Kansanedustaja Timo Heinonen: Kaikki sotiemme veteraanit lopulta samalle viivalle

Uutiset, lauantaina 27.04.2019

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen, että työnsä päättävän hallituksen johdolla kaikki sotiemme veteraanit saadaan tänä vuonna palveluidensa osalta samalle viivalle. Tähän asti vain so­tain­va­li­deil­la on ollut oikeus laa­joi­hin pal­ve­lui­hin, mut­ta rin­ta­ma­ve­te­raa­neil­la oi­keudet ovat ol­leet sel­väs­ti rajatummat.

-Rinta­ma­ve­te­raa­nien ko­ti­pal­ve­luo­i­keu­det laa­jen­evat tänä vuonna lopulta sa­maan ta­soon so­tain­va­li­dien kans­sa. Jo­kai­nen ve­te­raa­ni saa jat­kos­sa samat ja yhdenvertaiset oi­keu­det ko­ti­pal­ve­lui­hin, ko­ti­pai­kas­taan, mutta myös so­ta­koh­ta­los­taan riip­pu­mat­ta. Heistä kaikki ovat jo hyvin iäkkäitä, keski-ikä 94 vuotta, ja jo yksin tämänkin takia hoidon ja hoivan tarve on suuri, toteaa Timo Heinonen Kansallisena Veteraanipäivänä.

Evakkoja

Kuluvan vuoden alussa veteraaneja oli elossa enää 10 582 ja tänä vuonna heidän määränsä tullee putoamaan reilusti alle 10 000. Yli 10 kunnassa ei veteraaneja ole jäljellä enää ainuttakaan.

-Monessa kunnassa kuullaan tänä vuonna viimeinen iltahuuto ja näin järjestetään myös viimeiset kunniakansalaisen hautajaiset. 11 kunnassa on elossa enää vain yksi veteraani.

Heinonen nostaa esille myös puolisoiden tärkeän roolin ja myös sotaorvot.

-Ensi kertaa historiassamme naispuolisia veteraaneja on nyt maassamme miehiä enemmän. Taloudellisesti juuri puolisoiden ja leskien tilanne on usein erittäin haavoittuvainen. Puolisoista monet elävät pelkän takuueläkkeen varassa ja juuri he ovat eläneet veteraanien rinnalla tukien ja auttaen nämä kaikki vuodet. Heidän asemansa ja hoivansa tulee myös varmistaa ja vahvistaa, toteaa Heinonen.

-Sotaorpojen kuntoutustarve tulee myös kirjata alkavalla hallituskaudella lakiin ja varata valtion talousarvioon kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Sotaorvot ovat viime sodissamme kaatuneiden tai sotien seurauksena menehtyneiden lapsia. Jatko- ja Lapinsodan päätyttyä sotaorpoja oli noin 55 000 ja tänäpäivänä arvioiden mukaan noin 20-25 000. Keski-ikä heilläkin jo 80 vuotta.

-Kun isät ja äidit lähtivät aikanaan maatamme puolustamaan niin silloin luvattiin, että pahimmallakin hetkellä heidän lapsista pidetään yhdessä huolta. Nyt tämä lupaus edellyttää myös hoidon varmistamista, kun nämä lapset ovat jo ikäihmisiä, muistutti Heinonen ja esitti, että hallitusneuvotteluissa sotaorvot nostettaisiin myös esille.

-On väärin, että nämä perheet ja lapset ovat joutuneet vuosikausia tavalla ja toisella kärsimään ja myös erilaiseen asemaan ja tilanteeseen myös taloudellisesti kuin ne perheet joiden isät selvisivät takaisin. He kaikki tekivät yhtä arvokasta työtä ja toisen uhri oli vielä suurin mahdollinen.

Kommentit