Kansanedustaja Timo Heinonen tukisi kaasuautojen yleistymistä

Uutiset, keskiviikkona 08.10.2008

EU on asettanut tavoitteekseen vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden käytön lisäämisen ja maakaasun osalta tavoite on 10 prosentin lisäys vuoteen 2010 mennessä. Muun muassa Ruotsi ja Saksa ovat vastanneet haasteeseen tukemalla maakaasuautojen käyttöä ja hankintaa verohelpotuksin ja erilaisin tukimuodoin.

Suomen autoverouudistus kohteli hyvin kaasukäyttöisiä autoja, mutta kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) haluaisi tarkastella kaasuautojen päästöhyötyjä myös laajemmin. Heinonen nostaakin kirjallisessa kysymyksessään esille maakaasun käytön hyödyt niin öljyriippuvuuden vähentämisessä kuin myös hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöissä. Maakaasuautojen lisääntyminen avaisi lisäksi tietä biokaasun käytölle tulevaisuudessa.

Maakaasun laajemman käytön hidastimena on autojen korkea hinta, joka on autoverouudistuksen jälkeenkin noin 10-30 % korkeampi kuin vastaavien bensiinikäyttöisten. Tähän Heinonen vaatii hallitukselta toimia, mutta tiedustelee myös hallituksen kantaa nestekaasuautojen tulevaisuuteen. Nestekaasuautojen käyttöä haittaa ennen kaikkea korkea käyttövoimavero, joka maakaasulta on poistettu.

– Sain tilaisuuden koeajaa maakaasuautoa kesällä ja olin erittäin tyytyväinen. Valitettavasti ihmisten käsitykset maakaasuautoista ovat yleisesti negatiivisia tiedon puutteen vuoksi, ja jakeluverkoston hidas laajeneminen luo haasteita pitkien etäisyyksien maassa. Toivotaan kuitenkin, että hallitus on valmis ottamaan tässäkin asiassa uuden edistysaskeleen autoverouudistuksen tapaan, ja tukemaan ympäristöystävällisempien kaasuautojen käyttöä, toteaa Heinonen.

Kommentit