Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevätyö tarvitsee kuntien lisäksi aluehallinnon panostuksia – ”Hyödyt ovat yhteisiä ja niin myös pitää olla panostustenkin”

Blogi, sunnuntaina 16.01.2022

Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä palo- ja pelastustoimen kanssa siirtyvät nyt käynnissä olevien aluevaalien myötä uuden aluehallinnon vastuulle. Muutos on kuntahistorian suurin ja tämän kautta myös aluevaalit äärimmäisen tärkeät vaalit meidän jokaisen peruspalveluiden näkökulmasta. Aluevaltuustot päättävät jatkossa millaisia sote-palveluita Kanta-Hämeessä on ja missä ja miten esimerkiksi lääkäriin pääsee.

Onko hyvät lääkäripalvelut vain harvojen etuoikeus vai jokaisen perusoikeus.

Siitäkin aluehallinto päättää. Perheiden palvelut ja lastensuojelu, mutta myös vanhustenhoito siirtyvät aluehallinnon vastuulle. Ja isona kokonaisuutena myös koko palo- ja pelastustoimi. Ei siis ole yhdentekevää kuka näistä asioista päättää ja vastuuta mm. lähipalveluistamme kantaa.

Yksi yhteys uudistuksessa kuitenkin hieman katkeaa. Aluehallinnon vastuulle tulee terveyden- ja sairaanhoito, mutta hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ jää isolta osin kuntien ja kaupunkien vastuulle. Vastuuta on omalta osin toki myös ainakin välillisesti hyvinvointialueillakin. Liikkumattomuuden kustannukset kaatuvat lopulta alueiden niskaan, mutta toisaalta liikunnan peruspalvelut kuuluvat kuntien vastuulle. Ja juuri tämä avaakin ehdottomasti tärkeän paikan aluehallinnon ja kuntien väliselle yhteistyölle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä pitää edetä yhdessä, sillä siitä hyötyvät molemmat – itseasiassa me kaikki.

Hyvinvointialueiden onkin järkevä varata jatkossa osa omasta rahoituksestaan myös liikuntaan ja sen edistämiseen. Tämä päätös pitää tehdä nyt aluevaltuustossa, sillä nykyinen sote-lainsäädäntö ei sitä aluehallinnolta edellytä. Myöhemmin on perusteltua kuitenkin se myös lainsäädäntöön korvamerkitä.

Ja hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ on myös paljon muutakin kuin liikuntaa ja urheilua, tuolijumppia ja sauvakävelyporukoita. Tähän kokonaisuuteen pitää ottaa ja saada mukaan myös perheiden palvelut, perhetyö, ja myös koulujen kuraattorit ja koulupsykologit. Nämä kaikki pitää pitää lähellä eli kunnissa ja siellä missä on ihmisiä.

Asia on kuitenkin niin tärkeä, että itse sitoudun tätä myös heti OmaHämeessä edistämään, jos sinne valituksi tulen. Ja tämä työ pitää tehdä yhdessä kuntien liikunta- ja vapaa-ajantoimien kanssa. Tekevät kädet ja kannustavat ohjaajat kannattaa aluehallinnonkin osoittaa kuntiin tukemaan hyvinvoinnin ja terveyden, mutta myös esimerkiksi ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa ja edistämistä.

….

Kello 15.17 ja myös oma äänestysoikeus käytetty. Olipa mukava käydä taas äänestämässä ja erityisen hienoa, että se oli tehty todellakin korona- ja terveysturvalliseksi.

Hämeessä jälleen ja hommat jatkuvat. Iso kiitos myös teille kaikille viesteistä liittyen aluevaaleihin. Ja monet teistä on lähestynyt myös mm. palo- ja pelastustoimen, mutta myös vanhustenhoidon ja omaishoidon kysymyksillä ja olette kiitelleet, että myös näitä olen kampanjassani nostanut esille. Ehdottomasti, juuri näin. Pidetään huolta kokonaisuudesta, sillä pelkät kauniit puheet eivät nyt riitä.

 

 

 

 

 

Kommentit