Kanta-Hämeen kansanedustajat yhteistyössä Hämeen liiton kanssa budjettialoitteissa Määrärahoja ratoihin, teihin, tutkimukseen ja peruskorjauksiin

Uutiset, tiistaina 29.09.2009

Kanta-Hämeen kansanedustajat tekivät yhdessä vuoden 2010 budjettiin yhteensä 13 aloitetta. Perinteisesti aloitteissa näkyvät vahvasti paikallisuus, rata- ja tiehankkeet sekä työllistävyys tässä taloudellisessa tilanteessa. Hämeen kansanedustajien puheenjohtaja Timo Heinonen kertoi yhteisymmärryksen aloitteista löytyneen helposti.

– Tässä on monta tuttua asiaa joiden eteen olemme tehneet yli puoluerajojen jo pitkään töitä. Nyt kuitenkin halusimme nostaa esille myös Kantatie 54:n perusparantamisen, kertoi Timo Heinonen ja toivoi, että hanke saataisiin mahdollisimman pian toteutukseen.

– Kantatie 54:n suunnitelma Riihimäeltä Oittiin on jo valmis sisältäen ohituskaistat, pohjavesisuojausta ja risteysjärjestelyjä. Lopella on esillä risteysjärjestelyt ja tien perusparantaminen kirkolta Vojakkalaan päin, totesi Heinonen ja toivoi, että tie saataisiin nyt seuraavaan hankekoriin.

Ratahankkeista aloitteissa nousi esiin erityisesti Helsinki- Riihimäki radan välityskyvyn parantaminen lisäraideparilla, sekä Riihimäen asemalaiturien ja asemapihan peruskorjaus. Hämeen kansanedustajat toivovat hallitukselta rahaa myös Helsinki-Forssa-Porin ratayhteyden suunnitteluun sekä yleisellä tasolla joukkoliikenteen palveluihin. Maakunnan kannalta tärkeimmiksi tiehankkeiksi aloitteissa nousivat Valtatie 2 parantaminen sekä VT 10/12 parantaminen Hämeenlinnan ja Lahden välillä.

– Tämä on sellaista työtä, että jos puhallamme yhteenhiileen niin saamme asioita eteenkin päin. Hankkeita on eri puolilla maakuntaamme ja myös vaalipiiriämme ja niitä yritetään ny saada toteutukseen.

Hämäläisten kansanedustajien muut yhteiset aloitteet käsittelevät muun muassa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, MMM:n yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteitä, sekä pilaantuneiden maa-alueiden käyttöönottoa kaupunkirakenteen tiivistämiseksi.

Erityisesti työllisyysvaikutukset on otettu huomioon aloitteita tehtäessä, ja tähän liittyen Kanta-Hämeen kansanedustajat ehdottavat esimerkiksi Hämeenlinnan vankilan peruskorjaukseen, kuin myös Hämeen linnan korjaukseen määrärahojen lisäystä.

Kanta-Hämeen kansanedustajat toimivat yhteistyössä myös Päijät-Hämeen liiton ja kansanedustajien talousarvioaloitteissa.

Kommentit