”Ihmisyys on riittävä syy uutisoida” ja olisi myös syy toimia- Afganistan vajonnut nopeasti takaisin tyranniaan

Blogi, maanantaina 16.08.2021

Eilen illalla uutissa kiinnitti huomion uutistoimittajan kysymys ulkomaantoimittaja Pauli Lahdelta, että miksi suomalaisille on uutisoitava Afganistanin tapahtumista? Yle oli saanut aiheesta palautetta ja arvostelua. Lahti aloitti vastauksensa:

”Jos ihmisellä ylipäätään on sydän…”

Niin juuri. Asiasta twiitannutta toimittaja Katri Makkosta lainaten: Kyllä. Ihmisyys, riittävä syy.

Repäisy HS.fi verkkosivulta 16.8.2021.

Kahdenkymmenen vuoden aikana Afganistanissa moni asia meni parempaan suuntaan. Mutta nyt muutamassa kuukaudessa tämä kaikki työ on valunut jo hukkaan. Voi aiheellisesti kysyä, että menikö kaikki tehty työ hukkaan? Oliko USA:n, Naton ja länsimaiden urakka mahdoton jo alkaessaan? Onko Afganistaniin mahdollistakaan saada aikaan jotain sellaista, mikä meille on normaalia ja tavoittelemisen arvoista? Ensin Neuvostoliitto ja nyt USA jne.

Mutta toisaalta ihmisyys on ollut tässäkin riittävä syy. Nyt toki pitää kysyä, että menikö uhraukset hukkaan? Ei ehkä kahdenkymmenen vuoden aikana. Moni tyttö ja nainen pelastui ainakin näinä vuosina, mutta mitä tapahtuu ensi kuussa?

Palauttaako Afganistanin tyranniiaan palauttaneet talibanit maahan ääritiukat pukeutumis­säännöt? Näin varmasti tapahtuu. Tuleeko arjesta ruoskintojen ja teloitusten värittämää? Tuleeko tyttöjen ja naisten arjesta raiskausten ja pakkoavioliittojen arkea?

Tätä kaikkea Afganistan oli, kun Taliban edellisen kerran maata hallitsi vuosina 1996-2001, ja tyrannoi. Ja siksi nyt maan maltillisempi väestö ja ennen muuta naiset ja tytöt, toisinajattelijat ja monet muut ovat peloissaan äärijärjestö Talebanin ottaessa maata valtaansa. Vuosituhannen vaihteessa Afganistan olikin talibanien hallinnassa ainoa maailman maa, missä käytössä oli julma ja ankara islamilainen sharia-laki. Islaminuskossa sharia on siis suoraan Jumalan säätämä muuttumaton oikeusjärjestys, mutta sitä tulkitsevat ihmiset. Se myötä tehdään mitä miehet haluavat.

Luin jostain, että edellisen Taliban-hallinnon aikana vuonna 1999 vain 4 prosenttia tytöistä pääsi peruskouluun, mutta lukioon ei mennyt yksikään tyttö Afganistanissa. Tytöt ja naiset alistettiin täydellisesti yhteiskunnassa. Ja sharia-laki näkyi läpi yhteiskunnan ja arjen. Musiikki kiellettiin, tanssiminen kiellettiin ja jopa tv:n katsominen kiellettiin. Kiellettyä oli myös jopa leijan lennättäminen. Sharialain nojalla rikollisia teloitettiin julkisesti niskalaukauksin. Sharia-lakia tulkiten tehtiin toinen toistaan erikoisempia ja julmempia päätöksiä. Tyrannia oli vallassa ja näyttää olevan jälleen.

Tuoreimmat tiedot kertovat, että taliban on ottanut vallan jo myös Afganistanin pääkaupunki Kabulissa. Yhdysvallat evakuoi kansalaisiaan helikopterein. Näin USA:n toimi myös 1975 joukkojen poistumiseen Saigonista Vietnamista.

Toimittaja Katri Makkosen twiitti toimittaja Pauli Lahden vastauksesta siihen, että miksi myös Suomessa uutisoidaan Afganistanin tapahtumista.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden siis teki nopeasti tyhjäksi kaiken sen mitä kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtui. Biden on kuitenkin kaiken tämän tapahtuneen keskellä nyt puolustanut omaa ratkaisuaan vetää jenkkijoukot pois Afganistanista. Biden on todennut, että mikään ei oikeuttaisi Yhdysvaltojen ”loputonta läsnäoloa keskellä toisen maan sisällissotaa”. Sekin varmasti tietyllä tavalla totta.

Mutta vetäytyminen toki järjettömän nopea, hallitsematon ja kysyä pitää jätettiinkö Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaihin uskoneet ja luottaneet nyt yksin? Petettiinkö heidät täydellisesti?

