Kiertelen ympäri maailmaa…

Blogi, perjantaina 29.11.2013

Tänään jälleen Auvisen perhe keräsi kokoon Etelä-Suomen vaihto-oppilaita ja suuntasivat vieraakseni eduskuntaan ja tutustumaan parlamenttimme toimintaan. Vaihto-oppilaita oli paikalla Amerikasta, Hongkongista, Saksasta, Tsekistä, Grönlannista jne. Taisi olla kaiken kaikkiaan edustus lähes joka maanosasta.

Vieraat aamusta talolle ja oli hauska kun kaikkia hieman tullessa yritin jututtaa niin osa vastasi kysymykseeni, että mistä sinä tulet toteamalla: ”Lopelta” ”Tuusulasta”. Hyvin siis ovat kotiutuneet. Valtaosa nuorista ymmärsi myös suomea jonkin verran ja osa vastasikin hienosti. No pääasiassa englannilla etenimme ja hyviä keskusteluja mm. yhden opiskelijan kanssa maittemme parlamenttien eroista.

Vaihtarit saivat hyvän kierroksen ja esittelyn talossa myös ammattioppaamme kanssa ja myös kollegani Sinuhe Wallinheimo kävi väkeä jututtamassa lehtereillä.

Ei olisi voinutkaan mukavampaa päivänavausta olla.

Rakennepaketti tuli aikataulussa ja konkretisoitui.

Eduskunnassa tänään lyhyt päivä ja hallitus jatkoi sitten viime yönäkin käymiään rakennepakettineuvotteluja. Meillä eilen eduskuntaryhmän kanssa asian läpikäynti ja olin todella tyytyväinen meidän ryhmän henkeen jossa näkyi ja kuului se, että meistä tämä ei jää kiinni ja toisaalta, että tekemättä ei voi jättää. Vastuunkanto siis päällimmäisenä.

Iltapäivällä neuvottelut vietiin loppuun ja paketti oli valmis ja kuuden puolueen hyväksymä. Täytyy näin tuoreelta todeta, että paketista oli hyvä ja ennen muuta konkreettinen. Ei tämä tietenkään helppoa ollut kenellekään, mutta arvostan itse sitä todella, että tiukassa paikassa maastamme löytyy tyhjänpuhumisen sijaan vastuunkantoa ja rohkeutta myös tehdä vaikeitakin asioita.

Hallitushan päätti syksyllä budjettiriihessään tämän rakennepaketin valmistelusta niin, että kokonaisuus on kasassa marraskuun lopussa. Tämä rakennepaketti sisältää toimet, joilla koko julkista taloutta uhkaava kestävyysvajetta (VM:n arvion mukaan 4,7 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen, yli 9 mrd. euroa vuosittain) kurotaan umpeen.

Yhtenä isona asiana päätimme karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 miljardin edestä. Ja miljardi euroa kuntien omin toimin mm. veroin ja tuottavuutta parantamalla. Tämän kahden miljardin euron vaikutus kestävyysvajeeseen on 1 %-yksikkö. Tänään hallitus teki sitten päätökset kuntien talousohjausjärjestelmän luomisesta sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta yhteensä 1,23 miljardin euron edestä vuoden 2017 tasolla. Samalla pidättäydymme uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavansuuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Tämä ehto pitää jatkossa olla perälautana koko ajan ja minusta myös tulevan hallituksen tulee siihen sitoutua. Lisäksi hallitus päätti vielä vahvistaa kuntien tulopohjaa 38 miljoonalla eurolla sekä luoda normien purkamisella edellytyksiä tuottavuuden parantamiseen.

Toinen tavoite oli oli sitten tämä julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvu tai parantaminen. Tässä esimerkiksi mukana siis kunta- ja sote-uudistukset, palvelujen rahoitusta selkeyttäminen ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien väljentäminen. Tämän tavoite julkisen palvelutuotannon tehostuminen 0,5 %-yksiköllä, vaikutus kestävyysvajeeseen 1,4 %-yksikköä.

