Kansanedustaja Timo Heinonen: Eduskunta tunnustaa Suomen Metsästäjäliiton merkittävät ympäristötyöt

Blogi, keskiviikkona 14.12.2016

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen on tyytyväinen, että Suomen Metsästäjäliitto saadaan ensi vuonna valtion ympäristönhoidon valtionavun piiriin. Metsästäjäliitto on tehnyt aina laajaa ympäristötyötä, mutta aiemmin heidän hakemuksensa on hylätty lähinnä yhdistyksen nimen johdosta.

– Halusimme korjata asian jaostossamme nyt eduskunnan budjettikäsittelyssä. Metsästäjäliitto on jäsenseurojensa kanssa tehnyt maahan esimerkiksi yli 2000 kosteikkoa ja myös kannanhoidolliset toimenpiteet ovat merkittäviä ja tärkeitä, toteaa jaoston puheenjohtaja Timo Heinonen.

Avustusta järjestöille ja ympäristönhoitoon voidaan jatkossa myöntää kaikille valtakunnallisesti laajaa ympäristö- ja luonnonsuojelutyötä tekeville toimijoille järjestön nimestä riippumatta.

– Varasimme Metsästäjäliitolle ensi vuodeksi 50 000 euron tuen. Suomen Metsästäjäliiton piirissä tehtävä ympäristötyö on laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävää.

Ympäristöministeriön hallinnonalalle valtiovarainvaliokunta esittää lisäyksinä määrärahoja myös Metsähallituksen Luontopalveluille kansallispuistojen ylläpitoon. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi kesäkuussa avataan mm. uusi Hossan kansallispuisto. Lisäys Luontopalveluille on 250 000 euroa. Etelä-Suomen metsien suojelun vapaaehtoiseen Metso-ohjelmaan lisätään määrärahoja 2 miljoonaa ja Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselle uusien kunnilta siirtyneiden tehtävien hoitoon 200 000 euroa.

– Kaiken kaikkiaan ympäristöministeriön hallinnonalan resurssit ovat niukat. Mutta olemme pystyneet kohdentamaan niitä varsin tehokkaasti ja vaikuttavasti. Esimerkiksi asuntorakentamisen puolella tapahtuu nyt merkittävästi ja tätä tuetaan myös keventämällä rakentamisen sääntelyä merkittävästi, muistuttaa Timo Heinonen.

Kommentit