Keskustan Anne Bernerin esitys liikenteen verotuksesta tutkittava huolella – Keskusteluun nostettava myös museo- ja harrasteautot

Blogi, torstaina 19.01.2017

Keskustalainen Liikenne ja viestintäministeri Anne Berner esitteli tänään suunnitelmansa liikenteen verotuksen suurremontista. Keskustan suunnitelmissa on perustaa maahamme uusi valtionyhtiö, joka vastaisi jatkossa tieverkosta. Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio 65 prosentin osuudella ja maakunnat 35 osuudella.  Uusi valtionyhtiö keräisi teiden käytöstä maksua ja tällä olisi tarkoitus jatkossa rahoittaa teiden vuotuinen ylläpito ja kunnospito, mutta myös uudet investoinnit. Autonkäyttäjien maksut siis siirtyisivät nykyisestä polttoaineverosta ja autoverosta valtakunnallisiin aikaan perustuviin tienkäyttömaksuihin. Tämä malli ei siis vaatisi autoihin mitään uutta tekniikkaa eli ei siis seurantalaitteita tai muitakaan vaan maksut hoituisivat kuukausi- ja vuosimaksuin.

Alleviivataan nyt vielä, että tämä esitys ei siis ole hallituksen esitys eikä sitä ole kokoomus ja perussuomalaiset millään tavalla hyväksyneet tai siunanneet. Esitys on siis vain keskustalaisen ministerin työryhmäesitys mikä lähtee nyt lausuntokierrokselle ja sen jälkeen myös poliittiseen keskusteluun.

Bernerin esittämä liikenneverkon ylläpidosta vastaava valtion erityistehtäväyhtiö ei olisi jatkossa riippuvainen valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista. Tavoite on myös, että liikenteen käyttäjien kokonaisrasitus ei kasvaisi. Tätä varmistaakseen LVM esittää samalla alennuksia nykyisiin liikenteen veroihin kuten autoveroon ja ajoneuvoveroon. Itse olen jo aiemmin esittänyt, että tässä vaiheessa keskusteluun pitää nostaa myös vanhat autot ja ns. harrasteautotkin. Minusta voisimme hyvin edetä Ruotsin mallin mukaan ja vapauttaa vanhat autot veroista kokonaan. Harrasteautoille loisin itse uuden rekisterin missä maksu voisi perustua esimerkiksi siirtokilpityyppiseen malliin missä voisi olla mukana useampia autoja yksillä kilvillä ja maksuilla. Autoista siis aina vain yksi voisi olla liikenteessä. Tällaisia malleja on käytössä ja jopa samarekisterinumero-mallejakin ja ne ovat toimineet. Pelotteena useamman auton yhtaikaiselle tai samanaikaiselle käytölle olisi riittävän korkeat sanktiot. Minusta tämä museoauto, muut vanhat autot ja harrasteautot kokonaisuus pitäisi nyt ottaa kokonaisuuden aukitullessa käsittelyyn ja valmisteluun vaikkapa oman selvityshenkilön kautta.

Bernerin mallissa ajo-oikeuksia myisivät tietynlaiset palveluoperaattorit. Ne siis voisivat myydä kuukausi tai vuosioikeuksia ajoon. Mutta tällaisten kiinteiden maksujen rinnalla ne voisivat tarjota myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, jos kilpailua on riittävästi. Tämä yhtälö on minulle vielä hieman kysymysmerkki. Eli valtionyhtiö myisi yksityisille yhtiöille ajo-oikeuksia jonkinlaisella könttähinnalla mitä he sitten voisivat myydän eteenpäin omalla katteellaan? Näinkö? Ja miksi näin?

Nämä ns. kilometripohjaiset maksut vaatisivat sitten autoihin niitä mustialaatikoita. Malli olisi siis ajoneuvon paikantamiseen perustuva. Seurantalaite taltioisi siis sen missä ja millaisilla teillä ajetaan ja kuinka paljon. Mielenkiintoista onkin nähdä, että toisiko tämä tuloja siis myös yksityisteille? Näinhän sen silloin pitäisi olla. Seurantamallissakin maksut perittäisiin selvityksen mukaan yksityisyydensuojan vaarantumatta. Tämä onkin iso kysymysmerkki sillä tosiasia on sekin, että mikä on yhteen kerätty ja tallennettu, se on myös jonkun saatavissa.

Koko esitys on luettavissa täältä: Parempia väyliä – sujuvampaa liikennettä. Selvitys liikenneverkon kehittämisestä liiketaloudellisesti: Liikenneverkkoyhtiö (Live) (Raportit ja selvitykset 1/2017)

Itselleni tämä herätti monia kysymyksiä ja paljon ajatuksia. Mutta ei ammuta esitys heti alas vaan pureskellaan ja pohditaan hetki mikä tässä voisi olla hyvää ja kannatettavaa ja mille pitää sanoa ehdottomasti ei.

