Katsatusten hinnat laskevat? Timo Heinonen tyytyväinen asian etenemiseen

Uutiset, maanantaina 25.05.2009

Aamulehti kertoo, että Ajoneuvohallintokeskus on jättänyt Liikenne- ja viestintäministeriölle toimenpide-esityksensä, jolla autojen katsastusten kilpailu pyritään lisäämään. Esityksen taustalla on todella korkeiksi nousseet katsastushinnat. Asiaan puuttumiseksi nyt esitetäänkin katsastussäädösten muuttamista niin, että alan kilpailu helpottuu ja hintojen voisivat laskea.

– Olen todella tyytyväinen, että asia nyt etenee. Itse nostin asian esille reilu vuosi sitten ja sen jälkeen sen eteen on tehty työtä. Nyt näyttää siltä, että asia on juuri etenemässä niin kuin esitin, kertoi kansanedustaja Timo Heinonen.

Henkilöautojen katsastuspalveluiden hinnat ovat nousseet Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) selvityksen mukaan vuosina 1994-2007 yli 150 %. Samaan aikaan yleisen elinkustannusindeksin nousu oli huomattavasti maltillisempaa eli 18%. Heinonen totesikin, yli vuosi sitten helmikuussa, että ”villinä nousevat katsastusmaksut koskevat kipeimmin juuri niihin kansalaisiin, jotka pääsääntöisesti ajavat vanhemmilla autoilla. Juuri näiden autojen ajokunnosta huolehtiminen ja säännönmukaiset tarkistukset ovat liikenneturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä.”

Ajoneuvohallintokeskuksen liikenne- ja viestintäministeriölle tekemässä esityksessä ehdotetaan, että katsastusyritykset voisivat keskittyä halutessaan joko kevyen tai raskaan kaluston katsastuksiin.

– Henkilöautojen katsastus muodostaa 72% alan yritysten liikevaihdosta. Henkilöauton katsastuksen hinta päästömittauksineen on tällä hetkellä noin 60 euroa. Vuonna 1994 katsastus maksoi 17 euroa, totesi Timo Heinonen ja kertoi esitetyn ratkaisun olevan hyvä.

Nykyisin alalle tulevien yrityksien täytyy pystyä katsastamaan sekä henkilö- että kuorma-autoja. Jos vain kevyelle kalustolle tarkoitetut katsastusasemat sallitaan, alkuinvestoinnit pienenevät ja alalle tulo helpottuu.

AKE on Aamulehden mukaan ehdottanut liikenne- ja viestintäministeriölle myös uusien henkilöautojen katsastusvälin harventamista ja katsastusmiesten koulutusvaatimusten lieventämistä. Ministeriö on jo aloittanut uuden lainsäädännön valmistelun ehdotusten pohjalta.

Kommentit