On surullista, että näyttää siltä, että muu maailma voi vain seurata sivusta mitä taliban nyt Afganistanissa tekee. Ja näyttää siltä, että jalansijan siellä ottaa ainakin jonkinlaisia kumppaneina Venäjä ja Kiina. Nämä kaksi ovat kertoneet jättävänsä lähetystön maahan. Syntyykö näistä maista Afganistanille samanlainen kilpi kuin Venäjästä Syyrialle? Ainakin kumppaneitaan menettäneen Venäjän taktiikka näyttäisi olevan tällainen. Tuetaan tyranniaa ja diktaattoreita, kun muista ei kumppaneiksi enää ole.

Mutta onhan tämä Yhdysvalloille aikamoinen isku uskottavuuteen ja monessakin mielessä. Amerikkalaisdiplomaatti Kurt Volker kommentoi tapahtumia ajatushautomo Center for European Policy Analysis´ssa kirjoituksessaan: Afghanistan’s End Portends a Darker U.S. Future.

Volker pelkää, että tästä syntyy ennen muuta humanitaarinen katastrofi, mutta myös pysyvä tahra Yhdysvaltain uskottavuuteen ja kunniaan.

….

Tänään kokousten maanantai. Aamusta jo takana päättyvän vaalikauden viimeinen maakuntahallituksen ryhmäkokous Sari Raution johdolla ja myös viimeinen maakuntahallituksen kokous puheenjohtaja Tarja Filatovin johdolla. Pian siis aloittavat uudet kokoonpanot myös näissä Hämeenliiton pöydissä. Hyvä ja antoisa ja opettavainenkin nelivuotiskausi Hämeen maakuntaliiton maakuntavaltuuston puheenjohtajana tulossa näin osaltani päätökseen. Edetty vahvasti koko ajan Häme-kylki edellä.

Ja tänään illalla myös kokoontuu Lopen kunnanhallitus päättyvän vaalikauden kokoonpanolla viimeistä kertaa kokoukseensa. Kokouksessa tehdään esitykset uusien luottamushenkilöiden valitsemiseksi eri tehtäviin alkaneeksi vaalikaudeksi, mutta on listalla myös muutamia muitakin asioita. Esimerkiksi Kokoomuksen valtuutettu Antti Mikkolan aloite vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutosten sujuvoittamiseksi vakinaisiksi asunnoiksi. Lopella siis vanha yhteinen tahto helpottaa ja sujuvoittaa mökkien muutoksia omakotitaloiksi ja merkittävä linjaus mm. se, että vaikka vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutoksen teknisten vaatimusten perustana on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset, niin jatkossa ”kun rakennuksen käyttötarkoituksenmuutosta vapaa-ajanasunnosta vakituiseen asuinkäyttöön sujuvoitetaan, voidaan poiketa lähtökohtaisesti kaikista maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sisältyvistä rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoista. Poikkeaminen voi siten koskea esimerkiksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa asetettuja vaatimuksia, kaavassa määrättyä käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai rakennusalaa, rakennusjärjestyksessä määrättyä rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa tai etäisyyttä rantaviivaan ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa asetettuja teknisiä vaatimuksia.”

Ja tyytyväinen olen myös siihen, että tässäkin otetaan nyt käyttöön tätä haluamaamme Kyllä järjestyy -toimintamallia ja -ajattelua. Lopen kunta siis ”sujuvoittaa vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuuttamista vakituisiksi asunnoiksi ensisijaisesti siten, että hankkeeseen ryhtyville annetaan yhdessä selkeässä tietopaketissa käyttötarkoituksenmuutoksessa vaaditut toimenpiteet ja ohjeistus poikkeamislupa- ja rakennuslupahakemuksen jättämiseksi. Lisäksi kunnan viranhaltijat rakennustarkastaja, maankäyttöpäällikkö ja ympäristöpäällikkö tarjoavat ennakkoneuvontaa ja tietoa kiinteistökohtaisesti ja tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Tarvittaessa niin hankkeeseen ryhtyvälle kuin suunnittelijoille järjestetään kunnan viranhaltijoiden toimesta yhteinen suunnittelupalaveri yksityiskohtaisten neuvojen antamiseksi. Ympäristö- ja rakennuslautakunta kehottaa suunnittelijoita ottamaan yhteyttä kuntaan jossa selvitetään mahdollisuudet ja miten tulee menetellä asiassa”.

Tässä Kyllä järjestyy -ajattelu- ja toimintamallia tulen myös uutena kunnanhallituksen puheenjohtajana eteenpäin viemään. Haluan, että aina ensi sijaisesti vastaus on, että selvitetään ja tutkitaan miten voisimme asiassa edetä eikä ensimmäisenä ilmoiteta, että ei se varmastikaan onnistu. Etsitään siis aina ensisijaisesti ratkaisuja ongelmiin eikä aina vain uusia ongelmia ratkaisuihin.

Mutta illalla kunnanhallitus tämän käsittelee ja esitys etenee sitten valtuustoon ja sitä kautta myös käyttötarkoitusten muutosten osalta arkeen. Tervetuloa siis Lopelle asumaan!

 

 

 

Kommentit