Kokoomuksen Heinonen: Ehdotus lukioiden ja yliopistojen tiiviimmästä yhteystyöstä kannatettava.

Uutiset, keskiviikkona 15.07.2015

 

Kansanedustaja, Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen tukee ehdotusta yliopistojen yhteyteen perustettavista tiedelukioista.

-Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ehdotus yliopistojen ja lukioiden tiiviimmästä yhteistyöstä on kannatettava avaus. Selvää on, että lukioiden roolia korkeakouluopintoihin valmistavana instituutiona on vahvistettava, Heinonen sanoo.

-Yliopistojen ja lukioiden tiiviillä yhteystyöllä vastattaisiin useampaankin ongelmaan; välivuosia saataisiin karsittua, kyettäisiin tarjoamaan yhä enemmän vaihtoehtoja lukiokoulutukseen hakeutuville ja yliopistot voisivat hyödyntää lukioita opetus-, harjoitus- ja tutkimustarkoituksessa, Heinonen pohtii.

 

Lukiokoulutuksen uudistaminen on isossa roolissa, kun tulevaisuuden koulutussektoria kehitetään. Heinonen toivoo, että lukion uudistamiseen suhtauduttaisiin tosissaan.

-Lukiokoulutuksemme kaipaa uusia ideoita, juuri tämän OAJ:n ehdotuksen kaltaisia rohkeita avauksia. Lukiomme on arvokas osa suomalaista historiaa ja nykypäivää, toivon, että sen rooli ei ole laskeva tulevaisuudessakaan, Heinonen toteaa.

Kommentit