Hämeen Kokoomus vaatii palvelusetelin käyttöönoton selvittämistä jokaisessa kunnassa

Uutiset, perjantaina 17.04.2009

Peruspalveluministeri Paula Risikon (kok) johdolla edennyt laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä on tarkoitus saada voimaan kesäkuun alussa tänä vuonna. Hämeen Kokoomus esittää, että kaikissa hämäläisissä kunnissa selvitetään ensimmäisten joukossa, missä kunnan palveluissa uusi seteli voidaan ottaa käyttöön tukemaan kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.

Palveluseteliä on toistaiseksi käytetty enimmäkseen vain kotipalveluissa vuodesta 2004 alkaen. Viime vuoden alussa käyttöalaa laajennettiin kotisairaanhoitoon ja nyt otetaan seuraava askel. Lainsäädäntö on tähänkin asti mahdollistanut palvelusetelin käytön laajalti, mutta kuntia ei ole kannustettu mahdollisuuteen tarttumaan.

– Uudella lailla palvelusetelin käyttöön kannustetaan ja setelin käyttöönotosta tehdään joustavaa. Pallo on ja jää kuitenkin edelleen kunnille. Jokaisella kunnalla on päätösvalta palveluiden tuottamistapojen suhteen ja kunta myös kantaa aina palveluiden järjestämisestä sille kuuluvan vastuun.

Hämeen Kokoomus muistuttaa kevätkokouksen kannanotossaan, että tulevaisuudessakin jokainen kunta päättää aina missä palveluissa palveluseteliä käytetään. Kunta myös hyväksyy palveluntuottajat ja pitää niistä luetteloa sekä tiedottaa saatavilla olevista palveluista. Myöskään palvelun käyttäjää palvelusetelit eivät velvoita, asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on ohjattava asiakas muuten järjestettyyn palveluun. Asiakkaalla ei myöskään ole automaattisesti oikeutta palveluseteliin, mutta asiakkaan mielipide otetaan huomioon.

– Kuntalaisella on uudenkin lain myötä aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu perinteiseen tapaan. Tällä rakenteella luodaan toimivat edellytykset palvelusetelikäytännöille.

Joitakin vuosia käytössä olleen kotipalveluiden palvelusetelin käyttökokemuksia on arvioitu useammassa selvityksessä ja niiden mukaan palvelusetelin käyttöön ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti niin asiakkaat, yksityiset palvelujen tuottajat, kunnat kuin myös kuntien henkilöstökin. Palveluseteliä on ennen uudistusta käytetty osassa kuntia kotipalvelun ohella esimerkiksi asumispalveluissa, omaishoitoa tukevissa palveluissa sekä sotaveteraanien ja vammaisten palveluissa. Kesäkuussa palvelusetelijärjestelmän käyttö laajennee sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hämeen Kokoomus esittää kannanottonaan, että kaikki hämäläiset kunnat ottavat uuden palvelusetelimahdollisuuden vakavasti. Hämäläisten tulisi selvittää ensimmäisten kuntien joukossa, miten kuntalaisten palveluita, niiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta voitaisiin kehittää palvelusetelein.

Kommentit