Kansanedustaja Timo Heinonen haluaa koulukiusaamisen kirjattavan selkeästi lakiin

Uutiset, perjantaina 09.03.2012

Kansanedustaja ja Kokoomuksen Osaamisen ja Sivistyksen Politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen haluaa kirjattavan koulukiusaamisen selkeästi omana rikosnimikkeenä maamme lakiin. Heinonen on huolissaan kiusaamisen lisääntymisestä kouluissa ja oppilaitoksissamme, mutta myös siitä, että opettajilta on viety tehokkaat keinot puuttua järjestyshäiriöihin ja koulukiusaamiseenkin.

– Lakihan kyllä määrittelee erilaiset koulukiusaamisen muodot rangaistaviksi rikoksiksi. Koulukiusaaminen täyttää usein ainakin jonkun seuraavista rikosnimikkeistä kuten laiton uhkaus, kiristys, vapaudenriisto, kunnianloukkaus, pakottaminen, pahoinpitely jne. Ja esimerkiksi rikoslain 27 luvussa on säädetty rangaistavaksi teoksi toisen solvaaminen tai herjaaminen, luettelee Timo Heinonen, mutta muistuttaa, että usein kiusaamista ei kuitenkaan ymmärretä selkeästi rikokseksi: – Pirstaleisen lain käytännön toteutumisessa on puutteita.
Heinonen harmittelee sitä, kun lakiin ei ole yksinkertaisesti kirjattu koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä. Tämän takia koulukiusaamisen määrittely jää usein epäselväksi. Eroja on niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin keskuudessa siitä, mitä he pitävät kiusaamisena ja mitä eivät.

– Usein oppilaiden ja opettajienkin keskuudessa toisen loukkaaminen esimerkiksi sanoin ajatellaan jopa vain huonoksi käytökseksi.

Koulukiusaamiselle on jo nyt olemassa varsin selkeät ja yleisestikin hyväksynyt määritelmät. Kansanedustaja Timo Heinonen haluaisikin lakiin kirjattavan koulukiusaamisen omaksi rikosnimikkeeksi.

– Kun laissa lukisi selkeästi, että koulukiusaaminen on oma rikoksensa ja siitä seuraa rangaistus ja jopa vahingonkorvausvastuu niin uskon, että se osaltaan selkeyttäisi tätä tilannetta. Samaan aikaan esitän hallitukselle sitä, että opettajien keinoja puuttua kasvaviin järjestyshäiriöihin ja häiriökäyttäytymiseen tulee parantaa. Nyt meillä on opettajilta viety tehokkaimmat työkalut puuttua ongelmiin, toteaa Timo Heinonen.
Heinonen jätti esityksensä maamme hallitukselle ja sen tavoitteena on selkeyttää perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle lupaamaan oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

– Laki velvoittaa kuntia, kouluja ja oppilaitoksia huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä koulussa ja oppilaitoksessa sekä muussa koulun ja oppilaitoksen toiminnassa.

Kommentit