Itse pohtisin myös sitä mallia missä maksut perustuisivat toistaiseksi vielä polttoaineveroon. Se on bensa- ja dieselautojen kohdalla halpa ja käyttöönperustuva, mutta myös ympäristöperusteinen maksu. Uusille esimerkiksi sähköautoille voisi ottaa käyttöön tällaisen erillisen käyttömaksun millä tasattaisiin verotusta niiden ja perinteisten autojen välillä. Aikanaan kun valtaosa autoista olisi sitten jotain muuta kuin huoltoasemalla tankattavia niin voisi olla malli toimiva siihen siirtymistä varten.

Tälläkin mallilla voisimme luopua autoverosta. On esitetty malli millä autoverosta voitaisiin myös luopua. Eli miten paikattaisiin autoverokertymään syntyvä miljardin euron aukko. Autontuojien tj:n Tero Kallion mukaan selkeintä olisi nostaa vuosittaista ajoneuvoveroa. Maassamme on rekisterissä kolme miljoonaa autoa, ja jos ajoneuvoveron perusvero nousisi nykyisestä vajaasta 200 eurosta noin 350 euroa 500 euroon, vuotuinen perusveron kokonaispotti – ilman dieselveroa – kasvaisi 500-600 miljoonasta 1,5 miljardiin euroon. Autoveron poistuessa uuden henkilöauton keskihinta alenisi noin 7 500 euroa. Tämä malli ei tarvitsisi mitään uutta tekniikkaa ja uudistaisi autokantaamme nopeasti.

Mutta pohditaan näitä ja toivottavasti myös moottoripyörävero otetaan samalla uuteen harkintaan. Perussuomalaiset ovat tähän asti pitäneet tiukasti kiinni uuden mp- ja veneveron säätämisestä, mutta nyt Helsingin Sanomissa jo myös heidänkin riveistä veroa arvosteltiin ja jopa kyseenalaistettiin sen järkevyys. Aiemmin toteamani arvio siitä, että uusi vero ei lisäisi verotuloja vaan jopa laskisi niitä on nimittäin jo kiihtyvällä tahdilla käymässä toteen. Itse en MP-veroa ole kannattamassa.

Mutta nyt kello 15.00 ja aika juoda päiväkahvit ja sitten jatketaan. Ulkona tosin todella kaunis ja jotenkin jo keväisen tuntuinen päivä. Mutta nyt pakko istua koneen ääressä.

Kello 22.34 ja aika paketoida tämä päivä. Kiitos paljon palautteesta liittyen tähän Keskustan autoilun verouudistukseen. Alleviivataan nyt vielä, että esitys on siis vasta pohja eli kokoomus ja perussuomalaiset eivät ole tätä millään tavalla kuitanneet tai hyväksyneet vaan nyt vasta alkaa tämä keskustelu ja sen myötä mahdollisesti sitten myös poliittinen päätöksentekoprosessi. Tänään jo meidän puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että hän ei esimerkiksi ole löytänyt perusteita tiestön yhtiöittämiselle; ”Ei yhtiöittäminen ole itseisarvo. En ole vielä nähnyt, mikä on se lisäarvo”. Orpo myös totesi, että ”tämä selvitys ei vielä anna vastauksia niihin tavoitteisiin, mihin ollaan pyrkimässä”. Olen samaa mieltä. Lisäksi valtiovarainministeri joutui muistuttamaan ja toteamaan, että ”valtiovarainministeriössä ei ole käynnissä mitään verovalmisteluja liittyen liikenneuudistukseen”. Tässä siis nyt esityksen kanssa on hieman lähdetty laukalle ja on hyvä palautella keskustelua oikeisiin uomiin ja pohtia huolella mitä ollaan tekemässä.

Nostoni näistä aiheeseen liittyvistä ”pienemmistä” asioista on saaneet myös hyvän vastaanoton. Toivottavasti museo- ja harrasteautokysymyksiä ja myös mp-kysymystä saadaan pohtimaan ja selvittämään oma selvityshenkilö mahdollisimman pian. Nämä on tärkeitä asioita ja unohtunut helpolla kun toiset isommalla pensselillä vain maalaavat.

Nyt työt tehty ja onneksi jo koti-iltaakin vietetty. Huomenna kouluvierailujen sarjani jatkuu ja ensi viikolla sitten vierailu ikäihmisten Päiväkeskukseen.

 

 

 

Kommentit