Kaavoituksen ja rakentamisen sääntely kevenee merkittävästi – Lisää kaupan kilpailua, rantarakentamista, eläinsuojia jne…

Blogi, torstaina 24.11.2016

Hallitus antoi tänään esityksensä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Aiheesta olen jo aiemmin kirjoittanut sillä toimin juuri tämän ison asiakokonaisuuden Kokoomuksen hallitusohjelmaneuvottelijana yhdessä Tapani Mäkisen kanssa. Rakentamisen ja asumisen hallitusohjelmaosuudesta tuli vaikka itse sanonkin erinomaisen konkreettinen ja kunniahimoinen. Nyt on mukava huomata, että tässäkin asiassa hallitus pystyy tekemään myös tarvittavat päätökset kirjaamiemme asioiden viemiseksi lainsäädäntöön ja ns. arkeen,

Lakiin tulee siis nyt useita muutoksia joilla haluamme helpottaa niin kaavoitusta kuin rakentamistakin. Lupa-asiat myös yksinkertaistuvat ja helpottuvat. Keskeiset maankäyttö- ja rakennuslain nyt tehtävät lakimuutokset koskevat haja-asutusalueiden rakentamista, asemakaavoitusta, vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia.

Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja tuplaantuu

Haluamme uudistuksella lisätä myös erityisesti ruokakaupan kilpailua. Laki tulee avaamaan uusia paikkoja kauppojen rakentamiseen ja poistamaan täysin turhaa ja keinotekoista kaupan koon sääntelyä. Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2000:sta 4000 kerrosneliömetriin. Maakuntakaavassa vähittäiskaupan enimmäismitoitus osoitettaisiin jatkossa vain keskusta-alueen ulkopuolella. S-Marketit saavat siis mielellään rinnalleen lisää kauppiaskauppoja, K-Marketeja, Lidlejä ja miksi ei uusiakin kauppaketjuja. Kilpailu on tehokkain keino parantaa palvelua ja myös kohtuullista ruuan hintaa ja vahvistaa myös ruuantuottajien asemaa.

Jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköt tuleekin ensisijaisesti sijoittaa keskusta-alueelle. Jos palvelujen saavutettavuus voidaan taata, voi suuryksikön sijoittaa kuitenkin myös muualle. Jos suuryksikkö sijoitetaan keskustan ulkopuolelle, ei kaupan laatua enää tarvitse ottaa kaavoituksessa huomioon.

Lisää elinvoimaa kyliin ja maaseudulle ja järvien rannoillekin

Uudistuksessa lisätään myös mahdollisuutta ohjata rakentamista suoraan yleiskaavalla sellaisissa kylissä, joissa on rakentamispaineita, mutta myös laajemminkin haja-asutusalueella. Samalla ranta-alueiden nykyistä tiiviimpi rakentaminen helpottuu.

Myös maatilojen rakentaminen helpottuu. Maatilojen suunnittelutarveratkaisua ei enää tarvita maatilaan kuuluvalle rakennukselle, jota tarvitaan maa- ja metsätaloudessa. Esimerkkinä voisi mainita siis tuotanto- ja varastorakennukset, mutta myös eläinsuojat.

Niin ja vielä tämä yksi mistä olen pidempäänkin kirjoittanut ja pitänyt ääntä. Jatkossa vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä joustavammin. Kunta voi esimerkiksi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tarvitaan poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Jatkossa toinen virkamies ei enää valita toisen virkamiehen päätöksistä vaan neuvoo ja konsultoi

Ja jatkossa kunnat voivat rakentaa aiempaa nopeammin, kun uudistuksen myötä asemakaavaa voi muuttaa vaiheittain. Mahdollisuus on tällä hetkellä olemassa vain maakunta- ja yleiskaavojen kohdalla. Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, voi asemakaavan myös laatia tai muuttaa vastoin yleiskaavaa.

ELY-keskusten rooli muuttuu siis konsultoivaksi. ELY:t eivät jatkossa siis enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä ja ELY-keskusten valvonta- ja valitusoikeutta rajataan. Oikeus koskee jatkossa ainoastaan ratkaisuja, joilla on valtakunnallisia tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.

Isoja muutoksia ja näin lisää potkua rakentamiseen ja elinvoimaa koko Suomeen.

….

Kello 13.46.

Tänään takana jo aamun puolustusvaliokunta ja palaveri Finavista. Nyt Kokoomuksen työvaliokuntaan ennen ryhmäkokousta ja sitten kyselytunti ja illalla pidempi esitelmä ulko- ja turvallisuuspolitiikastamme Vihdissä. Niin paljon aiheita, että vaikeus rajata esitelmä määräaikaan, mutta mennään Venäjällä, Itämerellä, Natolla, Ukrainalla, Syyrialla ja kotimaan puolustuskysymyksillä.

Kello 22.54 ja kotia kohden.

Tänään illalla vielä Smolnassa pienet iltakeskustelut muutamien kollegoiden kanssa politiikan tilanteesta ja tulevasta. Antoisat juttutuokiot vielä pitkän päivän päätteeksi. Ja mukava oli myös Vihdin Nummelassakin käydä. Väkeä paikalla hyvin ja esitelmäni venähti sitten tuntiin ja varttiin. Oli kuulemma mielenkiintoista eli ei yleisöäkään haitannut :).

Istunnossa tänään puhuin hieman enemmänkin kriittiseen sävyyn tästä ns. lähes nollaenergiarakentamisesta. Pahaa pelkään, että se ei vain tule toimimaan täällä pohjoisessa missä lämpötilaerot vuoden aikana 50 astetta ja enemmänkin. Aiheestahan kirjoitin tänne blogiinikin joku aika sitten pidemmänkin kirjoituksen ja myös Kynästä-sivulta löytyy aiheesta otsikolla ”Eikö hometalojen rakentaminen lopu koskaan”. Olen kriittinen ja huolissani ja mielelläni olisin väärässä.

Nyt pakko luovuttaa. Huomenna aikainen matka takaisin työmaalle eli hyviä öitä.

 

 

Kommentit