Kansanedustaja Timo Heinonen Aulangolla: Metsästäjien arvo unohtuu usein julkisessa keskustelussa

Uutiset, lauantaina 01.09.2018

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen nosti esille yli 300 000 suomalaisen metsästäjän tekemän arvokkaan riistanhoito- ja kannanhoitotyön, mutta myös mittaavat ympäristötyöt puhuessaan Hämeenlinnan Aulangolla Länsi-Vanajan Metsänriista ry:n 85-vuotisjuhlassa.

-Nykyisin maassamme on n. 4000 aktiivisesti toimivaa metsästysseuraa joissa toimii yli 300 000 metsästyskortin lunastanutta henkilöä. Me olemme yhdessä tärkeä joukko, mutta myös ryhmä jota pitää ja on syytä kuunnella, totesi kansanedustaja Timo Heinonen juhlapuheessaan.

Heinonen mainitsi metsästäjien tekemän työn kannanhoidossa, mutta myös vieraslajien kuten minkin ja supikoirien kitkemiseksi suomalaisesta luonnosta. Myös eduskunnassa Heinosen johtamassa Valtiovarainvaliokunnan ympäristöjaostossa metsästäjien työ huomioitiin kesäkuussa valtion tämän vuoden lisätalousarvion yhteydessä.

-Varasimme Metsästäjäliitolle tälle vuodelle 100 000 euron järjestöavustuksen nimenomaan ympäristönhoitotoimiin. Metsästäjät ovat tällä hetkellä esimerkiksi suurin kosteikkojen rakentajaryhmä ja mm. tätä työtä halusimme tälle vuodelle tukea, kertoi Heinonen.

Toukokuussa Valtioneuvosto antoi myös asetuksen, jonka tavoitteena on mm. vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja sekä tarvetta metsästykseen liittyviin poikkeuslupiin ja toisaalta parantaa saalistietoa erityisesti taantuvien vesilintujen osalta.

-Metsästysajat pitenivät kesäkuusta alkaen useiden riistalajien osalta. Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikoja pidennettiin erityisesti metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi. Vahvistunut hirvieläinkanta näkyy myös esimerkiksi taimikkotuhoina ja tähän puututaan nyt.

Runsaat sorkkaeläin kannat näkyvät myös liikenneonnettomuuksien määrissä. Näihin tuhoihin uppoaa merkittävä määrä myös yhteisiä vakuutusmaksujamme.

– Siksikin on syytä huolehtia kantojen pysymisestä järkevillä tasoilla. Toisaalta riista-aidat ovat tärkeä turva, mutta myös esimerkiksi valtatiet, kaupunkiasutus ja runsas muukin asutus edellyttää aktiivisia kannanhoidollisia toimia metsästäjiltä, totesi Heinonen.

-Toisaalta meidän metsästäjien on elokuun 2020 alusta alkaen tehtävä riistakeskukselle ilmoitus myös saaliiksi saamastaan haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Saalistiedon parantaminen on välttämätöntä, sillä edellä mainittujen vesilintujen kannat ovat taantuneet jo pitkään.

Kansanedustaja Timo Heinonen puhui Aulangolla Länsi-Vanajan Metsänriistan 85-vuotisjuhlassa lauantaina 1.9.2019.

 

Kommentit