Joka neljäs pitää kouluja turvattomina – Heinonen vaatii toimenpiteitä asian korjaamiseksi

Uutiset, keskiviikkona 14.01.2009

Joka neljäs koululainen ei pidä kouluaan turvallisena paikkana. Huolestuttava tieto käy ilmi tuoreesta kyselystä, jossa tilanteen korjaamiseksi vanhempien toivotaan ottavan enemmän vastuuta lastensa kasvattamisesta. Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen ei ylläty tuloksesta, mutta vaatii toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Koulujen arjessa on näkynyt Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ja ne ovat luoneet pelkoa niin isompiin koululaisiin ja opiskelijoihin, mutta myös alakoululaisiin. Metallinpaljastin ja poliisi -linjalle ei kouluissa varmastikaan ole järkevää lähteä, mutta toimenpiteitä asian korjaamiseksi tarvitaan, kommentoi Timo Heinonen tilannetta ja toteaa, että koulujen avoimuutta on syytä pohtia uudestaan.

– Harvat työpaikatkaan meillä enää tänäpäivänä on ulko-oviltaan auki. Koulujen opetus on avointa ja niin pitää olla jatkossakin, mutta ehkä on pohdittava sitä tarvitseeko ovien olla auki koko ajan. Ei tämä tietysti estä tällaisia kauheuksia, mutta voisi olla osana luomassa turvallisuuden tunnetta.

Saman kyselyn mukaan vuoden 2008 aikana peräti joka joka kolmas opettaja näki koulussaan fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

– Nollatoleranssi koulukiusaamiseen on sellainen ehto mikä pitäisi jokaisessa koulussa olla itsestään selvyys. Tiedän toki opettajana, että kiusaamisen huomaaminen ei ole aina helppoa, mutta läpisormien katsomiseen ei saa antaa sijaa ja tietoontulleisiin tapauksiin on syytä puuttua aina vakavasti.

Opettajista kuitenkin lähes 90 prosenttia pitää koulua edelleen turvallisena paikkana.

– Ehkä tämä juuri luo sen tilanteen, että pelkoon ja pelontunteeseen ei osata puuttua oikealla tavalla. Kyllä nostaisin tämän aiheen nyt yhdeksi keskeiseksi koululaitoksemme akuutiksi haasteeksi ja asian eteen on tehtävä työtä. Itse olisin valmis valtakunnallisesti nostamaan tämän nyt yhteiseksi tehtäväksemme, totesi Timo Heinonen ja lupasi ottaa asian esille myös tuoreen opetusministeri Henna Virkkusen kanssa.

Kommentit