Hämeen liikenteen jättipotti on voitto koko Suomelle

Blogi, keskiviikkona 10.09.2014

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ensimmäinen talousarvio toi Hämeelle jättipotin. Pitkä työ tuotti tulosta ja liikennehankkeista rahoitus varattiin vuoden 2015 budjettiin Helsinki-Tampere -pääradan remontin aloittamiseen ja Riihimäen Asema-alueen korjauksiin, uudelle kolmioraiteelle sekä moottoritien Arolammin ns. Valion-liittymälle.

Näiden kaikkien hankkeiden mahtuminen ensi vuoden budjettiin oli kova juttu. Eniten se kertookin siitä, että hankkeet on valmisteltu hyvin ja niillä on koko maata tukeva ja kehittävä merkitys. Väheksyä ei voi kuitenkaan maakuntamme ja seutukuntamme hyvää edunvalvontatyötäkään. Maakuntaliitto ja kaupungit Riihimäen johdolla ovat olleet aktiivisina. Tapaamisia ja palavereita on ollut kymmeniä ja yhteinen tahtotila vahva. Myös luottamushenkilötasolla on tehty laajaa yhteistyötä. Kiitos siis kaikille.

Suuret ratainvestoinnit toteutetaan siis maamme vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Ne onkin syytä nähdä ennen muuta kasvua tukevina ja uutta kasvua hakevina hankkeina. Vuonna 2015 aloitetaan Helsinki-Hämeenlinna-Tampere pääradan uusimisen Keravalta Riihimäelle. Tuleville vuosille on varattu 350 miljoonaa euroa junaliikenteen parantamiseen. Työ alkaa uuden kolmioraiteen rakentamisella ja Riihimäen asemalaiturien uudistamisella. Näin vihdoin toteutuu mm. ex-kollegani Risto Aution paljon puhuma esteettömyys Riihimäen Rautatieasemalla. Sanat ja työ ei siis menneet hukkaan. Jättihanke pitää sisällään myös lisäraiteen Keravan ja Riihimäen välille ja aikanaan se mahdollistaa junien sujuvamman liikennöinnin pääradalla. Tämä mahdollistaa myös uusia junavuoroja ruuhka-aikoina ja antaa koko Etelä-Suomen kasvulle uutta kasvutilaa.

Pääradan remontti pitää sisällään myös uuden ns. kolmioraiteen. Kolmioraide parantaa erityisesti tavarajunaliikenteen sujuvuutta. Junien kääntämisestä Riihimäen eteläisellä tavararatapihalla päästää eroon. Veturia ei siis tarvitse enää jatkossa vaihtaa junan toisesta päästä toiseen ratapihaa ruuhkauttaen vaan meno voi jatkua jouhevasti eteenpäin. Kolmioraide mahdollistaa toki myös junien nopeamman kulun pohjoisesta suoraan itään. Tämä osaltaan vähentää risteysaseman käyttöä, mutta kokonaisuutena hanke on nähtävä positiivisena. Lyhyt vain 1,2 kilometrin mittainen kolmioraide rakentuu parissa vuodessa ja palvelee ennen muuta tavaraliikennettä ja tuo elinvoimaisuutta paljon lisää koko maahan.

Kolmas päätetty hanke on siis Helsinki-Tampere -moottoritien uuden Arolammin

eritasoliittymän rakentaminen. Kolmostielle Riihimäelle noin neljä kilometriä Hyvinkään liittymästä pohjoiseen ja saman verran Herajoen liittymästä etelään tulevan liittymän rakentaminen alkaa jo ensi vuoden helmikuussa. Ns. Valion-liittymä parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja palvelee työnimestään huolimatta myös monia muita yrityksiä. Myös uusia alueellemme tulevia yrityksiä.

Valio päätti jo aiemmin rakentaa alueelle nimittäin uuden välipalatehtaan. Vaikka Venäjän ruokapakotteet ovat iskeneetkin kovalla kädellä juuri Valioon niin siitä huolimatta yritys vie hanketta eteenpäin ja luottaa tulevaisuuteen. Ja onhan totta, että hyvä ja puhdas suomalainen ruoka on nostanut suosiotaan koko ajan tasaiseen tahtiin. Valion uuden suurinvestoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 170 miljoonaan euroon.

Arolammin liittymää ei itseasiassa ensi vuoden budjetissa vielä Valtiovarainministeriön ehdotusvaiheessa kesällä mukana ollut. Budjettiriihessä rahoitus kuitenkin päätettiin lisätalousarviolla ja iso kiitos tästä tulee antaa liikenneministeri Paula Risikon ohella riihimäkeläiselle ministeri Päivi Räsäselle. Yhteistyö toimi hyvin ja tuloksekkaasti.

Riihimäen seutu ja koko Häme ja itseasiassa koko pääradan varsi Helsingistä pohjoiseen sai nyt lottopotin. Liikenneinfraa laitetaan kuntoon ja kehitetään ennätyssuurin panostuksin. Nyt meidän radan varren kuntien ja kaupunkien on vuoro lunastaa oma osamme tässä työssä. Alueemme vetovoima nimittäin tulee kasvamaan näiden myötä merkittävällä tavalla niin yritysten ja työpaikka-alueiden kuin asumisenkin ykkösalueena.

Nyt työ täälläkin jatkuu. Listalla on seuraavaksi Lahden eteläisen kehätien rakentamisen rahoituksen varmistaminen kuten myös VT2:senkin remontin loppuunsaattaminen. Ja nouseehan meillä Hämeessä esille myös totta kai eilenkin kertomani kantatie 54 ja kymppitiekin ja minusta ehdottomasti myös valtion pienemmät tiet esimerkkeinä vain mainitakseni vaikkapa Haminankyläntien tai Karhulantien. Näitä teitä on paljon ja ne täynnä monttuja ja hajoavia siltoja. Työtä siis riittää.

Kello nyt 13.30 ja kohta aika mennä istuntoon. Tänään keskustelussa poliisiasiat. Takana jo nyt Tervakosken koululaisten vierailu. Entinen työkaveri kollegansa kanssa toivat 40 oppilasta vieraakseni ja täytyy kyllä antaa nyt kiitosta koko porukalle. Ei tainnut yksikään esittämäni kysymys jäädä tältä porukalta vastaamatta ja aika hyvin taisin minäkin löytää vastaukset fiksujen lasten esittämiin mitä erilaisempiin kysymyksiin.

Valiokunnissa tänään erittäin mielenkiintoiset kuulemiset mm. Ukrainan tilanteesta ja maamme ja EU:n pakotelinjasta. UAV:n kuultavana mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja. Nyt on järkevää edetä tilanteessa niin että myös kriisin mahdollisesti vielä pahetessakin on sitten kortteja käytettävänä. Siksi järkevää nyt katsoa rauhassa uusien pakotteiden voimaantulo ja sitoa se nimenomaan tulitauon pitävyyteen Ukrainassa.

Nyt istuntoon.

Kello 21.58 

Eduskunnan keskustelu poliisista ja poliisin voimavaroista oli hämmentävä. Perussuomalaisten välikysymyksen tekijä Ismo Soukola onnistui esiintymisellään vaarantamaan niin poliisin kuin kansanedustajankin luottamuksen. On hämmentävää, että poliisina pitkään toiminut Soukola menee kertomaan yksityiskohtaisesti nimillä tehtävistään ja asiakkaistaan eduskunnan julkisessa istunnossa. Se olisi sama, että minä kertoisin entisistä oppilaistani ja heidän asioistaan salissa. Tai itseasiassa ei edes sama vaan paljon vakavampaa. Poliisi kun kertoo tehtävistään ja niihin liittyvistä aivan ulkopuolisistakin ihmisistä näin hän samalla vaarantaa myös näiden henkilöiden turvallisuuden ja pahimmillaan jopa hengenkin. On hämmästyttävää, että perussuomalaiset toimivat näin ryhmäpuheessaan mikä on siis koko eduskuntaryhmän virallinen puhe ja sitä kautta linja ja kanta. Toivottavasti tapaus myös tutkitaan poliisinkin toimesta. Ymmärtääkseni Soukolalla edelleen myös virka poliisissa.

Itse toivon, että poliisin toimintaa ei myöskään liiallisilla leikkauksilla vaaranneta. Nyt ollaan siinä pisteessä, että olemme kipurajalla. Olen myös huolissani hätäkeskusten toimivuudesta uudistuksen jälkeen ja Liikkuvan Poliisin alasajosta. Näitä uudistuksia pitää nyt seurata huolella ja säännöllisesti ja olla myös valmiita perumaan tai muuttamaan tehtyjä päätöksiä jos ne vievät maamme ja kansalaistemme turvallisuutta heikompaan suuntaan. 

On myös arvioutu, että lähivuosina poliisista vähennettäisiin jopa 400 henkilötyövuotta. Tämä vaarantaisi kyllä poliisin perustoiminnan ja tätä pitää vielä harkita vakavasti. Tämä veisi tilannetta meillä täysin eri suuntaan kuin muiden maiden kehitys. Esimerkiksi Ruotsi on lisäämässä poliisien määrää 20 000:een lähivuosina ja perusteena nimenomaan ”lisääntynyt ja vakavammaksi muuttunut jengirikollisuus, rikollisuuden teknistyminen ja kansainvälistyminen”. Meilläkin on esitetty Poliisi 2020 – raportissa poliisien lisäämistä noin 700 poliisilla. Meillä siis parhaillaan poliiseja oli noin 7800 ja siitä ei siis nyt olla menossa kuin ehkä pahimmillaan yhä alaspäin. 

Sisäisestä turvallisuudesta tulee siis huolehtia myös silloin kun talous sakkaa. Nämä sellaisia kysymyksiä joita ei voi laittaa vastakkain muiden tärkeiden palveluiden kanssa. Nämä vain tulee hoitaa kuten maanpuolustuskin. 

 

 

 

Kommentit