Hyvää 100. Itsenäisyyspäivää rakas synnyinmaani

Blogi, keskiviikkona 06.12.2017

Paljon onnea rakas synnyinmaani, isänmaani ja kotimaani. Onnea 100-vuotias Suomi!

Suomen itsenäisyysjulistus oli Svinhufvudin senaatin eli Suomen silloisen hallituksen 4. joulukuuta 1917 antama esitys Suomen julistautumisesta itsenäiseksi Venäjästä. Suomen eduskunta hyväksyi esityksen 6. joulukuuta 1917 äänin 100–88. Tästä päivästä tuli itsenäisyyspäivämme vaikka itsenäisyystie olikin paljon pidempi ja monivaiheisempi tapahtumasarja. Kiitos sen puolesta toimineille ja lopulta äänestäneillekin.

Näillä sanoilla maamme julistautui itsenäiseksi tasan sata vuotta sitten:

Suomen Kansalle.

Suomen Eduskunnan istunnossa tänä päivänä on Suomen Senaatti puheenjohtajansa kautta antanut Eduskunnan käsiteltäväksi mm. ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi Suomelle. Antaessaan tämän esityksen Eduskunnalle on Senaatin puheenjohtaja Senaatin puolesta lausunut:

Suomen Eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan Hallitus­muodon 38 §:ään, julistautunut korkeimman valtiovallan haltiaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä Eduskunnan puolelta. Suomen voimassaoleva Hallitusmuoto, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista, ja siitä syystä hallitus nyt on Eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitus­muodoksi, ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on Hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tyydyttää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden hallitusmuodon aikaansaamista.
Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä Hallituksen puolelta. Hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Tämä on erityisesti nykyhetkellä sitä välttämättömämpää, kun maan täydellisestä eristäytymisestä aiheutunut vakava asema, nälänhätä ja työttömyys pakottavat Hallitusta asettumaan suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämättömien tavarain maahantuomiseksi on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.

Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarinvallan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloittensa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailman­sodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, että vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana paraiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa.

Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehoittaen kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa, ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. Helsingissä, 4 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti:
P. E. Svinhufvud, E. N. Setälä, Kyösti Kallio, Jalmar Castrén, Onni Talas, Arthur Castrén, Heikki Renvall, Juhani Arajärvi, Alexander Frey, E. Y. Pehkonen, O. W. Louhivuori ja A. E. Rautavaara.

….

Sadas Itsenäisyyspäivä huipentuu tänään illalla Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Itsenäisyyspäivän vastaanottoon presidentinlinnassa. Nöyränä ja kiitollisena saan olla mukana tässä juhlassa ja teen sen kiitollisena ennen muuta menneille sukupolville, tämän maan itsenäisyyden taistelleille, sitä neljässä sodassa puolustaneille ja isänmaata 100 vuoden aikana rakentaneille ja maatamme vaalineille.

Sytytin kynttilät isovanhempieni haudoille ja laitoin frakkini povitaskuun sydämen puolelle vaarini, sotaveteraani, Paavo Heikkilän sotilaspassin ja mummini Lotta-merkin. Himmetä ei muistot koskaan saan.

Lopen Sankarihautausmaalla juhlava hetki aamulla ja kotikirkossa tunnelmarikas Juhlajumalanpalvelus. Ja vielä kahvilla ihanat juttutuokiot entisen pikkulotan kanssa ilmavalvonnasta ja toisen sodan pikkutyttönä kokeneen kanssa. Hän muisti mm. sen miten pommit irtosivat kohti Lopen kirkonkylää. Koneet ottivat korkeutta pois juuri heidän kotinsa yllä. Järkyttäviä hetkiä ja muistoja.

Eilisessä juhlassa lainattiin tuttua pätkää Sakari Pälsin kynästä. Se kuuluu ”Tiukassa paikassa sisu sanoo: mahdottomalta näyttää, mutta koetetaan kuitenkin. Ja sitten koetetaan – ja voitetaan.” Ajattelin tänään tuon ajatuksen ottaa ohjenuoraksi. Itseasiassa näin olen aina toiminutkin.

Nyt Helsinkiä kohden. Kaunis talvinen päivä ja vapaan Suomen liput liehuvat jokaisessa salossa.

Hyvää Syntymäpäivää rakas Suomi!

Ja tänään Suomen 100. Itsenäisyyspäivänä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö antoi myös harvinaisen ylipäällikön päiväkäskyn: ”Itsenäisyys on paitsi lahja, niin myös tehtävä”

Helsingissä 6. päivänä joulukuuta 2017

YLIPÄÄLLIKÖN PÄIVÄKÄSKY
N:o 2

Saamme mitä ylpeimpinä juhlia tänään sata vuotta täyttävää itsenäistä Suomea. Suomen tarinaan sisältyy niin arkista aherrusta, suuria menestyksen hetkiä kuin ankarimpia koettelemusten kausiakin.

Sodissa koko yhteiskuntamme, niin rintamalla palvelleet, heidän toimiaan tukeneet kuin kotirintamakin, ponnisti yhdessä voimansa äärimmilleen taistellessaan vapaan Suomen puolesta. Osoitimme, että henki on miekkaa vahvempi.

Raskaiden sotavuosien jälkeen tykit vaihtuivat auroiksi veteraanisukupolven jälleenrakentaessa yhteiskuntaamme sisulla ja sydämellä. Heidän uhrauksiensa ansiosta kansakuntamme kykeni säilyttämään itsenäisyytemme ja mahdollisuuden keskittyä hyvinvointimme edistämiseen normaalioloissa. Me sodanjälkeiset ikäpolvet tunnemme veteraanisukupolvea kohtaan suurta kiitollisuutta ja arvostusta.
Sotien myrskyistä on kulunut jo lähes ihmiselämän verran aikaa. Emme kuitenkaan koskaan saa unohtaa näitä kansamme kohtalonhetkiä. Ne muistuttavat meitä siitä, kuinka kalliilla hinnalla isänmaamme itsenäisyys on lunastettu.

Itsenäisyys on paitsi lahja, niin myös tehtävä. Pitämällä Suomi ja suomalaiset hyvinvoivina ja maamme turvallisena elää, varmistamme kyvyn tehdä valintoja omista lähtökohdistamme jatkossakin. Näin osoitamme myös kunnioituksemme aikaisempien sukupolvien työtä ja uhrauksia kohtaan.

Voimme katsoa isänmaamme huomiseen luottavaisin mielin. Saamme elää tänään maailman turvallisimmassa maassa, jossa ihmisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ovat korkealla tasolla. Halumme puolustaa maatamme on niin ikään vahva. Perustan maanpuolustustahdollemme luo yleinen asevelvollisuus, joka on puolustuksemme kulmakivi.

Suomi on paras maa suomalaisille ja puolustamisen arvoinen tänään ja huomenna. Kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto satavuotiaalle Suomelle – Eläköön! Eläköön! Eläköön!

Puolustusvoimien ylipäällikkö
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

….

Kello 23.47 ja kohti seuraavaa sataa vuotta. Upeat juhlat Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä yhteiselle Suomellemme. Muutama tunnelmakuva Presidentinlinnasta.

Kommentit