Huippu-urheilulle oma strategiatyöryhmä

Uutiset, lauantaina 08.11.2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on asettanut suomalaista huippu-urheilua kehittävän työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun strategia ja työnjako. Työryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Nieminen Veikkaus Oy:stä.

Työryhmän muita jäseniä ovat Lea Hakala, Maija Innanen, Roger Talermo, Timo Laitinen, Tapio Korjus, Raija Mattila, Susanna Rahkamo, Maria Laakso sekä Erkka Westerlund. Työryhmän sihteereinä toimivat Hannu Tolonen, Kari Niemi-Nikkola ja Jari Lämsä. Työryhmän toimikausi on 1.12.2008 – 31.12.2009.

– Pidän erittäin tärkeänä, että tähän työryhmään on saatu koottua suomalaisen huippu-urheilun kehittämisen kannalta laaja-alainen sekä edustava näkemys. Mukana ovat mm. Olympiakomitean, SLU:n ja Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajat. Risto Nieminen tunnetaan asiantuntevana huippu-urheiluihmisenä ja urheiluvaikuttajana. Siksi hänen kutsumisensa työryhmän puheenjohtajaksi oli luonteva valinta. Lisäksi Veikkauksessa on Niemisen johdolla juuri toteutettu menestyksekäs strateginen ja toimintamallien muutosprosessi, jonka kokemuksista on varmasti hyötyä myös nyt käynnistyvässä työssä, ministeri Wallin toteaa.

Työryhmän tulee arvioida järjestelmän toimivuutta nykyisen vastuunjaon pohjalta. Työryhmän tulee tehdä tarvittavia muutosesityksiä nykyistä pitkäjänteisemmän huippu-urheilun kehittämistoimenpiteiksi ja ottaa huomioon erityisesti nuorten valmentautumisedellytysten kehittämisen. Työryhmän tulee lisäksi tehdä ehdotuksia niiksi periaatteiksi, joiden avulla luodaan edellytyksiä yhteiskuntavastuulliselle sekä eettiset periaatteet huomioon ottavalle huippu-urheilulle. Osana nyt käynnistyvää kokonaisuutta tullaan myös laatimaan erillinen selvitys suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivoista.

Risto Nieminen kokee puheenjohtajuuden innostavana ja haasteellisena.

– Lottovoitto! Ja juuri tässä roolissa voin parhaiten olla mukana kehittämässä suomalaista huippu-urheilua ja sen tulevaisuutta. Strategiaa ei todellakaan rakenneta vain työryhmässä, vaan vahvassa jatkuvassa vuorovaikutuksessa urheilujärjestöjen kanssa. Rakentavan avoimen ja innovatiivisen keskustelun synnyttäminen huippu-urheilun kehittämisestä on aivan ensimmäinen tehtävämme, Nieminen sanoo.

Kommentit