Hevosenlannan poltto tärkeä mahdollisuus

Kynästä, torstaina 18.01.2007

Meitä hevosharrastajia ja enemmän vielä hevosammattilaisia on hämmästyttänyt jo pitkään Suomen viranomaisten monesta muusta EU-maasta poikkeava linja hevosenlannan poltosta. Hevosenlantaa pelletteinä tai briketteinä saa polttaa mm. Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja suuressa osassa Saksaakin. Näissä maissa hevosenlanta katsotaan biomassaksi ja sen poltto kuivikkeiden seassa on näin ollen sallittua. Suomessa lanta ja kuivike katsotaan taas jätteeksi ja tämä on johtanut siihen että lannan polttaminen on jätteenpolttolain alaisuudessa. Sitä saa polttaa vain erikoisasemilla joilla on jatkuvatoimiset mittauslaitteet jotka maksavat maltaita. Jätteenpolttodirektiivin mukaan siis poltto on mahdollista, mutta se vaatii kalliit päästöjen mittauslaitteet.

Kysymys kuuluukin miten samaa tuotetta eli hevosenlantaa sekoitettuna kutterinpuruun voidaan näin EU-aikana käsitellä eri maissa eri tavalla?

***

Tutkimustietoa päästöistä ja mahdollisuuksista on kuitenkin olemassa EU:ssa paljon. Ja eittämättä mahdollisuudet ovat valtavat. Yhden hevosen päivässä tuottama lanta kuivikkeen kanssa vastaa nimittäin noin kolmen polttoöljylitran polttamista. Suomessa hevosia on noin 70 000 ja näiden päivittäin lanta vastaa siis 210.000 litraa polttoöljyä ja päälle tulee vielä noin 15 000 ponin tarpeet. Tästä laskien 4-5 hevosella voisi hyvin lämmittää omakotitalon ja suuremmilla talleilla myös muita taloja ja rakennuksia. Useat tallit ovat yrittäneet saada lupaa lannan polttoon muiden EU-maiden linjan mukaisesti – mutta siis turhaan.

****

Hevosenlannan poltto olisi siis selkeä mahdollisuus, mutta myös ratkaisu ongelmiin. Hevostilojen korkeat jätehuoltokustannukset mm. lannan myötä ja ympäristöongelmat ovat kysymyksiä jotka vaivaavat alati kasvavaa hevosalaa. Ongelma on suuri tallien keskuudessa. Mihin kutterinpurulantaa saa viedä? Miten siitä pääsisi eroon ilman kohtuuttomia kustannuksia?

Hervottoman kokoisia lantaloita pitää rakentaa mihin mahtuu vuoden lannat, mutta entäs sen jälkeen, mihin sitä vie kun kaatopaikatkaan eivät sitä enää vastaanota? Näin ollen usein miten on siis kalliimpaa päästä lannasta eroon kun ostaa kutteria. Se on talleille iso kustannus ja samaan aikaan valtava energiavarasto jää hyödyntämättä.

***

Hevosenlannan polttamisessa on kyse siitä, että lanta ja kuivikkeena oleva kutteripuru murskataan, kuivatetaan ja puristetaan joko briketeiksi tai pelleteiksi. Tämän jälkeen niiden käyttö on yhtä huoletonta ja helppoa kuin perinteisten puupellettien. Ja lisäksi lämpöarvoltaan nämä lyövät hyvin perinteiset puupelletit. Olen mielenkiinnolla seurannut toiminnan kehittymistä mm. Saksassa. Internet mm. antaa paljon mielenkiintoista tietoa sieltä. Ja onhan tästä asiasta puhuttu paljon Suomessakin, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Hevosenlannan jätestatus tulisi siis poistaa ja käsitellä sitä muiden maiden tapaan biomassana.

***

Kiinnostus hevosia ja hevosalaa kohtaan on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Harrastajamäärät kasvavat hyvää vauhtia ja meitä miesratsastajiakin näkee talleilla vuosi vuodelta yhä enemmän. Hevostalouden suunta näyttää jatkuvan samansuuntaisena ja talleja ja maneeseja rakennetaan yhä enemmän etenkin pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Tallit elävöittävät kulttuurimaisemaa, monipuolistavat ympäristönsä elinkeinoelämää ja lisäävät harrastusmahdollisuuksia. Yhteiselo toimii hyvin, kun pelisäännöt ovat kunnossa.

Hevosalan suora ja välillinen työllisyysvaikutus onkin jo merkittävä. Ja kasvun mahdollisuuksille ei näy rajoja, kunhan erityisesti kasvatustoiminnan ja hevosalan yrittäjyyden toimintaedellytyksistä ja niiden kehittymisestä pidetään huolta. Hevostaloudella on jo nyt suuri merkitys maaseudulle ja maataloudelle ja sen kasvu synnyttää myös uutta tuotannollista toimintaa.

Kasvava hevosala tarvitseekin selkeät suuntaviivat, joiden ympärille on mahdollista kehittää terveellä ja turvallisella pohjalla toimivaa elinkeino- ja harrastustoimintaa. Tässä energiakysymykset näyttelevät suurta osaa.

Lopella 18.1.2007
Timo Heinonen
harrastajaratsastaja
timo.heinonen@teehoo.com

Kommentit