Ikäihmisten vaalipaneeli keräsi Hämeenlinnan Raatihuoneen täyteen Heinonen korosti kotona asumista ja ennaltaehkäisevää työtä

Uutiset, tiistaina 13.02.2007

Hämeen piirin eläkeläisjärjestöjen ikäihmisille tarkoitettu vaalipaneeli Hämeenlinnassa keräsi Raatihuoneen juhlasalin tiistaina täyteen. Kokoomuslaista paikalla olivat Sari Rautio ja Timo Heinonen ja keskustelu kävi vilkkaana niin eläkkeistä kuin terveyden- ja vanhustenhoidonkin kysymyksistä.

– Tilaisuus oli erittäin onnistunut. Suuri Raatihuoneen juhlasali oli oikeastaan jokaista tuolia myöten täynnä ja väki aktiivisesti mukana. Tällä kertaa yleisö hoiti kaikki kysymykset ja keskustelua vain ohjailivat vetäjinä Ulla Murtonen ja Timo Lahtinen, kertoi kokoomusta tilaisuudessa edustanut Timo Heinonen.

Keskustelussa esille nousi vahvimmin eläkkeiden suuruus ja korotuspaineet. Samaan aikaan myös kysyttiin voidaanko veronalennuksen linjalla jatkaa jos nykypalvelutaso aiotaan säilyttää.

– Itse korostin erityisesti sitä, että veronalennukset tulee tehdä aina työllisyyden näkökulmasta. Meidän on saatava työllisyysaste lamaa edeltäneelle 75 prosentin tasolle, jos aiomme palvelut turvata. Nykytyöllisyysasteella emme tule selviämään.

Heinonen toisti tilaisuudessa myös kantansa eläkeindeksien korjaamiseksi ja verotuksen muuttamiseksi.

-Puolueemme yhteinen tavoite on, että eläkeindeksit sekä kansan- että työeläkkeen osalta korjataan. Tavoitteena se, että paremmin otetaan huomioon lääkkeiden hintojen nousu ja hoitokulut. Samalla tulemme ajamaan yhdessä myös eläkeläisten verotuksen alentamista palkansaajien verotuksen tasolle, totesi Heinonen paneelissa.

Heinonen korosti inhimillisyyttä ja ennaltaehkäisevää työtä

Loppupuheenvuorossaan Timo Heinonen halusi nostaa erityisesti uudestaan esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen ja sen että ihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

– Tässä tärkeässä roolissa on se, että ihmisille tarjotaan niitä palveluita mitä he tarvitset. Yksi tärkeä panostuksen paikka on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kehittäminen. Selvitysten mukaan vanhukset toivovat nimenomaan apua kaupassa käyntiin, ruuanlaittoon ja siivoukseen. Tämä on työtä mikä auttaa ihmisiä asumaan omassa kodissaan pidempään. Samalla olen sitä mieltä, että esimerkiksi palvelusetelien käyttöä tulisi laajentaa koskemaan myös kotisairaanhoitoa, totesi Heinonen ja lisäsi: -Ja ensiarvoisen tärkeää on, että omaishoitajiin panostetaan aiempaa enemmän. Se on ennen muuta inhimillistä, mutta myös taloudellisesti järkevää.

– Itse näkisin tärkeäksi myös vapaaehtoisen kansalaistyön merkityksen huomaamisen. Sitä olisi järkevää tukea yhteiskunnan lakisääteisten palveluiden rinnalla aiempaa enemmän. Samalla yritysten kansalaisjärjestöille antamat lahjoitukset tulisi saattaa verovapaiksi.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Kansalliset Seniorit, Eläkkeensaajat, Eläkeliitto, Eläkeläiset ja Kristilliset eläkeläiset. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Ulla Murtonen ja Timo Lahtinen.

– Kiitokset jälleen kerran hyvin järjestetystä seminaarista. Tunnelma oli hyvä ja kahvillakin olisi viihtynyt pidempäänkin. Tällaiset tilaisuudet ovat tärkeitä ja olisi tärkeää, että tämän tyyppisiä keskustelutilaisuuksia järjestettäisiin myös vaalien välissä ja myös kuntapäättäjien ja eläkeläisjärjestöjen kesken. Itse olisin sellaisiin enemmän kuin innokas osallistumaan.

Kommentit