Hyvää Puolustusvoimain Lippujuhlan päivää.

Blogi, keskiviikkona 04.06.2014

Mannerheimin syntymäpäivää. Kiitos ja kunnia kaikille maanpuolustustyöhön nyt ja aikanaan osallistuneille.

Tänään hyvä päivä jälleen muistaa niin sodissamme kaatuneita ja taistelleita. Ja muuten sotiimme osallistuneita. Heille kuuluu se suurin kiitos ja arvostus. Mutta myös heitä jotka ovat rauhan vuosina vastanneet maamme puolustuksesta ja osa myös henkensä näinäkin vuosina menettäneen ja osa loukkaantunut. Ja totta kai jokaista suomalaista miestä ja naista jotka ovat yleisen ja yhtenäisen asevelvollisuutensa suorittaneet ja kantaneet näin kortensa rakkaan Isänmaamme yhteiseen kekoon.

Ja hyvä, että jälleen maamme puolustuksesta puhutaan. Ja toivottavasti tämä keskustelu myös osaltaan helpottaa meitä saamaan myös muut puolueet kantamaan huolta puolustusvoimien rahoituksesta ja kalustohankinnoista. Itseasiassa toivon, että näissä talkoissa voisi olla kaikki puolueet yhdessä mukana. Uskottava ja riittävä maanpuolustus on sellainen peruskivi joka minusta pitäisi yhdessä turvata. Me ainakin kokoomuksessa olemme siihen valmiita ja sitoutuneita nyt ja tulevaisuudessakin.

Siniristiliput liehuvat vain tämän ansiosta nytkin itsenäisen Suomen saloissa.

….

Kello nyt jo 21.07 ja pieni iltalenkki pyöräilemään opettelevan lapsen kanssa teki hyvää. Voi sitä riemua ja elämäniloa kun fillari kulkee viisi metriä ilman appareita. Hauskaa.

Tänään isona juttuna saimme valmiiksi ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen tämän vaiheen. 

 Uusi ympäristönsuojelulaki turvaa teollisuuden toimintaedellytykset ja parantaa ympäristönsuojelua. Itse olen tyytyväinen uuteen ympäristönsuojelulakiin eduskunnassa tehtyihin tarkennuksiin. Itseasiassa ilman meidän tekemään korjaustyötä ei lakia oltaisi voitu edes hyväksyä. Se oli perustuslain vastainen ja osoitus jälleen kerran huonosta lain valmistelusta. Kyllä tämä työ pitäisi osata tehdä ministeriössä eikä se kuuluisi tällaisessa laajuudessa meille. Mutta nyt se oli meidän tehtävä ja toisaalta mielelläni sitä itse olin tekemässäkin. Saimme laista lopulta ihan kelvollisen joka suunnasta tarkasteltuna.

Lakiuudistuksen eduskuntavaiheen aikana kuulimme poikkeuksellisen laajasti niin ympäristöjärjestöjä kuin elinkeinoelämääkin. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus on ollut mittava projekti, ja siinä on ollut paljon eri näkökulmien yhteensovittamista. Mutta nyt korjattuna uusi ympäristönsuojelulaki turvaa teollisuuden toimintaedellytykset ja parantaa ympäristönsuojelua. Hyvä siis, että saimme tarkennettua lakia vielä eduskunnassa.

Uudistuksessa teollisuudelle tulee velvoite soveltaa ympäristön kannalta parasta käyttökelpoista teknologiaa. Lailla toimeenpannaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi. On tärkeää, että nyt saavutetussa tuloksessa direktiivi toimeenpannaan mahdollisimman vähällä lisätaakalla. Suomalainen teollisuustuotanto on ympäristövastuullista jo nyt.

Erityisen hyvänä pidän myös sitä, että valiokunnassa turvetuotannon sijoittamista koskevaa pykälää saatiin selkeytettyä siten, että turvetuotannon luvitus ei hankaloidu. Teimme selkeän rajauksen, että jatkossakin turvetuotanto on mahdollista kaikilla ns. 0-2-luokan soilla. Ne siis rajasimme kokonaan ns. 13 pykälän solveltamisalan ulkopuolelle. ”Geologian tutkimuskeskus on arvioinut Suomen soista teknisesti turvetuotantoon soveltuvan n. 1,2 milj. ha. Tästä on tuotannossa noin 62 000 ha, ojitettuna noin 530 000 ha ja ojittamatonta noin 620 000 ha. Turvetuotantoon on arvioitu tarvittavan uutta pinta-alaa noin 50 000 ha vuoteen 2020 mennessä.” ”Valiokuntakäsittelyn aikana on Geologian tutkimuskeskukselta valmistunut selvitys soiden jakautumisesta luonnontilaisuusluokkiin. Selvityksen mukaan koko maan luokiteltujen soiden luonnontilaisuusluokkien pinta-alaperusteiset prosenttiosuudet ovat seuraavat: 0-1 luokka 53 %, 2 luokka 31 %, 3 luokka 14 %, 4 luokka 1 % ja 5 luokka alle 1 %. Vastaavat luvut pinta-aloina ovat: 0-1 luokka 1 100 000 ha, 2 luokka 640 000 ha, 3 luokka 290 000 ha, 4 luokka 25 000 ha ja 5 luokka 5 725 ha.”

