Kansanedustaja Timo Heinonen: Kaikille sotiemme veteraaneille oikeus samaan tukeen ja hoivaan

Uutiset, keskiviikkona 11.04.2018

Kokoomuksen kansanedustaja ja Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varajäsen Timo Heinonen toivoo hallituksen kehysriihestä lisäpanostuksia sotiemme veteraanien ja heidän puolisoiden kuntoutukseen ja tukipalveluihin.

Veteraanijärjestöt ja neuvottelukunta ovat esittäneet, että vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, korvattaisiin samanlaiset avopalvelut kuin sotainvalideille korvataan sotilasvammalain nojalla.

-Veteraaneja oli tämän vuoden alussa elossa vielä 14 000 ja nyt 12 000. Heistä sotainvalideja on enää vajaa 2000. Kunniakansalaisten keski-ikä on jo 93 vuotta. Jo yksin korkea ikä edellyttää parempia palveluita ja hoivaa, toteaa Timo Heinonen ja toivoo, että kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen voitaisiin jo taata samat palvelut kuin sotainvalideille.

Heinonen muistuttaa, että kunniavelan maksamiseen ei enää ole kauaa aikaa ja nyt kotiinvietäviä palveluita, mutta myös kuntoutusta ja muuta hoivaa tulee laajentaa ja parantaa.

-Vielä kymmenen vuotta sitten veteraaneja oli keskuudessamme lähes 100 000. Vuosi sitten määrä oli yli 17 000 ja tänään enää noin 12 000 ja ensi vuonna enää arvioiden mukaan noin puolet tästä. Viimeinen iltahuuto kutsuu kunniakansalaisiamme, muistuttaa Heinonen.

Sotiemme veteraanien tilanne vaatii sotainvalidien tapaan lakia millä palveluiden ja hoidon saatavuus varmistetaan ja saatetaan kaikki sotiimme osallistuneet tasavertaiseen asemaan.

-Nuorina valtio käski ja nämä miehet ja naiset tottelivat ja lähtivät puolustamaan isänmaataan. Isänmaan on kannettava heistä vastuu loppuun asti. Toivon, että kehysriihestä saadaan jo päätöksiä millä nämä asiat hoidetaan kuntoon.

Eduskunnan juhlapäätöksen jälkeen veteraanien kuntoutusrahojen riittävyydestä on jo huolehdittu hyvin ja tätä linjaa tulee Heinosen mukaan myös jatkaa.

Kommentit