Kansanedustaja Timo Heinonen: Seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa on aina raiskaus

Uutiset, lauantaina 24.03.2018

Viime marraskuussa uutisoitiin Turun hovioikeuden tuomiosta, jolla 10-vuotiaan lapsen kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä ollut mies vapautettiin raiskaussyytteestä. Tuomioistuin totesi, ettei oltu riittävästi näytetty toteen, että lapsi olisi ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä vasten tahtoaan. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on jättänyt eduskunnan käsiteltäväksi lakialoitteen mikä tekisi seksistä lapsen kanssa aina raiskauksen.

-Turun tapauksen ratkaisu osoitti, ettei rikoslainsäädäntömme tällä hetkellä vastaa yleistä oikeustajua ja siksi haluan tämän nyt korjata, kansanedustaja Timo Heinonen sanoo.

Ruotsissa ja Englannissa lainsäädännössä on suoraan todettu, ettei lapsi voi antaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen. Näin ollen seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa on aina tämän suostumuksen vastaista ja siitä tulee rangaista seksiin pakottamisena eli raiskauksena. Tämä sama lähtökohta olisi otettava myös Suomen lainsäädäntöön.

Lapsiin kohdistuvat rikokset ovat aina erityisen moitittavia. Etenkin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vastoin kaikkia yhteiskuntamme perusarvoja. Yhteiskunnan tehtävänä on suojella kaikkia lapsia ja viime kädessä tämä tapahtuu rikoslainsäädännön keinoin. Lapsiin kohdistuvista rikoksista tulee tuomita riittäviin ja yleistä oikeustajua vastaaviin tuomioihin.

Heinosen jättämä lakialoite täydentää alkuvuodesta tehtyä eduskunnan naisverkoston lakialoitetta raiskaussäännöksen muuttamisesta suostumusperusteiseksi. Lakialoitteessa lähdetään siitä, että jatkossa seksi vastoin suostumusta olisi aina raiskaus. Heinosen aloite täydentää tätä niin, että lapsi ei missään tilanteessa edes voisi antaa suostumusta seksiin ja näin tällaiset tapaukset voitaisiin katsoa raiskauksiksi ilman erillistä arviointia suostumuksen puuttumisesta.

-Rikoslaissamme tulisi lähteä siitä, ettei lapsi voi koskaan antaa suostumustaan sukupuoliyhteyteen. Tämän vuoksi seksi lapsen kanssa täyttäisi aina raiskauksen tunnusmerkistön, Heinonen toteaa.

Rikoslainsäädännön on tärkeää pysyä muuttuvan yhteiskunnan kehityksen mukana. Rikoslainsäädännön tehtävänä on rangaistusten määräämisen lisäksi viestiä yhteiskuntamme perusarvoista. Rikoslainsäädäntö ilmentää minkälaista käyttäytymistä pidämme erityisen moitittavana.

-Oikeus hyvään ja turvallisuuteen lapsuuteen on yksi yhteiskuntamme perusarvoista, jonka suojelemiseksi meidän lainsäätäjien on tehtävä kaikkemme, Heinonen päättää.

Kommentit