Kansanedustaja Timo Heinonen: Katsastuspalveluiden hinnoittelu riistäytynyt käsistä

Uutiset, lauantaina 23.02.2008

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen esittää muutoksia ajoneuvojen katsastuspalveluihin.

– Katsastuskäyntien hinnoittelu on karannut käsistä. Tilanteeseen on jouduttu sen seurauksena, että katsastusalalla on vain kaksi valtakunnallista toimijaa, jotka pitkälti määrittelevät hintatason. Paria paikallista poikkeusta lukuun ottamatta alan hintakilpailu on lähes olematonta, Timo Heinonen sanoo.

Henkilöautojen katsastuspalveluiden hinnat ovat nousseet Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) selvityksen mukaan vuosina 1994-2007 yli 150 %. Samaan aikaan yleisen elinkustannusindeksin nousu oli huomattavasti maltillisempaa eli 18%.

Heinosen mukaan vuonna 1994 tehty päätös katsastustoiminnan vapauttamisesta oli sinällään oikea ja edelleen kannatettava. Katsastustapahtumasta on muutoksen myötä tullut asiakkaan näkökulmasta aiempaa miellyttävämpi tapahtuma mm. parantuneen asiakaspalvelun myötä. Toiminnan tehostumisesta ja parantuneesta palvelusta on kuitenkin Heinosen mukaan jouduttu maksamaan kohtuuton hinta.

Heinosen mielestä korkeat katsastushinnat saattavat lisätä jatkossa katsastamattomien autojen määrää:

– Villinä nousevat katsastusmaksut koskevat kipeimmin juuri niihin kansalaisiin, jotka pääsääntöisesti ajavat vanhemmilla autoilla. Juuri näiden autojen ajokunnosta huolehtiminen ja säännönmukaiset tarkistukset ovat liikenneturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä, Timo Heinonen sanoo.

Jotta katsastuspalveluiden hintakehitys saataisiin kestävälle tasolle, tulisi kilpailua lisätä. Näyttöä kilpailun tuomasta tehokkuudesta on olemassa. Ongelmana on, että uusien yrittäjien on hankala tulla alalle, sillä toiminnan aloittaminen on laite- ja tilavaatimusten vuoksi melko arvokasta.

– Tilannetta voitaisiin helpottaa esimerkiksi sillä, että sallittaisiin tietyille AKE:n hyväksynnän saaneille autokorjaamoille henkilöautojen katsastaminen. Nykyvaatimukset edellyttävät valmiutta myös raskaan kaluston tarkastuksiin, Heinonen sanoo.

Henkilöautojen katsastus muodostaa 72% alan yritysten liikevaihdosta. Henkilöauton katsastuksen hinta päästömittauksineen on tällä hetkellä noin 60 euroa. Vuonna 1994 katsastus maksoi 17 €.

Kommentit