HÄMEEN MAAKUNTIEN TYÖTTÖMYYDEN LASKUVAUHTI KOKO MAATA NOPEAMPAA

Uutiset, tiistaina 18.12.2007

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueen työvoimatoimistoissa oli marraskuun lopussa 14 879 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 432 henkilöä (-14 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömyys aleni samanaikaisesti 12,1 %. Lokakuuhun ver-rattuna työttömien määrä kasvoi hieman niin Hämeessä kuin koko maassa. Kasvu ai-heutui lomautettujen määrän kasvusta. Uusia avoimia työpaikkoja Hämeen työvoima-toimistoihin ilmoitettiin marraskuun aikana 2 328, mikä on 12,1 % enemmän kuin vuosi sitten.

Työhallinnon tilastointitavan mukainen työttömyysaste oli Hämeen TE-keskusalueella marraskuussa 8,4 % ja laski edellisestä vuodesta 1,4 % -yksikköä. Koko maan työttömyysaste oli 7,6 %, mikä on 1,1 % -yksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste laski viime vuoden marraskuusta kaikis-sa Hämeen työvoimatoimistoissa. Marraskuun työttömyysaste oli Hämeenlinnan seudun työvoimatoi-mistossa 6,5 %, Riihimäellä 7 %, Forssassa 8,6 %, Heinolassa 9,4 % ja Päijät-Hämeen työvoimatoi-mistossa 9,7 %.

Lomautusten kasvu kasvatti työttömyyttä marraskuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi lokakuusta Heinolan ja Hämeenlinnan seudun työvoimatoi-mistoja lukuun ottamatta. Viime vuoteen verrattuna työttömyys väheni kaikissa Hämeen työvoimatoi-mistoissa. Nopeinta työttömyyden lasku oli Heinolassa (-19,4 %) ja Hämeenlinnan seudun työvoima-toimistossa (-16,6 %). Päijät-Hämeessä työttömyys aleni 13,8 %, Riihimäellä 12,3 % ja Forssassa 6,8 %. Marraskuun aikana Hämeen työvoimatoimistoissa alkoi kaiken kaikkiaan 3 600 työttömyysjaksoa, mikä on 9,3 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysjaksoja päättyi 3 475.

Työttömyyden kasvuun lokakuusta vaikutti lomautettujen määrän kasvu. Marraskuun lopussa Hämeen työvoimatoimistoissa oli lomautettuna 436 henkilöä, mikä on 29,8 % enemmän (100 henkilöä) kuin lokakuussa. Lomautettujen määrä kasvoi kaikissa Hämeen työvoimatoimistoissa kuten koko maassa-kin. Edelliseen vuoteen verrattuna lomautukset kuitenkin vähentyivät. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski viime vuodesta kaikissa pääammattiryhmissä. Määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi teollisuudessa (-775), hallinto- ja toimistotyössä (-341) ja palvelutyössä (-295).
Marraskuun lopussa Hämeen työvoimatoimistoissa oli 1 356 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 356 nuorta (-20,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä alle 20-vuotiaita oli 346. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 6 685 eli lähes 900 vähemmän (-11,8 %) kuin vuosi sitten.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli marraskuun lopussa Hämeen työvoimatoimistoissa 4 045, mikä on noin 800 henkilöä (-16,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni kaikissa Hämeen työvoimatoimistoissa.

Työttömyyden laskuvauhti Päijät-Hämeessä Kanta-Hämettä nopeampaa

Työttömyysaste oli marraskuussa Kanta-Hämeen maakunnassa 7,1 %, mikä on 1,1 % -yksikköä vä-hemmän kuin vuosi sitten. Päijät-Hämeessä työttömyysaste oli 9,6 % ja laski edellisen vuoden mar-raskuusta 1,5 % -yksikköä.

Työttömien määrä väheni vuositasolla molemmissa maakunnissa maan keskimääräistä tasoa
(-12,1 %) nopeammin. Kanta-Hämeessä oli marraskuun lopussa 5 713 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13,3 % vähemmän (-877 henkilöä) kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten työttömien määrä väheni Kalvolassa (-24,6 %) ja Hausjärvellä (-24,5 %). Maakunnan matalimmat työttömyysasteet olivat Hausjärvellä (4,7 %) ja Lopella (5,2 %). Korkeimmillaan työttömyysaste oli Forssassa (9,7 %) ja Ypäjällä (9,4 %).

Päijät-Hämeen maakunnassa oli marraskuun lopussa 9 165 työtöntä työnhakijaa, mikä on 14,4 % vä-hemmän (-1 545 henkilöä) kuin vuosi sitten marraskuussa. Suhteellisesti suurinta työttömyyden lasku oli Artjärvellä (-25,4 %) ja Heinolassa (-23,8 %). Maakunnan matalimmat työttömyysasteet olivat mar-raskuussa Artjärvellä (6,6 %) ja Hollolassa (6,8 %). Korkeimmillaan työttömyysaste oli Lahdessa
(11 %) ja Sysmässä (10,1 %).

Avoimia paikkoja eniten teollisuudessa, palvelualoilla ja terveydenhuolto- ja sosiaalialalla

Marraskuun aikana Hämeen työvoimatoimistoihin ilmoitettiin 2 328 uutta työpaikkaa, mikä on 251 paikkaa (12,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaiken kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli marras-kuussa avoimena 4 057 työpaikkaa. Paikoista täytettiin kuukauden aikana 2 342, joista 1 742 työvoi-matoimiston hakijalla (74 %). Avoimia paikkoja marraskuun lopussa oli eniten teollisessa työssä (327 paikkaa), palvelutyössä (275 paikkaa) ja terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (274 paikkaa). Teollisuudes-ta löytyi etenkin konepaja- ja rakennusmetalliteollisuuden paikkoja, palvelualalla kiinteistönhoidon ja siivouksen paikkoja ja terveydenhuolto- ja sosiaalialalla terveyden- ja sairaanhoitotyötä.

Työvoimakoulutuksessa tai työhallinnon työllistämistukitoimenpiteillä sijoitettuna oli marraskuun lopus-sa 5 743 henkilöä. Työvoimakoulutuksessa olevia oli lähes saman verran kuin vuosi sitten (+1,1 %). Muissa toimenpiteissä olevien määrä oli viime vuotta pienempi (-4,2 %).

Kommentit