Kiinteistökohtainen jätehuolto takaa parhaiten jätteiden vähenemisen

Blogi, tiistaina 27.08.2013

Keskustelu kotien jätehuollon ympärillä käy vilkkaana. Tämänkin aamun Hämeen Sanomissa on laaja kirjoitus aiheesta. Jätehuoltokoordinaattori antaa ymmärtää, että kilpailu ei Hämeessä toimisi juurikaan missään ja samaan aikaan kunnista tulee lausunnot, joiden mukaan kilpailu toimii ja ennen muuta kuntalaiset ovat tyytyväisiä jätehuoltoonsa.

Parhaiten tunnen tietenkin oman kotikuntani Lopen tilanteen. Maalaiskunta ja pitkien etäisyyksien kunta. Mutta jätehuolto toimii erinomaisesti. Kilpailua on paljon ja näin myös vaihtoehtoja. Käytännössä kunnan alueella toimii kaksi pelkästään täällä toimivaa jätealanyritystä ja sen lisäksi kunnan alueella operoi ainakin neljä muuta jäteyritystä naapurikunnista. Hinnat ovat pudonneet merkittävästi kunnallisen keskitetyn jätehuollon ajoista jota sitäkin joskus kokeilimme ja samaan aikaan palvelut parantuneet ja monipuolistuneet. 

Osalla on kuitenkin kova halu ns. kunnallistaa jätehuolto eli ottaa jätehuollon kerääminen kunnan tehtäväksi ja kilpailutettavaksi ja jättää vain laskunmaksaminen kiinteistöjen ja kotien vastuulle. Nykyinen, vasta hetki sitten uudistettu, jätelaki antaa mahdollisuuden kumpaankin malliin eli yhteisvastuullisuuteen tai siihen, että jokainen vastaa itse aiheuttamistaan jätteistä.

Kunnallistaminen eli usein aluekeräykseen siirtyminen tarkoittaisi yhä pidempia matkoja jäteastioille. Toisaalta myös palvelutaso laskisi ja ennen muuta jätteen laatu heikkenisi. Mutta on toki myönnettävä, että paljon jätettä tuottavilla jätelasku voisi järjestelmän kautta laskeakin. Mallissa nimittäin jokainen maksaisi saman suuruisen jätelaskun riippumatta siitä miten paljon jätettä tuottaa. Malli ei siis enää kannustaisikaan kaupassa miettimään miten paljon pakattuja tuotteita ostetaan ja kuinka paljon syntyneestä jätteestä voi hyödyntää ja kierrättää.

Eli olisiko oikein, että ihminen, joka kompostoi, kierrättää ja tekee ympäristöfiksuja valintoja kaupassa, maksaisi saman verran kuin ihminen, joka tuottaa monin verroin enemmän jätettä? Minun mielestäni ei. Kiinteistökohtaisessa jätehuollossa, suoralla sopimisella jätteenkuljetusyrittäjän kanssa, asiakas aina hyötyy jätteenmäärän vähentämisestä suoraan myös jätelaskun pienentymisenä. Tämä on oikeanlaista kannustavuutta. 

Itse olin nykyistä jätelakia valmistelemassa eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Lakia valmisteltaessa meille oli tärkeää, että kotitalouksien jätehuolto säilyi kunnan vastuulla ja myös se, että jätehuolto voidaan hoitaa jatkossakin joko kunnan kilpailuttamana tai niin sanotusti sopimusperusteisena. 

Asiantuntijakuulemisten myötä olen entistä vakuuttuneempi siitä, että paras palvelutaso saavutetaan kiinteistökohtaisella keräyksellä. Kiinteistökohtainen keräyspaikka sijaitsee asuinkiinteistön pihassa ja on talon asukkaiden käytössä. Jätteenkeräys voidaan hoitaa myös ns. kimppa-astioilla. Kimppamallissa naapuritalot käyttävät samaa keräyspistettä, jolloin kiinteistökohtaisen keräyksen kustannuksia saadaan pienennettyä. Mutta olennaisinta on se, että jokainen vastaa mahdollisimman tarkkaan siitä jätteestä jonka itse aiheuttaa. Kun lasku tulee suoraan itselle niin se laittaa parhaalla mahdollisella tavalla myös kodeissa pohtimaan sitä miten jätteenmäärää voitaisiin vähentää. Vastuu omista jätteistä on paras tae ja kannustin myös kierrättämiseen.

Kahdentoista hämäläisen kunnan yhteisessä Jätelautakunnassa Kolmenkierrossa pohditaan paraikaa siirtymistä yhteisvastuulliseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen myös Hämeenlinnassa, Hattulassa, Lopella, Riihimäen haja-asutusalueilla ja Hausjärven Mommilassa. Jätelautakunta päättää kuljetusjärjestelmästä syksyllä 2013. He tekevät asiassa parhaaksi katsomansa ratkaisun. Jos se ei jota kuta miellytä niin demokratiassa on aina mahdollisuus hakea päätökseen muutostakin. Ei tämä asia siinä mielessä eroa mistään muusta päätöksestä.

Jollain tavalla vahvaa ideologista lähestymistä kuvastaa halu kunnallistaa jätehuolto ja sen kilpailutus. Jätehuollon kilpailu toimii nimittäin tällä hetkellä hyvin ja jätealan yrittäjiä toimii alueilla useita. Jokainen kiinteistö voi siis itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa aidosti useamman yrittäjän kesken. Avoin ja toimiva kilpailu on paras tae hyvälle ja laadukkaallee palvelulle ja myös edullisimmalle hinnalle.

Kunnallisen yhteisvastuullisen mallin puolustajat perustelevat, että näin meneteltäessä kuljetukset vähenisivät ja maksut pienenisivät. Arki on osoittanut, että näin ei tapahdu. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa juuri edellä kertomani kotikuntani Loppi jossa yhteisvastuullinen Molok-järjestelmä purettiin ja siirryttiin kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon. Jätemaksut pienenivät järjestäin.

Kunnallistaminen tarkoittaisi myös pienten jätealan yrittäjien tippumista pois pelistä, kun kilpailutusalueet kasvaisivat liian suuriksi. Asiakkaille eli kuntalaisille tämä tarkoittaisi myös useiden erityispalveluiden mm. siirtolavojen saannin heikentymistä. 

Jätelautakunta on nyt paljon vartijana. He tekevät merkittävän ratkaisun loppukesästä. Nyt on siis aika kertoa mielipide jätehuollosta ja se onnistuu helpoimmin Otakantaa.fi –sivuston kautta. 

Minun mielipide on selvä. Haluan, että jatkossakin jokainen maksaa itse aiheuttamansa jätteen ja sen kuljetuksen ja käsittelyn ja voi myös omilla valinnoillaan laskunsa suuruuteen vaikuttaa. Ja siksi olen tyytyväinen, että myös kunnat yksi toisensa jälkeen viimeksi Hämeenlinnan kaupunginhallitus ovat tulleet samalla linjalle.

 

 

Kommentit