Hämeen Vuoden Kylä 2021 on Lopen Pilpalan Kylät

Uutiset, keskiviikkona 07.07.2021

Hämeen Kylät ry on valinnut Hämeen Vuoden Kyläksi 2021 Pilpalan kylät Lopelta. Pilpalan kylät koostuu kolmesta maarekisterikylästä Hunsala, Pilpala ja Teväntö, jotka toiminnallisesti muodostavat 500 asukkaan ja satojen mökkiläisten esimerkillisen kyläyhteisön. Pilpala tulee olemaan Kanta-Hämeen ehdokas valtakunnallisessa Vuoden Kylä -kisassa 2021.

Hämeen Kylät ry on valinnut myös Hämeen Kylätoimijan Tiennäyttäjän 2021 – Anu Puranen on innostava ja aktiivinen asukastoimija Forssan Viksbergin kaupunginosasta. Anu Puranen tulee olemaan Kanta-Hämeen ehdokas valtakunnallisessa Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2021 -kisassa.

Hämeen Kylät ry julkistaa valinnat Pilpalan Liitontalon pihalla (Rautakoskentie 2078, 12750 Loppi) keskiviikkona 7.7. klo 18.15. Sinne on kutsuttu kyläläiset, mökkiläiset ja kylien ystävät kesäiseen kylätapahtumaan, jossa palkitsemiset toteutetaan yllätysohjelmana. Hämeen liiton onnittelut tuo kansanedustaja Timo Heinonen. Lopen kunnan edustaja tulee myös onnittelemaan.  Anu Puranen käydään yllättämässä 7.7. klo 16 Viksbergin asukasyhdistyksen 13-vuotiskakkukahveilla Vikspirtillä (Ollintie 6, 30300 Forssa).

Hämeen Vuoden Kylä 2021 – Pilpalan kylät

Pilpalan kylät ry -kyläyhdistys kokoaa yhteen Hunsalan, Tevännön ja Pilpalan kylien asukkaat ja runsaan vapaa-ajanasukkaiden joukon. Yhdistys on järjestänyt monipuolista kylätoimintaa keskeytyksettä jo yli 40 vuotta.

Aktiivisessa kyläyhteisössä toimii useita yhdistyksiä sekä lukuisa joukko yrittäjiä erinomaisessa yhteistyössä. Kylillä on monia yhteistiloja eri yhdistysten omistuksessa. Kyläyhdistys ylläpitää kylätalo Liitontaloa, jota on hankerahoituksella kunnostettu käyttäjäystävällisemmäksi. Se on monipuolisesti kylän eri toimijoiden käytössä. Myös Etelä-Lopen Eränkävijöiden metsästysmaja Tevännöllä sekä Hunsalan työväentalo ovat niin yhdistysten kuin yksityistenkin käytössä. Hunsalan maa- ja kotitalousseura puolestaan järjestää kesätapahtumia Hunsalan kuivurilla. Pilpalan koulun vanhempaintoimikunta tukenaan koko kyläyhteisö toimii kyläkoulun tukena. Yrittäjät tarjoavat palveluja niin kyläläisille kuin kauempaakin tulleille.

Pilpalan kylissä huomioidaan kylien asukkaat lapsista vanhuksiin. Lapsille ja nuorille järjestetään diskoja ja laskiaisriehoja, ja kylällä toimii myös partioryhmä ja seurakunnan kerhotoiminta. Myös nuorteniltoja on järjestetty tarpeen mukaan. Rotinarinkeleillä muistetaan vastasyntyneitä ja stipendein oppilaitoksista valmistuneita nuoria.

Pilpalan kylillä on hyvä yhteishenki ja vireä auttavaisuuden kulttuuri; apua kysytään ja tarjotaan aktiivisesti kylän fb-ryhmässä. Kyläyhdistys tiedottaa yhteisistä asioista ja tuo alueen aktiivista yritystoimintaa esille myös kylätiedotteessa.

Pilpalan kylät ry nojaa perinteeseen ja katsoo tulevaisuuteen. Perinteisiä tapahtumia ovat joulutuvat, kesäiset lauluillat ulkona ja ohjelmallinen kesäiltama. Uusia ovat suositut karaoketanssit, kyläkävelyt sekä kyläkahvilat eri teemoilla.

Pilpalassa osataan käyttää monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kuten Leader-hankerahoitusta ja nyt ensimmäistä kertaa palkkatuella työllistämistä kylätalon kunnostamiseen. Kansainvälinen työleirikin kylillä on järjestetty.

Pilpalassa on kekseliäästi selviydytty koronavuodesta poikkeuksellisen runsaan toiminnan kera silti turvallisuudesta tinkimättä. Tarinallisetkyläkävelyt muutettiin mobiilisovellukseen ja virtuaaliset joulumyyjäiset korvasivat perinteisen joulutuvan. Rajoitusten mahdollistaessa on kokoonnuttu erilaisiin tapahtumiin.

Kyläyhdistys toimii aktiivisesti tavoitellen valokuitua kylille ja tukien kylän asukashankintaa, ja pyrkii vaikuttamaan myös muihin ulkoisiin puitteisiin kuten tiestön kuntoon. Kyläyhteisön toiminnalla on pitkät perinteet sekä monipuolinen ja uudistuva yhdessä tekemisen kulttuuri.

Hämeen Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2021 – Anu Puranen.

Anu on Viksbergin asukasyhdistyksen positiivinen, idearikas ja kannustava puheenjohtaja ja asukastalo Vikspirtin organisaattori ja työnjohtaja.

Vikspirtillä käy asukasyhdistyksen tekemällä edullisella kylälounaalla neljä kertaa viikossa 40-80 ruokailijaa, pääasiassa yksinasuvia ikäihmisiä. Anu kuuntelee Vikspirtin kävijöiden toiveita sekä ryhtyy ripeästi järjestelemään niiden toteuttamista. Anu kokeilee mielellään kylälounaille uusia reseptejä ruokailijoiden ilahduttamiseksi. Anu ei katso kelloa, kun pitää tehdä, eikä viikonloppujakaan, kun mielessä ovat tulevat valmistelut.

Anu ottaa asioista selvää niin yhteiseksi hyväksi kuin myös auttaessaan ikääntyneitä asukkaita virastoasioiden hoidossa. Anun johdolla Vikspirttion muodostunut kolmentoista vuoden aikana asukkaiden lämminhenkiseksi kohtauspaikaksi sekä Viksbergin asukasyhdistys välittävän kyläyhteisön lailla toimivaksi vaikuttavaksi kaupunginosaksi.

Suomen Kylät ry valitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Kylän, Kylätoiminnan tiennäyttäjän sekä Maaseututoimijan. Tavoitteena on tuoda esille aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylätoiminnasta ja yhteistyöstä.

Kommentit