Keskiviikko, 23.04.2008

Blogi, keskiviikkona 23.04.2008

Puolueemme puheenjohtajakiertue käynnistyi siis eilen Etelä-Karjalan järjestämällä paneelilla Imatran kylpylässä. Kuusitoista paikkaa käsittävä kiertue vie meitä ehdokkaita ympäri koko maan ja itse olen yrittänyt kalenteriin saada mahtumaan kaikki tilaisuudet. Kahden paneelin kanssa vielä hieman jumppaamme, kun samoille päiville oli jo aiemmin sovittu tilaisuuksia. Mutta katsotaan ja pyritään olemaan mukana, kun tällainen kiertue kerran järjestetään. On tärkeää, että ehdolla olevat ovat nyt ahkerasti väkemme tavattavissa ja haastateltavissa ja näin haluan ainakin itse toimia. Lisäksi olen viestittänyt, että tämän kiertueen lisäksi tulen mielelläni eri tilaisuuksiin myös esittäytymään ympäri maan eli nyt se ilmoitus tätäkin kautta. Yhteyttä saa ja toivonkin otettavan. Olen tässäkin pelissä käytettävissä.

Kokoomusnuorten ja Kokoomusopiskelijoiden nettiin Facebookiin avaama ”Timo Heinonen Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi 2008” -group on kerännyt päivässä todella komean joukon mukaan. Nuorilla ja opiskelijoilla ideoita riittää ja olenkin enemmän kuin tyytyväinen, että rinnallani on tällainen voimavara puolueemme tulevaisuutta ja osaavaa nykyisyyttä. Tästä on hyvä tsempata eteenpäin. Myös uudet paidat ovat tulossa ja toivottavasti jo ensi viikolla saamme lämpimäiset painosta jakoon. Seuraillaan tilannetta ja ollaan aktiivisia.

Viime viikolla sain vastauksen kirjalliseen kysymykseeni KK 218/2008 vp. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin vastasi kysymykseeni Opetusministerin sijaisena ja nyt kyllä täytyy todeta, että ei vastaus kyllä oikein nappiin osunut.

Tässä eduskunnan kotisivuilta vielä kerran kysymykseni ja siihen ministerin antama vastaus:

————–

KK 218/2008 vp – Timo Heinonen /kok
Koulutuksen saaneiden opettajien aseman vahvistaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Suomenkielisessä perusopetuksessa oli vuoden 2005 keväällä 41 100 opettajaa, joista 35 300:lla oli pätevyys tehtäväänsä. Pätevyys opettajan ammattiin puuttui 5 100:lta päätoimisesti opettajana toimivalta henkilöltä, mikä useimmiten tarkoitti tutkinnon puuttumista. Vuonna 2005 tehdyn OECD:n opettajatutkimusraportin mukaan Suomessa muodollisesti epäpätevien opettajien osuus on OECD-maiden suurimpia.

Yksi Suomen vahvan PISA-menestyksen takuu on se, että Suomessa on kaikilla koulutusasteilla hyvin koulutettuja ja työhönsä sitoutuneita opettajia. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kasvattajan koulutuksella todettiin olevan suuri merkitys varhaiskasvatuksen laatuun, mikä pätee myös muilla koulutusasteilla.

Opettajan ammatissa ammattitaidolla on suuri merkitys. Koulutuksen saaneiden opettajien asemaa tulisikin vahvistaa niin, että henkilökunnan koulutus olisi tiedossa myös perheissä ja työyhteisöissä. Opettajan koulutuksesta kertovat nimikkeet, muun muassa luokanopettaja, aineenopettaja, lehtori ja lastentarhanopettaja, tulisi varata vain kyseiseen virkaan päteville opettajille. Muun koulutuksen saaneet saisivat käyttää pelkkää opettaja-nimikettä toimiessaan opettajan tehtävässä.

Samalla tulisi tarkastella myös opettajien koskemattomuuden suojaa ja ulottaa rikollisten taustojen selvittäminen myös opettajan sijaisuuksia hoitaviin henkilöihin. Sijaisena toimivalla henkilöllä tulisi olla velvollisuus esittää tuore raportti taustastaan ja menneisyydestään, kuten myös koulukuljetusten henkilökunnalla ja muilla kouluissa ja koululaisten kanssa toimivilla henkilöillä. Nämä pienet muutokset loisivat oikeusturvaa lapsille ja nuorille, mutta myös opettajille ja vanhemmille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin koulutuksen saaneiden opettajien aseman vahvistamiseksi sekä sijaisopettajien taustojen selvittämiseksi?
Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

