Helsingin ja Edinburghin yliopisto ja Pohjoismaiset tutkijat yhteistyöhön – Hevosten ”Hattulan tautia” ryhdytään tutkimaan

Uutiset, perjantaina 29.05.2009

Hevosala on ollut viime vuosina yksi kasvavista aloista Suomessa. Kansanedustaja Timo Heinonen on kuitenkin huolissaan alan ja etenkin hevossairauksien tutkimuksen rahoituksesta mm. niin sanotun Hattulan taudin nostaessa päätään jälleen esille. Heinonen halusikin nostaa asian esille Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan kanssa.

Ministeri Anttila toteaa Heinoselle, että hevosalaan liittyvät tutkimusrahat tulevat Maatilatalouden kehittämisrahastosta. Rahojen jakoperusteena käytetään vuosittaisia painopistealueita ja esimerkiksi vuonna 2009 vain kolmasosa hakemuksista pystyttiin hyväksymään. Vuosina 2006-2009 hevosia koskeviin tutkimushankkeisiin on myönnetty yhteensä 635 000 euroa.

Kirjallisella kysymyksellään kansanedustaja Timo Heinonen nosti esiin etenkin Scandinavian Knucling Horse Syndrome- tapauksen, joka kulkee nimellä ”Hattulan tauti”. Selvittämätön hevossairaus on aiheuttanut suurta huolta ja epävarmuutta useille talliyrittäjille ympäri Suomea ja Eurooppaa ja tuoreimmat tautiepäillyt on tältä vuodelta. Nyt kuitenkin Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on aloittamassa tutkimushanketta kyseisen taudinkuvan ja mahdollisten syiden selvittämiseksi. Tutkimusyhteistyössä on mukana mm. Edinburghin yliopisto ja Pohjoismaisia tutkijoita.

– Olen tyytyväinen, että asia on saamassa nyt sen arvoisen tarkastelun. Ehkä tämän kevään muutkin tapahtumat antavat aihetta erilaiseen tarkkaavaisuuteen. Hanke on vielä suunnittelun alla, joten sille ei ole myöskään rahoitusta myönnetty. Toivon ja uskon kuitenkin, että nyt tämä asia otetaan vakavasti ja
tuetaan Helsingin Yliopiston aloittamaa tärkeää työtä, kertoo Timo Heinonen.

Kommentit