Tämäkin kokonaisuus on siis edennyt ja hallituksen valmistelu kunta- ja sote-uudistuksia koskien on paraikaa käynnissä aiemmin informoidun aikataulun mukaisesti: Sote-järjestämislaki annetaan eduskunnalle keväällä 2014, laki voimaan 1.1.2015, uudet organisaatiot aloittavat 1.1.2017. Tänään ei siis kunta- ja sote-uudistuksista uusia päätöksiä, kuten ei ollut tarkoituskaan. Soten tärkein tavoite turvata ja ylläpitää tulevaisuudessakin tärkeät palvelut postinumerosta tai elämäntilanteesta riippumatta. Tai ansiotasosta. Kaikille suomalaisille. Osana tätä selvitys monikanavaisesta rahoitusmallista käynnistyy ensi vuoden alussa ja kelpoisuusvaatimusten väljennys päätettiin tänään ja sen toteutus vuoteen 2015 mennessä.

Kolmas tavoite on ollut työurat ja työn tarjonta: Tavoite ja päätös siis toteuttaa toimet, jotka pidentävät työuria 0,5 vuotta alkupäästä ja 1,5 vuotta loppupäästä sekä vähentävät työuran katkoksia ja vajaatyöllisyyttä. + 2 vuotta työuriin, vaikutus kestävyysvajeeseen 1,4 %-yksikköä. Eli vuotta aiemmin töihin ja vuotta pidempään töissä. Nykyisinhän keskiarvo eläköitysmikä on kutakuinkin 60 vuotta eli tavoite on 61 vuotta jatkossa. Ei pitäisi olla paha jos samaan aikaan huolehditaan myös työuranaikaisesta jaksamisesta ja myös täydennyskoulutuksesta yms.

Tätä silmällä pitäen hallitus on päättänyt toimista, joilla työuria pidennetään alkupäästä (mm. opintotuen kehittäminen valmistumista nopeuttavaksi, korkeakoulujen hakijasuman purku sekä korkeakoulujen rahoituksen uudistaminen) ja joilla vähennetään työuran katkoksia ja vajaatyöllisyyttä (mm. kotihoidontuen uudistus, vuorotteluvapaan uudistaminen). Ei helppoja ja kivuttomia juttuja, mutta uskoisin, että näihin tiukassa paikassa meiltä suomalaisilta löytyy valmiutta. Ja työuran toinen pää eli eläkeikään liittyvät toimet ovat kolmikantaisessa valmistelussa siten, että lakeja voidaan alkaa valmistella nykyhallituksen toimesta tavoitteena eläkeikäuudistuksen voimaantulo v. 2017 mennessä.

Mediassa on saanut hieman väärän kuvan oppivelvollisuuden pidentämisestä. Alleviivataan nyt vielä, että oppivelvollisuuden nostamisesta 17 vuoteen ei tänään tehty lopullisia päätöksiä, vaan hallitus vain linjasi uudistuksen valmistelua tarkemmin: Meidän tavoitteen mukaan oppivelvollisuusiän nostamisessa keskitytään heihin, jotka eivät pääse tai hakeudu jatkokoulutukseen. Jatkovalmistelussa huolehditaan siitä, että perustuslailliset reunaehdot toteutuvat. Oppivelvollisuusikäuudistus voi nostaa kustannuksia enintään 15 miljoonalla eurolla. Tämä on hyvä ja arvokas tavoite ja nimenomaan niin, että lisäpanostus ja resurssit laitetaan heihin jotka niitä eniten nyt tarvitsee.

Seuraava tavoite oli rakenteellisen työttömyyden vähentäminen yhdellä prosenttiyksiköllä ja sen vaikutus kestävyysvajeeseen olisi 0,3 %-yksikköä. Tässäkin edetään ja hallitus on mm. päättänyt ottaa käyttöön työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuden. Ensi vuoden alusta lähtien työtön voi tienata 300 euroa kuukaudessa menettämättä työttömyyskorvaustaan tai asumistukeaan. Laitamme siis sosiaaliturvassakin työnteon nyt ykköseksi. Lisäksi päätettiin, että työpaikkoja tarjotaan myös työttömän oman ammattialan ulkopuolelta 3 kk:n ammattisuoja-ajan jälkeen sekä yli 80 km säteellä työttömän kodista sekä lisäksi muita toimia.

