Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristöraportti: Arjen elinympäristö, työ ja teknologia etusijalle

Uutiset, perjantaina 21.01.2011

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristötyöryhmän raportti ”Puhtaan ympäristön ja kestävän talouden Suomi” julkaistiin tänään eduskunnassa. Työryhmän näkemyksen mukaan tulevaisuuden Suomi on kestävän kehityksen teollisuusmaa, joka ratkaisee osaamisellaan ja teknologialla maailman merkittävimpiä ympäristöongelmia.

– Haluamme luoda uutta työtä suomalaisille ympäristöstä ja energiasta. Esimerkiksi luomalla ympäristötutkimuksen keskittymiä Suomeen, kaupallistamalla ympäristö- ja energiateknologiaa ja avaamalla julkisia ympäristöpalveluita enemmän yritysten toteutettavaksi voidaan luoda Suomeen uutta työtä ja yrittäjyyttä, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Sanna Perkiö.

– Maankäytön suunnittelussa on löydettävä tasapaino yhdyskuntarakentamisen, elinkeino- ja energiapolitiikan, kestävän metsäpolitiikan ja suojelutarpeiden välillä. Etelä-Suomessa luonnonsuojelualueita on tällä hetkellä riittämättömästi. Maatalouden haasteena taas on peltoviljelyn ja sitä kautta päästöjen lisääntyminen. On yhä tärkeämpää löytää keinot maatalouden ympäristörasituksen vähentämiseen, Perkiö toteaa.

– Haluamme kauneutta, kaveruutta ja älyä asumiseen. Arjen elinympäristön viihtyisyyttä pitää kohentaa, yksin asuville pitää luoda mahdollisuus yhteisölliselle asumiselle ja uutta talotekniikkaa täytyy ottaa käyttöön, Perkiö vaatii.

Tammikuussa 2010 työnsä aloittaneen työryhmän puheenjohtajana on toiminut kansanedustaja Sanna Perkiö. Työryhmän työhön ovat osallistuneet kansanedustajat Sirpa Asko-Seljavaara, Leena Harkimo, Timo Heinonen, Ulla Karvo, Pertti Salolainen ja Anne-Mari Virolainen.

Raportin tavoitteena on avata keskustelua ympäristöpolitiikasta.

Kommentit