Keskiviikko, 12.03.2008

Blogi, keskiviikkona 12.03.2008

Eli eilen saimme siis linjauksia sinivihreältä hallitukselta tuleville vuosille koskien mm. liikennehankkeita. Paperi oli mieluista luettavaa. Uusia liikennehankkeita käynnistetään ennätysmäärä. Nyt käsittelyssä olevalle kehyskaudelle 2009 – 2012 hallitus esittää kustannuksiltaan enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aikaisemmin. Huoli liikenteestä on siis otettu vihdoinkin tosissaan.

Liikennehankkeissa on oikeastaan kolme pääpainotusta. Yksi on puunsaannin turvaaminen. Tähän osoitetaan 105 miljoonan euroa. Toinen perustienpito johon määrärahoja lisätään 60 miljoonalla eurolla. Ja kolmas on uudet tiehankkeet, joihin varataan aiemman kehyksen ylittäviä varoja 80 miljoonaa valtion omaisuuden myyntituloista.

Mutta hieman näistä tarkemmin. Tänä ja ensi vuonna jo alkavaksi päätettyjen hankkeitten lisäksi hallitus päätti kehysriihessään tällä vaalikaudella aloitettavista hankkeista. Länsimetron rakentamista rahoitetaan vuodesta 2010 lähtien. Valtio osallistuu 30 % kustannusosuudella metron rakentamiseen, kuitenkin enintään 200 miljoonalla eurolla. Tärkeä hanke siis toteutuu. Juuri aamulla tänään vielä asiastan keskustelimme. Hankkeeseen varatun valtionosuuden 200 miljoonan katto sidotaan aivan oikein vuoden 2007 maarakennusindeksin mukaiseen kustannusten nousuun.

Tiehankkeista suurin tulee olemaan E18 moottoritien Helsinki-Vaalimaa osuuden kunnostaminen. Ensivaiheessa toteutetaan kolme hanketta, Haminan ohikulku, kehä III -peruskorjauksen I -vaihe ja Koskenkylä-Kotka osuus. Valtatie vitosen Mikkeli-Lusi-työ aloitetaan vuonna 2009 ja kantatie 51:sen Kirkkonummi-Kivenlahti, Valtatie 14:sta Savonlinnan keskustan järjestelyt toteutuvat vuonna 2010. Muita tällä vaalikaudella toteutettavia hankkeita ovat mm Sepänkylän ohikulkutie valtatie 18:sta, Päivärinta-Vuorela Kallan sillat valtatie vitosella, Tampereen rantaväylä valtatie 12:sta, Joensuun kohta Vt6:lla ja Seinäjoen itäinen ohitustie Vt19:lla.

Lisäksi vaalikauden teemahankkeisiin eli mm. pääteiden turvallisuuden parantamiseen ja joukko- ja kevyenliikenteen olojen partamiseen varataan vuosille 50 miljoonaa euroa. Tämä tulee tarpeeseen. Esimerkiksi meillä Hämeessä kevyenliikenteen rakentamistarve useampi sata kilometriä ja aiemmilla rahoilla ei ole voitu toteuttaa kuin muutamia kilometrejä. Raha siis tarpeeseen ja oikeisiin kohteisiin. Pidetään siis meidän hankkeita esillä tässäkin asiassa.

Hämeen kannalta erittäin merkittäviä hankkeita saimme listoille kehyskautta seuraavalle jaksolle eli vuodesta 2011 toteutettavien listalle. Näin siis edetään määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin. Tällä listalla on nyt mm. valtatie 10/12 Hämeenlinna-Lahti -väli, jota olemme esillä pitäneet pitkään. Listalla myös meidän kannalta keskeiset hankkeet eli kehä1:sen pullonkaulat ja pääkaupunkiseudun ulosmenoteiden parantamiset. Nämä työmatkaliikenteemme kannalta erittäin tärkeitä hankkeita ja niitä siksi myös meidän syytä pitää esillä. Tälle kaudelle saimme myös Helsinki-Riihimäki -pääradan välityskyvyn lisäämisen. Lisäraidepari näytti ensin menevän kahdenkymmen vuoden päähän, mutta nyt hanke listoilla ja hyvällä paikalla. Samalla listalla myös Hyvinkää-Hanko -radan sähköistäminen seitsemän muun ratahankkeen rinnalla. Lisäksi maankäytönsuunnitelmien listalla yhteys pääradalta Helsinki-Vantaan -lentoasemalle. Eli meille keskeisen tärkeitä hankkeita nyt hyvillä sijaluvuilla listoilla ja pidetään huoli, että ne siellä myös pysyvät. Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus näissä asioissa kaiken a ja o.

Hallituksen kehysriihessä sovitut liikennehankkeet löytyvät kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta osoitteesta www.vn.fi. Suora osoite liikennehankkeisiin on http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/tiedotteet/liikennehankkeet.pdf. Hankkeiden tarkempi aikataulutus esitellään hallituksen liikennepoliittisen selonteon yhteydessä.

Muutama muu nosto nyt vielä tuosta kehyspäätöksestä on varmaankin paikallaan. Itse otin tyytyväisyydellä vastaan ainakin sen, että hallitus päätti nyt kehittää joukkoliikennettä aiempaa määrätietoisemmin ja suuntaa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen lisärahoitusta 5 miljoonaa euroa vuodelle 2009, 7,5 miljoonaa euroa vuodelle 2010 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Joukkoliikenteen määrärahat ovat yhteensä 104,5 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Myös panostukset sivistykseen ja koulutukseen jatkuvat. Esimerkiksi yliopistot saavat jo aiemmassa kehyspäätöksessä kasvaviin määrärahoihin edelleen isäkorotuksia 130 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä. Jo edellisessä kehyspäätöksessä yliopistojen perusrahoituksen määrärahat kasvavat 80 miljoonaa euroa vuoteen 2011 mennessä. Tuollainen yksi hyvä poiminta sieltä ja myös panostukset työllisyyden parantamiseen jatkuvat. Esimerkiksi työvoiman ja työvoimatarpeen kohtaantoon liittyvien ongelmien ratkaisua tuetaan myös siirtämällä matalapalkkatuen määrärahasta vuositasolla yhteensä 15 miljoonaa euroa opetusministeriön hallinnonalalle. Rahoitusta suunnataan erityisesti ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijapaikkojen lisäämiseen, ammatillisen peruskoulutuksen ja peruskoulutuksen valmistavaan koulutukseen maahanmuuttajille sekä opetushenkilökunnan lisäkoulutukseen. Hyvä näin.

Niin ja sitten vielä ennen töihin kiirehtimistä yksi asia on pakko nostaa esille. Eli poliisin toiminnan vakiinnuttamiseksi ja työttömien poliisien palkkaamiseksi hallitus päätti nyt lisätä etupainotteisesti 35 miljoonaa euroa. Vuodelle 2009 lisäys on 15 miljoonaa euroa laskien 5 miljoonaan euroon kehyskauden loppuun mennessä, kun poliisien eläköityminen nopeutuu. Tämän vuoden osalta poliisin määrärahoihin palataan kevään lisätalousarvion yhteydessä.

Mutta näihin kysymyksiin palaan vielä useampaankin kertaa. Paljon hyvää kerrottavaa jäi vielä tulevaankin. Tällä hyvä elää.

….

Niin se päivä taas juoksi. Yksi puherunko valmiiksi ja muutama kysymysvalmistelussa aiheina mm. tänään eduskunnan salissakin esilläolleet ympäristö- ja energiakysymykset. Päivällä lounasaikaan sain myös mukavaa lounasseuraa kun kolme lahtelaista tai Lahdessa lukiota käyvää nuorta tulivat tutustumaan taloomme ja kansanedustajan työhön. Monica Savander on lähdössä ensi syksynä meille ehdokkaaksi Lahteen ja mukana vierailulla olivat hänen hollolalainen ja nastolainen ystävänsä Jenny Lehto ja Sonja Lehtinen. Lounaan aikana ehdimme hieman käydä läpi myös tulevia vaaleja ja luonnollisesti lupasin nuorelle ehdokkaalle täyden tuen vaaleissa ja jotain yhteisiäkin juttuja Lahteen suunnittelimme syksyksi. Palataan niihin myöhemmin.

Nyt siis jo täysistuntokin takana. Tänään pitkä ympäristö- ja nergiakeskustelu salissa. Isoista linjoista vallitsee kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys, mutta toki painotus eroja ja vaihtoeroja edelleen löytyy. Itse pitäisin tärkeänä, että ottaisimme näiden isoja linjojen eli perusenergiansaannin rinnalla esille myös erilaisia pieniä epäkohtia ja kummajaisia energia-asioistamme. Niiden parissa tulen itse tekemään nyt vielä kevään aikana työtä. Olen nimittäin sitä mieltä, että kaikki pienetkin ja ennen muuta järkevät hankkeet tulee toteuttaa. Näin ei meillä ennen ole ollut, mutta toivottavasti pian on.

Mutta nyt hermolepoa. Ratsastustunnille ehdin vielä illan pimetessä. Onneksi maneesisuojanamme. Hevosista puheenollen esitykseni hevosenlannan polton sallimiseksi Ruotsin ja monen muun EU-maan tapaan briketteinä on etenenemässä. Hyvä ystävänäni tai oikeastaan kaksi ystävääni eduskunnasta Henna Virkkunen ja Petteri Orpo ovat pitäneet esitystäni esillä ympäristövaliokunnassa ja olen toiveikas, että lopulta järki voittaa. Esityksestäni siis lisää tuolla Uutiset sivulla. Mutta nyt hevostelemaan.

Mainio ratsastustunti takana. Juuri opettajani ja hyvän ystäväni Jallun kanssa juteltiin, että on se aika vaan mennyt nopeasti. Kesällä tulee jo seitsemän vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran hevosen selkään kiipesin ja paljon on ehtinyt sen jälkeen tapahtua. Aina silloin tällöin parempia askelia eteenpäin ja sitten sitä tuttua puurtamista ja puurtamista ja joskus melkein tuntuu, että takapakkiakin. Nyt viimeinen vuosi ollut sellainen, että itsestä on tuntunut tosi hyvältä. Edistystä on tapahtunut ja sellaisia tuntejakin enemmän, että tuntuu, että hetkittäin myös hevonenkin nauttii 🙂 Tänään juuri sellainen. Tuntuma oli hyvä ja selästäkin kaikki tuntui mainiolle. Myös palaute sen suuntaista. Hyvä mieli ja mieli tyhjä kaikista muista jutuista. Nollaaminen siis toimi jälleen. Nyt saunaan ja huomenna uuteen päivään.

Kommentit