Kaikkien verotus kevenee vuonna 2017 – Veroprosentti putoaa eniten pienituloisilla

Blogi, tiistaina 27.09.2016

Tämän viikon ensimmäinen eduskunnan täysistunto oli varattu tulevan vuoden tuloveroasteikkojen käsittelylle. Valtiovarainministeri Petteri Orpo esitteli eduskunnalle ensimmäisen budjettivuotensa tuloveroratkaisut. Ratkaisuissa näkyy vahvasti Orpon jo kokoomuksen puheenjohtajakilvassakin esillä pitämänsä ”työn linja” ja myös tavallisten keskituloisten suomalaisten huomioiminen. Orpon budjettiesituyksessä ensi vuonna 1.1.2017 alkaen työn verotus kevenee jokaisella suomalaisella. Veron kevennys kohdistuu tasaisesti kaikille tulotasoille siten, että palkkatulon verotus kevenee keskimäärin noin 0,6 prosenttiyksiköllä ja tämän lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus. Tämä on yhteensä 180 miljoonaa euroa.

petteri-orpoNäillä toimilla palkansaajien verotus kevenee siis 515 miljoonalla eurolla eli keskimäärin 0,6 %-yksiköllä. Samalla Orpo esittää eläkeläisille vastaavaa veronalennusta. Eläketulon verotusta kevennetään siis vastaavasti yhteensä 135 miljoonalla eurolla ja että kokonaisuus olisi reilu ja oikeudenmukainen kaikille on esityksessä vielä oma kohdennettu kevennys myös kaikista pienituloisimmille jotka eivät veroja maksa alianjaan. Hallitus sopi näille kaikista pienituloisimmille 30 miljoonan euron alennuksesta. Malli ratkaistaan nyt paraikaa valmisteltavan ns. täydentävän talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Mutta eihän prosenteilla saa mitään edes Alkosta ja siksi muutokset onkin hyvä kääntää myös euroiksi. Ensi vuonna keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee noin 0,5 prosenttia, mikä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman parantumista noin 150 eurolla. Ja huomioitavaa on sekin, että hallitus painotti kevennyksen nimenomaan pieni- ja keskituloisiin niin, että pienemmillä ansiotuloilla verotus kevenee suhteellisesti eniten. Esimerkiksi 20 000 euron vuosituloilla veronkevennys on noin 1,16 prosenttiyksikköä, kun 100 000 euron vuosituloilla kevennys on 0,41 prosenttiyksikköä.

Itse pidän nyt tehtyä veroratkaisua hyvänä ja oikeudenmukaisena ennen muuta siksi, että veronkevennys tehdään myös eläkeläisille palkansaajien tapaan. Ja itse olen varma, että nyt tehtävät ratkaisut vahvistavat ostovoimaa ja tätä kautta toivottavasti saamme taloutta kasvu-uralle.

Petteri Orpo toteuttaa nyt vahvasti vastuullisena valtiovarainministerinä sitä mitä hän ennen valintaansa lupasi. Silloin hän totesi, että ”Suomi tarvitsee menestyviä ja kasvavia yrityksiä. Yrittäjävähennys parantaa pienyrittäjien toimeentuloa. Tulolähdejaon osittainen purkaminen yrittäjän hyväksi, sukupolvenvaihdosten helpottaminen ja muut parannukset helpottavat yrittämistä. Yhteisövero pidetään kilpailukykyisenä. Nämä ovat vahvoja toimia Suomen nostamiseksi uuteen nousuun.”

Näin nyt toimitaan ja ensi vuonna voimaan tulee työnverotuksen ja eläkkeiden verotuksen kevennysten rinnalla myös mm. yrittäjien maksuperusteinen arvonlisävero ja yrittäjävähennys. Ja samaan aikaan myös kotitalousvähennystä korotetaan 45 prosentista 50 prosenttiin työkorvauksen osuudesta. Vähennyksen kasvattamisella pyritään edistämään kotitalouspalvelujen kysyntää ja tarjontaa. Kotitalousvähennys on tehokas keino puuttua myös harmaaseen talouteen.

Talousasioiden parissa tänään istunnon lisäksi myös valtionvaroissa ja aamulla mielenkiintoinen kuuleminen puolustusvaliokunnassakin kansainvälisen avunantamisesta ja -saamisesta. Nyt hetki töitä vielä talolla ja illalla sitten vielä RAY:n työtehtäviin.

Kommentit