Heinonen: Raskaan liikenteen kokonaismassauudistus on pohdittava uudelleen

Uutiset, lauantaina 09.03.2013

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) on huolissaan Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmasta korottaa raskaan liikenteen sallittuja kokonaismassoja ja –korkeuksia. Käsittelyssä oleva asetus kasvattaisi raskaan liikenteen enimmäispainoa nykyisestä 60 tonnista aina 76 tonniin. Autojen maksimikorkeus nousisi nykyisestä 4,20 metristä 4,40 metriin ja ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituus 25,25 metriin. Asetusmuutos lähti liikkeelle viime syksynä ja on edelleen ajankohtainen sillä se vaatii budjettirahoituspäätöstä maaliskuun kehysriihestä toteutuakseen.

Heinosen mukaan yksi suurimmista esteistä paino- ja korkeusrajojen nostolle on tämän hetkinen tieverkon kunto. Suomen tiestö ja sillat eivät nykykunnossa kestäisi lisääntyvää painokuormaa ja uudistus aiheuttaisi jopa turvallisuusriskejä. Tämän hetkinen pelastuskalusto on myös mitoitettu nykyrajoissa oleville autoille. Oman haasteensa tuovat siltojen alituksien korkeudet. Esimerkiksi jopa Kehäteiden sillat puhumattakaan pienempien teiden silloista ovat tällä hetkellä liian matalat, mikäli autojen maksimikorkeutta kasvatetaan.

-Tuntuu, että uudistuksen suunnittelussa on unohdettu todellisuus, jossa eletään. Tieverkon kunto vaatisi merkittävästi lisärahaa, samoin kun kuljetusyritysten investoinnit. Tämä tarkoittaa sitä, että teemme pienten kuljetusyritysten toiminnan mahdottomaksi Suomessa. Tässä menee nurin monta pienenpää ja suurempaankin kuljetusyritystä. Tätä en voi hyväksyä, toteaa Timo Heinonen.

– Uudistus vaatisi siis pitkän siirtymäajan. Sen sijaan jos nostaisimme vain nykykaluston konaiskuormia niin saisimme hyödyn käyttöön samantien.

Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL on esittänytkin kompromissiratkaisuna sitä, että kokonaismassojen korotus toteutettaisiin nostamalla vain nykykaluston maksimimassa 60 tonnista 64 tonniin, jolloin sallitun kuormakoon kasvu olisi 10 prosentin luokkaa. Tällä tavoin kaluston investointitarve pienenisi, mutta uudistuksen hyötyjä saataisiin käyttöön heti. Korkeuden osalta SKAL ehdottaa, että uusi maksimikorkeus määritettäisiin nykyiseen tieverkkoon soveltuvaksi. Suurempien painorajojen osalta voitaisiin ottaa käyttöön kokeiluluvat, jolloin tiestön soveltuvuus raskaammalle liikenteelle voitaisiin varmistaa.

-Uskon, että tällä SKAL:n kompromissilla voisimme toteuttaa uudistuksen ilman suurta haittaa yrityksille, tieverkolle tai kohtuuttomia investointitarpeita. Kokeiluluvilla voitaisiin sitten hankkia tietoa päätöksenteon tueksi. Toivon ministeriltä malttia tässä asiassa.

Kommentit