Kansanedustaja Timo Heinonen tapasi opiskelijoita AKAVA:n opiskelijavaltuuskunta AOVA kantoi huolta opintotuesta

Uutiset, keskiviikkona 11.04.2007

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA oli kutsunut kansanedustajia yhteiseen neuvotteluun hallitusneuvottelujen käynnistyessä. Neljä kansanedustajaa osallistui Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen, missä AOVA toi esille noin 100 000 opiskelijajäsenensä huolenaiheita. Keskustelussa esille nousivat opiskelijoiden toimeentulon parantamisen ohella vahvasti myös huoli nuorten työllistymisestä.

– Laadullinen työllistyminen on varsin aiheellinen huolenaihe. Aloituspaikkamäärien vähentäminen oli yksi AOVA:n edustajien esille nosto ja he olivat syystäkin huolissaan. Tällä hetkellä tradenomien työttömyysaste on huolestuttavan korkea ja ongelmia on myös muilla aloilla, kertasi kansanedustaja Timo Heinonen tilaisuuden antia ja muistutti itse puhuneen samasta asiasta jo pitkään.

– Koulutuspolitiikkamme pitää olla pitkäjänteisempää ja itse uskon, että ennustettavuudessakin on parantamisen varaa. Nyt koulutuspolitiikka on usein vain tekohengitystä silloin kun työntekijöistä on jo pulaa tai sitten toisaalta ylikouluttamista raflaavilla aloilla missä ei työtä kuitenkaan ole tarjolla.

AOVA:n edustajat nostivat esille myös huolen erityisesti nuorten naisten pätkätöistä, tarpeen säilyttää ja kehittää duaalimallia sekä opintotuen kokonaisuudistuksen.

– Itse uskon, että nyt hallitusneuvotteluissa opintotukiasia saadaan kuntoon tai vähintäänkin paremmaksi. Tuo yleisesti esitetty 15 prosentin opintorahan korotus on ehdoton minimi ja samalla myös vapaan tulon rajat vaativat tarkistamista. Itse olisin jopa valmis luopumaan tästä rajasta kokonaan. Opintojen eteneminen on jo ehto opintotuen saannille. Se riittäisi minusta, totesi Timo Heinonen tilaisuuden jälkeen.

….

Mikä on AOVA?

AKAVAn opiskelijavaltuuskunta AOVA vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta. Se toimii AKAVAn hallituksen alaisena ja siinä ovat edustettuina kaikki AKAVAn opiskelijatoimintaa harjoittavat jäsenjärjestöt. AOVAn ensisijainen tehtävä on tuoda opiskelijanäkökulmaa AKAVAn päätöksentekoon ja linjauksiin.

Edunvalvojana AOVA vaikuttaa paitsi AKAVAn sisällä, myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. AOVA edistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä korkeasti koulutettujen vastavalmistuneiden yhteisiä valtakunnallisia etuja. AOVAn edunvalvonnan piiriin kuuluvat erityisesti korkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvät koulutus-, työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat.

AOVA kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Valtuuskunnan kokousten välillä toimintaa ohjaa työjaosto, jonka puheenjohtajana toimii AOVAn puheenjohtaja Antti Lehtoranta. AOVAlla on edustus kaikissa AKAVAn toimikunnissa, aluetoimikunnat mukaan lukien. AOVAn puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus AKAVAn hallituksessa. (Lähde: www.akava.fi)

Kommentit