Hämeen Sanomat kirjoittajavieras: Kunnallisvaaleissa päätetään arjen asioista

Kynästä, maanantaina 07.07.2008

Tulevana syksynä käydään mielenkiintoiset kunnallisvaalit. Kuntavaalit ovat jo sisänsä tärkeä hetki meidän kaikkien kannalta, sillä juuri näissä vaaleissa päätetään suurimmasta osasta meidän arjen asioita. Kunnanvaltuustojen päätäntävaltaan kuuluu erityisesti peruspalveluiden järjestäminen. Siellä päätetään mm. siitä millaisia päiväkoteja tai muita lastenhoitomuotoja kunnassa on käytössä. Päätetään myös siitä millaisia kouluja kunnassa on ja miten opetus järjestetään. Myös siitä miten terveydenhuolto ja vanhustenhoito hoidetaan. Siksi kuntavaalit ovat minusta ehkä tärkeimmät vaalit. Paikka vaikuttaa omaan arkeen.

***

Mahdollisuuksien tasa-arvo on yksi perusta jolle on hyvä rakentaa kuntaa. Se tarkoittaa sitä, että meistä jokaiselle annetaan mahdollisuuksia itse vaikuttaa arkeen – valita sellaisia palveluita mitä itse koemme tarpeellisiksi. Yksi tällainen hyvä esimerkki valinnanmahdollisuuksien lisäämisesta on palvelusetelien käytön laajentaminen.

Vuosi sitten kesällä asetettiin palvelusetelityöryhmä pohtimaan näitä mahdollisuuksia. Muistio on nyt luovutettu peruspalveluministeri Paula Risikolle ja siinä esitetään kunnallisen palvelusetelin käyttöalan laajentamista kaikkiin sellaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joihin se soveltuu. Tämä parantaa kuntalaisten valinnanvapautta, monipuolistaa palvelurakennetta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Nyt saatu esitys onkin hyvä ja syksyllä sen on tarkoitus ehtiä päätökseen. Tavoitteena se, että palvelusetelistä säädettäisiin erikseen omassa laissa. Vaihtoehto ei enää jäisi vain kuntien omaan harkintaan. Vaan harkinta jäisi meille palveluiden käyttäjille – meidän ihmisten arkeen.

***

Palveluseteleitä on toistaiseksi käytetty enimmäkseen kotipalveluissa. Kokoomuksen ja keskustan johdolla käyttöalaa laajennettiin tämän vuoden alusta myös kotisairaanhoitoon. Lainsäädäntö on tähänkin asti mahdollistanut palvelusetelin käytön laajalti, mutta kuntia ei ole kannustettu mahdollisuuteen tarttumaan. Nyt kannustetaan. Tulevalla lailla palvelusetelin käyttöstä tehdään nimittäin joustavaa. Jatkossakin kunnilla on edelleen päätösvalta palveluiden tuottamistavoista ja kunta myös kantaa palveluista aina viime käden mm. laatuvastuun. Kunta hyväksyy siis tulevaisuudessakin palveluntuottajat. Tärkeää on myös muistaa se, että palvelusetelit ovat jatkossakin vain mahdollisuus kuntalaisille. Palveluseteleitä ei ole pakko käyttää vaan kuntalaisilla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin kunnan on tarjottava muuten järjestetty ehkä perinteinen palvelu. Esimerkkejä tulevista palvelusetelimahdollisuuksista voisi olla mm. kiireettömät kirurgiset toimenpiteet ja erilaiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. Eli palvelusetelin voi valita vain palveluun, johon se hyvin sopii. Esimerkiksi kiireellinen ja tahdosta riippumaton hoito jäävät luonnollisesti setelimallin ulkopuolelle.

On selvää, että monissa kunnissa tulee pystyä nykyistä parempaan palveluiden kustannusarviointiin, jotta palvelusetelin käyttöönotto onnistuu. Yksi palvelusetelin hyviä puolia onkin, että kustannustietoisuus lisääntyy. On kuitenkin itsestään selvää, että palvelusetelin käyttöalan laajentamisella palveluiden saantia ympäri Suomen monipuolistetaan ja usein jopa turvataan ja ennen muuta palveluita tarvitseville annetaan valinnanmahdollisuuksia. Muunmuassa näistä asioista uudet valtuustot tekevät päätöksiä.
****

Kunnallisvaaleissa ratkaistaan siis se millaisia kunnallisia palveluita tulevaisuudessa järjestetään. Suosiiko kunta päiväkoteja lasten ainoa hoitopaikkana vai annetaanko mahdollisuuksia valita lapselle myös muunlainen hoitopaikka – se voi olla lasten kotihoidontuen kuntalisä ja sitä kautta oma koti. Tai mahdollistetaanko vanhemmille vaihtoehdoksi myös yksityinen päiväkoti.

Kunta myös päättää itse millaista kouluverkkoa se ylläpitää. Kunta päättää siitä kuinka pitkän matkan lapset joutuvat kouluun kulkemaan. Tämä ratkaisu voi olla joskus talouden pakonsanelema, mutta silloinkin kunnalla on itsellään päätäntävalta ja vastuu pohtia laajemmin peruspalveluiden tuottamista ja turvaamista.

*****

Ensi syksyn kunnallisvaaleissa ollaan siis monessa mielessä paljon vartijoina. On tärkeää, että ehdokkaina on paljon hyviä ja uusiakin kuntalaisia. Siihen kannustan. Ota sinäkin nyt vastuu omasta kotikunnasta – sen kehittämisestä ja sen palveluista.

Mutta kaikkein tärkeintä on, että meistä jokainen kertoo mielipiteensä peruspalveluista äänestämällä.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit