Keskiviikko, 10.12.2008

Blogi, keskiviikkona 10.12.2008

Tänään iltapäivällä kello 14 presidentti Martti Ahtisaari vastaanotttaa Oslossa Nobelin Rauhanpalkinnon. Palkinto on upea kunnianosoitus Ahtisaarelle hänen pitkästä ja menestyksekkäästä työstä, mutta myös me suomalaiset voimme hieman olla ylpeitä Ahtisaaren kanssa. Lämpimät onnittelu vielä presidentillemme ja tämä päivä 10.12.2008 muistetaan.

Eilen jälleen yksi mukava päätös koskettamaan jossain elämän vaiheessa meitä kaikkia. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien eli lähimpien perillisten perintöveroa ja lahjaveroa alennettiin kolmella prosenttiyksiköllä. Uudistus tai ale tulee voimaan ensi vuoden alusta. Hallituksen esitys voitti äänestyksessä ja ale hyväksyttiin äänin 108-58. Hallituksen esitystä vastaan äänestivät SDP ja vasemmistoliitto. Tämä uudistus on nyt osa tuota korjausliikettä mihin jouduimme yritysten sukupolvenvaihdosten verotuksen suhteen. Perustuslakivaliokuntahan ei hyväksynyt tulkinnassaan suunniteltuja uudistuksia ja siksi jouduimme etenemään näin. Kun nykyiset sukupolvevaihdosten verohelpotukset otetaan huomioon ja nyt tämä niin tulos on varsin hyvä. Palaan siihen esimerkillä vielä tänään.

Mutta nyt lakivaliokuntaan. Tutut aiheet isolla pöydällä.

….

Varsin mielenkiintoinen keskustelu eilen Politiikan Puhemyllyssä. Itse vuorottelen Koskisen Jarin kanssa noin suurin piirtein pöydän ympärillä. Itse en näe sitä järkeväksi, että useampi henkilö samasta puolueesta änkee pöydän ympärille. Sillä jo yhdelläkin edustajalla aika on tiukassa ja hyvä ja aidon keskustelun aikaan saaminen on usein varsin vaikeaa niinkin. Eilen tosin emme kumpikaan muiden töiden takia pöytää ehtinyt ja se kyllä näkyi ja kuului kun oppositio sai pelikentän itselleen.

Eilen SDP:n Johannes Koskinen ja Kristillisten Päivi Räsänen hyökkäsivät aika ärhäkkäästi hallituksen kimppuun syyttäen toimiamme liikaa uskon varaksi oleviksi. Kaksikko vaati toimia talouden elvyttämiseksi ja kritisoivat nyt tehtyjä ratkaisuja. Oppositioedustajat kaipasivat toimia työllisyyden eteen ja kuntatalouden hyväksi mm. valtionosuuksina. Kun itse en eilen väitteitä päässyt radiossa kommentoimaan niin tehdää sitä hieman nyt täällä.

Nyt siis jo syyskuussa annettu ensi vuoden valtion budjettiesitys on jo peruslähtökohdaltaan äärimmäisen elvyttävä. Jo tässä vaiheessa hallitus teki kovia toimenpiteitä ja ratkaisuja talouden näkökulmasta. Niistä voisi mainita esimerkiksi sen, että vuoden alussa verotusta kevennetään 1,8 mrd. eurolla. Samaan aikaan lapsiperheille ja vähätuloisille suunnattuha etuuksia parannetaan merkittävästi ja nimenomaan painotetusti heille joilla arjen ja tutkimustenkin mukaan on lisärahalle suurin tarve. Samaan aikaan asuntojen uudis- ja korjausrakentamista tuetaan ja lisätoimenpiteitä tehtiin jo kuluvan vuoden 2008 III lisäbudjetissa ja nyt jo annetussa ensi vuoden 2009 budjettiesityksen täydennyksessä. Ja kun tähän pakettiin lisätään vielä meidän hallituspuolueiden kansanedustajien ja eduskuntaryhmien tekemät budjettilisäykset mm. edelleen lisärahasta vuokra-asuntojen rakentamiseen ja julkisen korjausrakentamisen aikaistamiseen sekä yritysten rahoituksen, vientihankkeiden rahoituksen sekä riskirahoituksen saatavuuden parantamiseksi niin voi vain kysyä mille perustalle Räsäsen ja Johannes Koskinen kritiikkinsä rakentavat. Perusta on heikko – sortuva – tuollaisille populistisille väitteille.

Jos hieman summaa näiden nyt tehtyjen kaikkien toimenpiteiden vaikustusta niin kaiken kaikkiaan elvyttävien toimien budjettivaikutus on noin 1,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja kun lisäksi huomioidaan rehellisyyden nimissä myös näiden päätösperäisten elvytystoimien lisäksi automaattiset vakauttajat mm. tuloarvioiden aleneminen ja työttömyysmenot niin ensi vuoden budjetin elvyttävien toimien kokonaismäärä on 2,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Esimerkkinä nyt voisi nyt vielä summat tai listata yhteen vaikka asiaa näinkin.
Eli taloudellista aktiviteettia lisäävät lähinnä yksityistä kulutusta vauhdittamalla mm. seuraavat veronkevennykset:

• Työn verotuksen kevennys n. 870 milj. euroa
• Eläketulon verokevennys 225 milj. euroa
• Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottaminen 70 milj. euroa
• Verovapaiden matkakustannusten laajentaminen 5 milj. euroa
• Kulttuurisetelin verovapaus 10 milj. euroa
• Puun myyntitulon verotuksen kevennys 100 milj. euroa
• Ensiharvennushakkuiden verovapaus 3-4 milj. euroa
• Metsävähennyksen korotus 10 milj. euroa
• Elintarvikkeiden arvonlisäveron keventäminen 40 milj. euroa v. 2009 (loka-joulukuu), vuositasolla 500 milj. euroa

Sekä tietenkin lapsiperheille ja vähätuloisille suunnatut etuusparannukset lisäävät yksityistä kulutusta.

• Vähimmäismääräiset äitiys-, isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat korotetaan työmarkkinatuen tasolle 1.1.2009 lukien (vaikutusarvio 41,1 milj. euroa).

• Kotihoidon tuen hoitorahaa korotetaan 20 eurolla/kk ja yksityisen hoidon tukea 22,67 eurolla/kk 1.1.2009 lukien. Korotusten jälkeen hoitoraha on 314,28 euroa ja yksityisen hoidon tuki 160 euroa/kk. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta nostetaan 6,3 milj. eurolla uudistuksen vuoksi.

• Lapsilisää korotetaan 10 eurolla/kk 3. lapsesta 1.1.2009 lukien (vaikutusarvio 17 milj. euroa).

Eli tässä nyt hieman faktaa missä mennään ja mitä on tehty. Mutta nyt siis jo päivääkin aika kivasti tässä kulutettu. Takana jo lakivaliokunta ja sivistysvaliokunta ja juuri lounaalta pikkuserkun kanssa takaisin työn touhuun. Nyt hälyttimet huutavat. Salissa siis istunto alkamassa.

….

Lupasin vielä palata esimerkillä tuohon perintöveroratkaisuun ennen muuta yritysten näkökulmasta. Eli nykyisin edellisen hallituksen tekemän huojennusratkaisun mukaan esimerkiksi 100 000 euron arvoisesta yrityksestä perintövero lasketaan 60 prosentin huojennuksella. Eli perintövero lasketaan 40 000 eurosta. Ensimmäisessä veroluokassa vero on nyt siis ollut 16 prosenttia eli veron osuus on 6400 euroa eli 6,4 prosenttia yrityksen arvosta. Nyt kun kaikilta lähisukulaisilta perintöveroa lasketaan 3 prosenttiyksikkö niin vastaavassa tilanteessa vero on ensi vuoden alussa 5200 euroa eli 5,2 prosenttia yrityksen arvosta.

Hyvää tässä nyt tehdyssä ratkaisussa on myös se, että se auttaa jokaista lähisukulaista surunhetkellä. Lisäksi kun puolisovähennys on nyt tämän hallituksen toimesta korotettu 6 800 eurosta 60 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 eurosta 40 000 euroon. Niin ja lisäksi verotettavan perintöosuuden alaraja on korotettu 3 400 eurosta 20 000 euroon. Eli kaiken kaikkiaan tilanne on merkittävästi parempi kuin ennen 2007 eduskuntavaaleja.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Anders Blom totesi nyt tehtävästä uudistuksesta näin: ”Perintöveron yleinen huojentaminen kolmella prosenttiyksiköllä sen sijaan edistää sukupolvenvaihdoksia. Kaikkien perillisten yhdenvertainen kohtelu on linjassa perheyritysten arvomaailman kanssa. Hallitus onnistuu elvytyspolitiikallaan saamaan sukupolvenvaihdoksiin liikettä ja tämä tulee lisäämään valtion verotuloja pidemmällä aikavälillä. Nyt on mahdollista suunnitella paremmin tulevaisuutta. Perintöverotuksen yleinen alentaminen huojentaa kaikkien omistajien taakkaa. Perheyritykset kiittävät hallitusta viisaasta ratkaisusta.”

Eli täytyy olla tyytyväinen nyt syntyneeseen ratkaisuun. Vaikka jälleen kerran itse ilmoittaudun mukaan perintöverosta luopujien joukkoon. Lähiomaisten kohdalla perintöverosta olisi aika luopua ja toivon ja uskon, että seuraavassa hallitusohjelmassa viimeistään se päätetään.

….

Näin päivä jälleen päätökseen. Oli upea seurata Martti Ahtisaaren palkitsemista Norjassa. Olen aina arvostanut Ahtisaarta suuresti. Aikanaan oli sääli, että hänet sysättiin sivuun presidentin tehtävästä, mutta ehkä voi tänään todeta, että hän on tehnyt hyvän presidenttikautensa jälkeen vielä loistokkaaman jatkon kansainväliselle uralleen. Tänään oli hienoa seurata miten hän sai työstään kiitosta. Korkeimmalla mahdollisella tavalla.

Mutta tämän päivän pitkä istunto ja myös pikkujoulujemme jouluillallinen nyt nautittu ja kello jälleen kymmenen. Aika laittaa pää tyynyyn. Huomenna ohjelmaa jälleen koko päiväksi ja illalla Lopen perinteiset Jouluglögit S-Marketilla. Lopen Kokoomus siis kuuntelee vaikkei vaaleja olisikaan. Tästä olen ylpeä.

Kommentit