Kansanedustaja Timo Heinonen: Luokanopettaja –nimike vain päteville opettajille

Uutiset, tiistaina 04.12.2007

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok) rajaisi mm. luokanopettaja –nimikkeen käytön vain koulutuksen saaneille päteville opettajille. Lopen kunnan Kirkonkylän koulun laajennusosan vihkiäisissä 3.12. puhunut Heinonen haluaisi näin korostaa opettajien koulutusta ja parantaa lasten, perheiden ja opettajien oikeusturvaa. Muut kuin kyseisen viran koulutuksen saaneet voisivat Heinosen mielestä käyttää esimerkiksi pelkkää opettaja-nimikettä.

Puheessaan Timo Heinonen nosti yhdeksi vahvan PISA-menestyksen takuuksi juuri sen, että Suomessa opettajat kaikilla kouluasteilla ovat hyvin koulutettuja ja työhönsä vahvasti sitoutuneita. Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ja opettajien peruskoulutukseen sisältyy käytännön opetusharjoittelua.

– Itse olisin valmis vahvistamaan myös koulutuksen saaneiden opettajien asemaa. Se olisi oikeusturvaa opettajalle, mutta myös lapsille, nuorille ja perheille. Minusta olisi syytä luoda sellainen järjestelmä missä esimerkiksi luokanopettaja ja aineenopettaja, lehtori, lastentarhanopettaja yms. nimikkeet varattaisiin vain päteville kyseiseen virkaan koulutuksen saaneille opettajille. Muun koulutuksen saaneet voisivat käyttää vain esimerkiksi pelkkää opettaja –nimiketä toimiessaan opettajan tehtävässä, totesi itsekin opettajataustainen Heinonen Lopella.

Samalla Heinosen mukaan kouluille tulisi luoda velvoite avoimesti kertoa henkilökunnan koulutus perheille ja myös työyhteisölle. Heinonen ulottaisi samalla rikollisten taustojen selvittäminen myös sijaisuuksia hoitaviin henkilöihin. Sijaiseksi tulevalla pitäisi olla matkassa tuore esimerkiksi rikosrekisteriote kuten myös koulukuljetusten henkilökunnalla ja muilla kouluissa ja koululaisten kanssa toimivilla henkilöillä.

Korkeasti koulutetun opettajakunnan ohessa hyvin oppimistuloksissakin menestyvän koululaitoksen vahvuuksiksi Heinonen nosti sen, että Suomessa jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan maksuton samanlainen peruskoulu mm. sukupuolesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

– Perusopetus on meillä kokonaan maksutonta – opetus, oppimateriaalit, kouluruokailu, terveydenhoito, hammashoito, koulumatkat. Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin yksilölliseen tukemiseen kiinnitetään paljon huomiota, ja siihen liittyvä ohjeistus on kirjattu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Sekä koulujen oppimistulosten että oppilaiden arviointi on luonteeltaan meillä kannustavaa ja tukevaa. Tavoitteena on tuottaa nimenomaan informaatiota, joka auttaa sekä kouluja että oppilaita kehittymään.

Kommentit