkökulmasta Suomeen kohdistuva tiedustelutoiminta sekä terrorismin uhka.

Kiuru, Pauli kok

-Eduskunnan valtiovarainvaliokunta osoitti tärkeitä lisäpanostuksia kansallisen turvallisuuden näkökulmasta keskeisille toiminnoille. Esimerkiksi Rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle sekä poliisille osoitettiin lisäresursseja, Kiuru toteaa.

Kansallisen turvallisuuden katsauksessa todetaan, että terrorismin uhka Suomessa säilyy lyhyellä aikavälillä neliportaisella asteikolla todennäköisesti tasolla kaksi, mikä tarkoittaa terrorismin uhkan olevan kohonnut. Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset henkilöt ja pienemmät ryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta.

Vastaanottojärjestelmän piiristä on kadonnut viimeisen kolmen vuoden aikana n. 6 000 turvapaikanhakijaa. Osa heistä on lähtenyt takaisin kotimaahansa, mutta osa on jäänyt laittomasti Suomeen oleskelemaan. Laillisten toimeentulon hankkimiskeinojen puuttuessa maan alle siirtyvien ulkomaalaisten todennäköisyys syyllistyä rikoksiin ja radikalisoitua on suuri.

-Laittomasti Suomeen oleskelemaan jäävät ulkomaalaiset muodostavat merkittävän turvallisuusuhkan. Tämän vuoksi kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi ulkomaalaisvalvontaan lisättiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan toimesta 300 000 euroa, Heinonen toteaa.

Kokonaisuutena ottaen eduskunnan valtiovarainvaliokunta teki tärkeitä lisäyksi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta elintärkeille toiminnoille. Ilman riittäviä viranomaisresursseja niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden ylläpitämisestä huolehtiminen on hankalaa.

Kiuru, Pauli kok

-Suomi on yksi maailman turvallisimmista valtioista ja sellaisena sen tulee myös säilyä, Heinonen ja Kiuru toteavat.

Kommentit