Ja iso tavoite on sitten koko talouden tuotantopotentiaalin parantaminen 1,5 %-yksiköllä, vaikutus kestävyysvajeeseen 0,6 %-yksikköä. Ja tässä hallitus päätti tänään mm. asuntomarkkinoiden tehostamisesta ja kaavoituksen ja kilpailun esteiden purkamisesta. Yritystukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistuksesta tehdään esitys kehysriiheen 2014 mennessä. Toteutetaan terveen kilpailun ohjelma sekä yhtenäinen sähköinen palveluväylä, joka parantaa sähköisen asioinnin tehokkuutta. Toteutetaan välittömästi malli, joka nopeuttaa erilaisia lupa- ja valitusmenettelyitä. Talouden tuotantopotentiaalia vahvistaa myös maltillinen, pitkä palkkaratkaisu, jonka syntymistä hallitus voimakkaasti edisti.

Summa summarum…

Kestävyysvaje on pakko kuroa umpeen, koska tulomme ovat pysyvästi pienemmät kuin menot. Ja siksi on välttämätöntä tehdä rakenteellisia uudistuksia, koska 9 mrd. euron kestävyysvajetta ei voi kattaa pelkillä menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla. Eikä sitä tule korjaamaan myöskään talouskasvukaan.

Merkille pantavaa oli, että hallitus teki tänään hyvin tarkkaan päätöksiä sen mukaan mitä elokuussa yhdessä linjattiin. Yhdessä sovittu siis piti. Mikäli kaikki käynnissä olevat toimet etenevät jatkossakin sovitusti ja aikataulussa, VM:n arvio on, että tehdyillä linjauksilla kestävyysvaje on mahdollista kuroa umpeen. Mikäli toimet eivät syystä tai toisesta etene olemme sitoutuneet etsimään muita toimenpiteitä.

Tästä työ nyt jatkuu. Osa uudistuksista menee eteenpäin näillä päätöksillä nopeassa aikataulussa, osa tarvitsee pidemmän valmistelun ja valmistelun edetessä uusia päätöksiä yksityiskohdista. Mutta tärkeintä, että rakennepaketin kaikki osat etenevät tällä hetkellä. Mutta totta on sekin, että vain osa uudistuksista on yksin hallituksemme ja meidän käsissä, ja osa sitten kuntien toimista riippuvaisia, osassa tarvitaan myös työmarkkinajärjestöjen panos jne. Mutta itse haluan uskoa, että tässäkin nyt kaikilla Suomessa on yhteinen tahtotila kääntää Suomi-laivan suunta ja pitää sen nokka pinnan päällä jatkossakin. Tässä nimittäin tänään tehdyt päätökset ovat välttämättömiä. Mikäli rohkeutta uudistuksiin ei olisi, kuntien ja valtion kestämätön velkaantuminen jatkuisi ja johtaisi, rehellinen kun tässäkin haluan olla ja sanoa sen suoraan, lopulta kotimaamme, Suomen, talouspoliittisen itsenäisyyden menettämiseen. Siksi asioita kannattaa tehdä ajoissa ja hallitusti, silloin ne sattuvat kansalaisiin vähemmän kuin rajut ja nopeat pakkoleikkaukset, joihin esimerkiksi Kreikassa ja muissa kriisimaissa on jouduttu.

Kun vielä totean sen, että jokainen hallitukseen kuuluva puolue on joutunut tänään hyväksymään päätöksiä, jotka ovat vähemmän mieluisia. Ja niin kuin olen aiemminkin todennut niin ei tätä työtä ole mukava tehdä. Mutta se vain on tehtävä. Vaihtoehto, eli se, ettei Suomen taloudellista tilannetta korjattaisi, on nimittäin vielä huonompi. Se merkitsisi hyvinvointipalvelujemme romuttumista hallitsemattomassa syöksyssä.

Me siis haluamme säilyttää maamme hyvinvoinnin. Valitulla linjalla pystytään säilyttämään peruspalvelut ja jopa parantamaan niitä, koska painopiste siirtyy peruspalvelujen turvaamiseen joidenkin muiden tehtävien jäädessä pois. Ja kun normeja puretaan, se antaa kunnille paremmat mahdollisuudet selvitä vaikeassa taloustilanteessa ja tehdä joustavammin ratkaisuja, jotka ovat oman kunnan alueella parhaita.

 

Jos tämän kiteyttää niin voi todeta, että meidän kaikkien toimien tavoite on säilyttää luottamus: kansalaisten luottamus siihen, että Suomi selviää.

No tulipahan aika pitkästi, mutta isosta asiastakin on kyse. Palaan aiheeseen varmasti vielä monta kertaa. Nyt kuitenkin kello jo yli kymmenen. Jos vaikka Maikkarin uutiset vielä samasta aiheesta ja sitten unten maille.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit