Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret: Kriittisyyttä sosiaalisiin medioihin tiedonlähteinä

Uutiset, keskiviikkona 17.02.2010

Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret toivoo etenkin Facebook –palvelun ja muiden sosiaalisten medioiden käyttäjiltä parempaa medialukutaitoa ja harkintaa väärinkäsitysten välttämiseksi.

Hyvänä esimerkkinä viikolla 7 toimi esimerkiksi Facebookissa oleva ryhmä, jonka nimi on ”Vastustan Kokoomuksen suunnitelmia muuttaa opiskelu maksulliseksi!”, joka kasvaa jäsenmäärältään jatkuvasti.

Kuitenkaan, Kokoomus ei missään ole ottanut kantaa sen puolesta, että suomalainen koulutus muuttuisi ryhmässä väitetyllä tavalla maksulliseksi. Lukija saa tästä joka tapauksessa harhaanjohtavan kuvan ja monikaan ei jaksa tarkistaa ryhmän taustoja. Muita ryhmiä, joiden nimi on vahvasti harhaanjohtava, löytyy läpi eri asianalojen.

– Suurin osa ryhmän jäsenistä ei edes tiedä, mihin ryhmän keskeinen argumentti perustuu. Osoittaa hyvää medialukutaitoa, että tarkistaa myös faktat jutun taustoilla, linjaa Jyväskylän Kokoomuksen Nuorten puheenjohtaja Saara Karasvirta.

– Esimerkiksi rasistiset, yhden tapauksen yleistävät ryhmät, kasvattavat suosiotaan nopeasti ja saavat lisää jäseniä usein hyvin yksipuolisen totuuden näyttämisen kautta. Tämä on vaarallinen tie lähteä etenemään.

Varsinainen ongelma on se, että sosiaalisen median levinneisyyden ja helppokäyttöisyyden myötä tarjoutuu tilaa populistisille, jopa valheellisille ryhmittymille, jotka usein mustamaalaavat ja harhaanjohtavat. Kuitenkaan, tämänkaltaisille ryhmille ei ole juuri mitään tehtävissä niin kauan, kun ne ovat laillisuuden rajoissa. Vastuu jää siis lukijalle ja yksin lukijalle. Informaatiotulvan ollessa valtava, taustojen ja faktojen tarkistaminen jää usein vaillinaiseksi tai sitä ei tehdä ollenkaan – uskotaan otsikkoa ja jätetään muu lukematta tai tarkistamatta.

-Etenkin ääriryhmittymät näyttävät käyttävän aseinaan sitä, että harva jaksaa tarkistaa väittämien todenperäisyyttä ja liittyvät eri ryhmiin matalalla kynnyksellä. Valitettavasti monikaan ei tiedä totuutta siitä,mitä kannattaa/vastustaa/tukee esimerkiksi Facebook –ryhmän kautta.Toiminta on paitsi populistista, paikoitellen äärimmäisen härskiä, jatkaa Karasvirta.

Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret vaatii sosiaalisten medioiden käyttäjiltä kriittisyyttä Internetissä olevien ryhmien tietoihin sokeasti luottamisen sijaan ja perää sosiaalisten medioiden käyttäjiltä tarkkuutta siinä, mihin kaikkeen osallistuvat ja mitä kaikkea tukevat. Myös ryhmien luojien vastuusta siitä, että ryhmän taustatiedot perustuvat totuuteen, tulisi pitää kiinni. Mahdolliset ylilyönnit olisi hyvä kitkeä pois.

Kommentit