Hämeenlinnan OKL merkitys on koko Kanta-Hämeelle merkittävä

Kynästä, keskiviikkona 06.09.2006

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Tanja Mattila ja pääsihteeri Tomi Hyppänen ottivat tärkeällä tavalla kantaa Tampereen Yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikan säilyttämiseksi Hämeen Sanomissa 5.9.2006. Kirjoituksessaan he peräsivät toimia ja aktiivisuutta Hämeenlinnan kaupungin johtajilta. Näitä toimenpiteitä ja aktiivisuutta varmasti myös tarvitaan.

Hämeenlinnan OKL:n merkitys on Hämeenlinnalle kiistaton, mutta erittäin merkityksellinen se on koko maakunnallemme. Ammattitaitoisia opettajia tarvitaan koko ajan lisää ja lähi vuosina koko ajan kasvavassa määrin. Ammattitaitoisista opettajista on pula jo nyt. Opettajankoulutuslaitoksen läheisyydessä olevat kunnat hyötyvät kuitenkin OKL:n sijainnista merkittävästi. Uudet valmistuvat kasvatustieteen maisterit etsivät usein ensimmäisen työpaikan läheltä opiskelupaikkakuntaansa ja jo opiskelujen aikanakin OKL-opiskelijat tarjoavat hyvää apua lähikuntiin mm. sijaisuuksissa. Hämeenlinnan OKL:n läheisyys ja sen tuomat edut ovat merkittäviä koko Kanta-Hämeessä ja myös Päijät-Hämeen alueella. Tämä on kiistaton tosiasia.

Itse opiskelin Hämeenlinnan OKL:ssä 1990-luvun puolivälin kummankin puolin. Voin hyvin allekirjoittaa Mattilan ja Hyppäsen esille nostaman oppilaitoksen korkean laadun. Opettajankoulutukseen sopii erinomaisesti juuri pienempi ihmisläheinen oppilaitos, missä opiskelijat tuntevat toisensa, opettajansa ja jopa laitoksensa johtajan. Se luo hyvää pohjaa opettajan ammattiakin varten.

Hämeenlinnan OKL:n säilyminen ja jatkuminen perinteikkäänä ja laadukkaana opettajankoulutuslaitoksena on siis monessakin mielessä perusteltua. Tärkeää olisi myös tässä tapauksessa saada oppilaitokselle työrauha jatkaa laadukasta työtään ja kehittymistään ilman jatkuvaa lähes jopa vuosittaista lopettamisuhkakeskustelua.

Kaikki toimenpiteet ja esille tulot Hämeenlinnan OKL:n säilyttämiseksi Hämeenlinnassa on perusteltuja ja hyväksi. Toivotaan, että opiskelijoiden – jopa naapuri oppilaitoksen opiskelijoiden – aktiivisuus herättää meidät kaikki toimenpiteisiin OKL:n säilyttämiseksi. Tässä työssä tärkeässä roolissa on varmasti Mattilan ja Hyppäsen esille kaipaamat Hämeenlinnan luottamushenkilöt, mutta myös alueemme kansanedustajat ja kaikkien lähikuntien luottamushenkilöt.

Muistetaan puolustaa hyvää silloin, kun se vielä meillä on.

Lopella 6.9.2006
Timo Heinonen
Luokanopettaja, kasvatustieteenmaisteri Hämeenlinnan OKL:stä 1998
Lopen kunnanvaltuustonpuheenjohtaja

Kommentit