Hämeen Kokoomus kannattaa ennakkoluulotonta suhtautumista kuntarakenneuudistuksiin

Uutiset, torstaina 12.08.2010

Hämeen Kokoomuksen mielestä kuntarakenteeseen ja palvelujen järjestämistapaan on väistämättä tulossa muutoksia lähivuosina. Julkisten palveluiden ylläpitäminen edellyttää voimavarojen tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä ja toimintamallien jatkuvaa uudistamista. Myös kuntarakenneuudistuksiin on suhtauduttava ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin.

Nyt Päijät-Hämeessä käsittelyssä oleva ehdotus lähes koko työssäkäyntialueen ja maakunnan kokoisesta uudesta kunnasta olisi uudenlainen ja pitkäjänteinen ratkaisu palvelujen asiakaslähtöiseksi järjestämiseksi. Sen vaihtoehtona on entistä laajempi ja monipolvisempi kuntien välinen yhteistyö. Palvelutuotannon tehostamisen lisäksi kuntien voimavarojen yhdistämisen perusteena on alueen vetovoiman ja kasvun vahvistaminen ja tätä kautta hyvinvoinnin turvaaminen.

Hämeen alueella tapahtui merkittävä kuntien yhdistyminen vuoden 2009 alussa uuden Hämeenlinnan muodostuessa, vaikka koko työssäkäyntialueen kattavaa kuntaa ei muodostunutkaan. Päijät-Hämeessä on jo päätetty Orimattilan ja Artjärven kuntien yhdistymisestä vuoden 2011 alussa. Alkavana syksynä yhdeksän Päijät-Hämeen kuntaa ottaa kantaa selvittäjien esitykseen kuntien yhdistämisestä perustamalla niiden sijaan uusi kunta, jota kutsuttaisiin Lahden kaupungiksi.

Kunnan lakkauttaminen ja sulauttaminen suurempaan kokonaisuuteen on merkittävä päätös, jossa kunnan ja jokaisen valtuutetun tulee voida muodostaa kantansa itsenäisesti ja painostamatta. Hämeen Kokoomus korostaa, että jokaisessa kunnassa ratkaisut tulisi tehdä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia arvioiden. Suomalaisten enemmistö arvostaa vastuullista päätöksentekoa, vaikka se ei aina olekaan helpoin ratkaisu.

Kunnat ovat avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamisessa, sillä valtaosa julkisista palveluista on kuntien järjestämää. Kunnallisen toiminnan uudistamisen välttämättömyyttä korostavat hidas talouskasvu, nopea ikärakennemuutos ja työikäisten määrän väheneminen sekä eri kaupunkiseutujen ja alueiden välisen kilpailun kiristyminen.

Kommentit