Kokoomuksen Arto Satonen esittää omaishoitovapaata – Timo Heinonen uskoo aloitteen etenevän

Uutiset, perjantaina 15.02.2008

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen lakialoite parantaa työelämästä omaishoitajiksi siirtyvien asemaa. Lakialoitteessa ehdotetaan, että omaishoitajana toimivalla henkilöllä on oikeus enintään kolmen vuoden palkattomaan ”omaishoitovapaaseen”, ja tämän jälkeen hänellä on oikeus palata aikaisempaan virkaansa.

Omaishoitajaksi ryhtyvä henkilö on tällä hetkellä usein siinä tilanteessa, että hän joutuu jättämään virkatyönsä. Vaihtoehtoina ovat virkavapaan tai vuorotteluvapaan hakeminen, mutta usein omaishoidon tarpeen pitkittyessä omaishoitaja joutuu irtisanoutumaan työstään, ja etenkin yli 55-vuotiailla uudelleen työllistyminen on vaikeaa. Lakialoitteen perusteluissa todetaankin, että tämä on kohtuutonta vaikeassa tilanteessa. Omaishoitajaksi siirtyvä henkilö tekee henkilökohtaisen taloudellisen uhrauksen vaihtamalla palkkatyön omaishoidonkorvaukseen, säästäen samalla yhteiskunnan kustannuksia. Kotihoito parantaa myös inhimillisen elämisen edellytyksiä vanhuksille.

-Omaishoitajat säästävät hoivatyöllään merkittävästi yhteiskunnan rahoja. Esimerkiksi laitoshoidon hinta vanhainkodissa on n. 2700 euroa kuukaudessa, siis 4-6 kertainen omaishoitajapalkkioon nähden. Vammalassa laskettiin, että panostus omaishoitoon säästi ensimmäisenä vuonna 600 000 euroa. Kuntien ei siis todellakaan kannata säästää omaishoitajapalkkioista, totesi Satonen aiheesta.

Satosen aloitteen allekirjoitti myös kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

– Itse uskon, että Satosen aloite menee eteenpäin ja omaishoitajien tilanteeseen saadaan näin yksi selkeä parannus. Tärkeää olisi myös tulevaisuudessa taata se, että tämä yhteiskunnalle edullinen ja perheille ja ikäihmisille inhimillinen hoitomuoto tulisi mahdolliseksi kaikissa tilanteissa. Nyt se jää aivan liian usein kiinni kuntien määrärahoista. Nuo Satosenkin esille nostamat summat kertovat, että ei ole mitään järkeä toimia niin, totesi Heinonen.

– Minulle tämä on hieman samanlainen asia kuin tuo lastenhoidon kuntalisä. Edelleen minun on vaikea hyväksyä sitä, että omassa kotikunnassani Lopella määräraha on jo loppu ja Loppi-lisää joutuu nyt jonottamaan. Asiasta tulee jatkuvasti yhteydenottoja ja ehkä tarpeen tätä asiaa vielä paikallisesti pohtia, lisäsi Heinonen.

Arto Satosen tekemän omaisjoitaja-aloitteen on allekirjoittanut 122 kansanedustajaa. Aloite sai täysistunnon lähetekeskustelussa hyvän vastaanoton, josta se lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyyn.

Kommentit