Timo Heinonen /kok

——————————-

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Timo Heinosen /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 218/2008 vp:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin koulutuksen saaneiden opettajien aseman vahvistamiseksi sekä sijaisopettajien taustojen selvittämiseksi?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus (A986/1998) määrittelee eri opetustehtävien nimikkeiden ohella tiettyyn opetustehtävään edellytettävän tutkintotason ja tutkinnon rakenteen. Kelpoisuusehdot on näin ollen liitetty eri nimikkeisiin ja niiden käyttöön. Opetusministeriössä ei ole valmisteilla opetustehtäviä ja niiden nimikkeiden käyttöä koskevia säädösmuutoksia.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon perusteella meneillään ei ole valmisteluja rikostaustan selvittämislain muuttamiseksi.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2008

Opetusministerin sijainen
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

——————————

Minusta tässä ei nyt vastata oikeastaan ollenkaan tuohon esillenostamaani ongelmaan. Tällaisen vastauksen voisi antaa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin – katsoa vain hallitusohjelmasta ja todeta sitten, että ”meneillään ei ole valmisteluja” tai ”ministeriössä ei ole valmisteilla”. Eikä tuo opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia ja siihen liittyvää asetusta luetteleva vastaus vastaa lainkaan kysymykseen. Täytyy myöntää, että olen vähintäänkin pettynyt.

Mutta lupaan pitää jatkossakin esillä tuota rikollisten taustojen selvittämisasiaa esillä kuten myös koskemattomuuden suojaa ja myös tuota pätevän opettajakunnan aseman vahvistamista. Nämä vakavia aiheita arvon…

….

Kello 22.56 ja aika laittaa tämä päivä pakettiin. Sivistysvaliokunnassa tänään jatkoimme kuulemista kieltenkääntäjien koulutuksen siirtämisestä Helsinkiin Kouvolasta. Tietysti Kouvolan kannalta asia on harmillinen ja yleensäkin itse olen vahva elinvoimaisten filiaalien puolustaja. Tässä kuitenkin selkeät perusteet minusta esitykselle ja uskon, että asia etenee loppuun asti. On kuitenkin tärkeää, että yliopistot jatkavat yliopistokeskusten vahvistamista ja myös vanhoilla vahvoilla opettajankoulutuslaitoksilla on minusta selkeä paikka myös erillään emäyliopistostaan. Mutta ei näihin nyt tämän laajemmin.

Tänään sain myös sähköpostia entiseltä yläastekaverilta. Yksi F-luokan tytöistä laittoi viestiä ja kertoi olevansa yksi tämän blogini säännöllisistä lukijoista. Olen kiitollinen teistä kaikista ja ennen muuta siitä palautteesta mitä teiltä saan. Tämän blogin tärkein tehtävä on toimia yhdyslinkkinä ihmisiin, avata hieman ajatuksiani ja tuntoja eri asioista, mutta myös toimia purkija päivän aiheille ja ajatuksille. Minulle tämä sellainen päivän juttu. Mutta olen Äffäläisen kanssa samaa mieltä tuosta opettaja-aiheesta jonkia ympäriltä siis tuo tänään täälläkin käsittelemäni opettajakysymys ja -esitys. On mukava kuulla kentältä opettajilta palautetta, että aihe on oikeasti laajasti kannatettava ja siksi sen eteen jatkammekin vääntöä. Ehkä joku päivä vielä.

Täysistunnossa tänään lyhyt asialista ja itse vain lyhyesti puhuin kollegani Raija Vahasalon lakialoitteesta joka koski lautamiesjärjestelmän ikärajojen muutosta. Vahasalon esityksessä alaikäraja laskettaisiin 18-vuoteen ja yläikäraja valintahetkellä 68 vuoteen. Minusta ainakin tuo yläikärajan korottaminen on selvitettävä, mutta myös siitä näkökulmasta, että voisiko 68 vuotta on maksimi-ikäraja, sillä nyt kun kyse valintahetkestä niin malli mahdollistaisi 72 vuotiaidenkin vielä toimia lautamiehinä. Itse olen vahvasti koko lautamiesjärjestelmän uusimisen kannalla ja sitä työtä nyt tehdäänkin. Annetaan asiantuntijoiden tehdä esitystä ja pohjatyötä ja seurataan sitä.

Täysistunnon jälkeen sitten Lopelle ja Vaahteramäen Ratsutallille estetunnille. Teki hyvää. Harrastuksista jaloin lepuutti jälleen mieltä ja antoi aikaa vain hevoselleni ja itselleni. Nyt hieno fiilis.

Kommentit