Korjauksemme menee näin, että pykälään lisättään uusi 4 momentti, jolla käytännössä tarkennetaan edellä esitettyyn perustuen 0-2 luokan soiden rajautuminen säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. ”Uuden säännöksen mukaan turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Arvioitaessa suon luonnontilan muutosta otetaan huomioon ojituksesta aiheutuneet muutokset suon vesitaloudessa ja kasvillisuudessa. Merkittävästä luonnontilan muutoksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.” Ja tarkalla eduskunnan ohjeistuksella annoimme myös raamit ja vaateet tuolle asetukselle ja itse vaadin sen myös jo tässä vaiheessa nähtäväksi. Viimeisenä varmistuksena asetus tehdään ns. Valtioneuvoston asetuksena eikä siis yksin vain yhden ministeriön asetuksena. Näin kokonaisetu tulee tarkisteltua jokaisen ministeriön suunnasta huolella. Mutta aiheesta laajemmin mietinnössämme johon linkin laitan tähän alle.

Minun mielestä turpeen energiakäyttöä on jatkettava vastuullisesti, koska se on kotimainen, työllistävä ja kilpailukykyinen energiamuoto. Runsaspäästöisiltä suoalueilta tuotetun turpeen päästövaikutus on alhaisempi kuin käytettäessä kivihiiltä. Mutta samaan aikaan on entistä paremmin huolehdittava siitä, että turpeennosto ei myöskään pilaa lähivesiä. Tätä valvontaa ja vaadetasoa pitää nostaa. 

Syksyllä ympäristönsuojelulaki etenee toiseen vaiheeseen, jossa keskitytään nimenomaan luvitukseen. On äärimmäisen tärkeää, että ympäristölupien sujuvuutta parannetaan huomattavasti. Tällä hetkellä meillä on satojen miljoonien edestä investointihankkeita jonossa odottamassa lupaa. Ja tänään lisäytin vielä aivan lopussa mietintöömme ponnen jolla valmistellaan myös valituslupa-järjestelmän käyttöönotto näihin tapauksiin.

Mutta nyt urakka valmis ja koko mietintömme ja korjattulakiesitys löytyy eduskunnan sivuilta tämän linkin kautta: Mietintö ja mielelläni kerron sen painotuksista myös lisää.

Ja tarkoitus vielä ennen kesää saada ulos myös Konneveden Kansallispuisto. Sen metsästysrajaukset täytyy vielä katsoa huolella läpi. Ja samaan aikaan kun valmistellaan Teijon Kansallispuistoa on sielläkin varmistettava mm. hirvenmetsästyksen jatkuminen tulevaisuudessakin. Ilman sitä lupausta ei minusta hanketta voida tässä vaiheessa eteenpäin viedä. Ja tämä hirvieläinpykälä on aivan mahdollista lakiin kirjata sillä jokainen kansallispuisto perustetaan joka kerta omalla lailla.

Päivällä vielä ulkoasiainvaliokunta ja myös pari palaveria puoluekokoukseenkin liittyen. Ja mielenkiintoista keskustalua täysistunnossakin mm. parturialan alv:stä johon mukaan nostin myös erilaiset liikuntapalvelut, hieronta yms. sekä käsityöntekijät mm. ompelijat. Tällaisia aloja olisi nyt syytä kannustaa ja pitää hengissä ja alv:n lasku olisi siinä yksi työllisyyttä heti nostava toimenpide. Aihe on syytä nostaan työnverotuksen keventämisen rinnalla keskusteluun myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Mutta nyt Lopella ja kotona. Hieno ilta vaikka jo myöhä. Huomenna sitten jatkamme eduskunnassa ja päivällä myös Riihimäellä Erämessujen avajaisiin. 

 

 


 

Kommentit