Haja-asutusalueiden jätevesiasetus ei parsimalla parane

Kynästä, keskiviikkona 24.11.2010

Keskustelu haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen ympärillä ei ota loppuakseen. Syykin on selvä. Keskustalainen ympäristöministeri Paula Lehtomäki pitää kynsin ja hampain kiinni asetuksesta, eikä halua sitä kosmeettisia muutoksia lukuunottamatta korjata. Aitoon valuvikaan ei Lehtomäki syystä tai toisesta halua koskea. Syitä on vaikea keksiä ja ymmärtää.

Keskustelut ovat paljastaneet, että aikanaan vuonna 2003, kun Keskustan ja SDP:n johdolla jätevesiasetusta sorvattiin, valuviankin osa jo tiedosti. Asia ei edennyt aivan läpihuutojuttuna, mutta kuitenkin yksimielisesti. Kuulemma kriitikot vaiennettiin silloin toteamalla, että siirtymäaika on pitkä.

Siirtymäaika ei kuitenkaan itse valuvikaa korjannut ja nyt jo sadat ja tuhannet ihmiset ovat tehneet asetuksen vaatimia ratkaisuja taloillaan ja mökeillään. Ja sadat ja tuhannet ovat tulleet petetyiksi ja huijatuiksi. Osa on ostanut helppoheikiltä toimimattoman pienpuhdistamon. Toinen on ostanut kalliit laitteet vaikka imetyskaivot tai kenttä olisi riittänyt. Ja jotkut on saatu tarttumaan lapioon, vaikka kuivakäymälän kanssa ei mökillä olisi tarvinnut tehdä mitään.

Tiedotus on siis ontunut ja ontuu edelleen, vaikka sitä ympäristövaliokunnassa olemmekin yrittäneet nyt saada edes johonkin ruotuun. Toisilla alueilla tiedotus on ollut hyvää ja neuvovaa – jopa kiinteistökohtaista niin kuin sen pitäisikin olla – ja näiltä alueilta ei ole valituksia tullut. Mutta valtaosassa alueita tiedotus on ollut riittämätöntä eikä ympäristöministeriö ole sitä oikein yhtenäisesti ohjeistanut ja resurssoinut. Vasta viime vuonna saimme painostettua ministeriön tekemään tiedotuskirjasen eikä sekään ole hullumyllyä enää saanut pysähtymään.

Mutta miksi näin? Lähtökohtaisesti haja-asutusalueiden jätevesiasetus on rakennettu väärinpäin. Peruslähtökohdaksi on otettu poikkeuksellisen korkeat veden puhdistusvaatimukset, jopa kunnallisia puhdistamoja kovemmat ja näistä olisi sitten pitänyt kunnissa antaa helpotuksia. Näin tämä ei ole toiminut ja tässä on se valuvika. Siksi koko jätevesiasetus olisi nyt syytä vetää pois. Ottaa aikalisä ja ilmoittaa ihmisille, että odottakaa hetki. Korjaamme virheen. Ja se tapahtuisi kääntämällä asetuksen perusajatus toisinpäin. Lähtökohdaksi tulisi ottaa matalampi puhdistusvaatimustaso ja sen sijaan vesistöjen lähettyville ja pohjavesialueille paikalliset tiukennukset.

Ei ole nimittäin mitään järkeä vaatia jokaiseen kuivanmaan mummonmökkiin kalliita järjestelmiä tai samanlaisia järjestelmiä kuin rantarakentamisessa. Uudessa laissa pitäisi vaatimustasoajattelu kääntää siis toisinpäin ja lisätä resursseja talokohtaiseen tiedotukseen. Tarvitsemme myös vaatimuksen laitteiden puolueettomasta testauksesta, minkä EU tulee todennäköisesti vaatimaan joka tapauksessa parin vuoden päästä.

Lisäksi nykyinen, ilman eduskuntakäsittelyä hyväksytty asetustasoinen sääntely lienee hyvinkin lähellä perustuslain vastaisuutta. Eli asetuksella on säädelty ja määrätty sellaisia vaatimuksia, jotka suomalaisessa järjestelmässä pitäisi hoitaa laintasolla. Läpinäkyvästi ja laajan keskustelun kautta. Näin ei 2003 toimittu, mutta nyt pitäisi toimia.

Surullisinta on se, että nyt moni talo ja mökki on hankkinut pihaansa kalliin, yli 10 000 euron, pienpuhdistamon. Jos laite on vääränkokoinen, liian pieni tai liian suuri talon asukasmäärään verrattuna, ei laite tule pääsemään jätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksiin.
TM-Rakentaja lehti on testannut useamman valmistajan laitteita, ja he toteavat aiheesta ”Olisi varsin uskaliasta suositella yhtäkään vertailun puhdistamoista kenellekään, joka hankkii laitteen täyttääkseen jätevesiasetuksen vaatimukset.”. Tähän ei ole mitään lisättävää.

On tietenkin todella vakava asia, että tällaisen tilanteen on annettu jatkua ja annetaan jatkua koko ajan. Me suomalaiset olemme lähtökohtaisesti sellaisia, että noudatamme lakia ja teemme niin kuin määrätään. Näin tässäkin tapauksessa moni on halunnut toimia. Mutta nyt heidän tilanteensa on se, että pihassa on yli 10 000 euron laite, joka ei täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia. Asetus nimittäin on ehdoton. Se lähtee siitä, että jätevesien puhdistusarvot pitää saavuttaa koko ajan, eikä poikkeuksia sallita. Se ei siis riitä, että laite toimii joskus, vaan sen pitää toimia joka hetki ja aina.

Summa summarum. Olemme kaikki tavoitteesta varmasti samaa mieltä. Me haluamme suojella lähivesiämme. Sitä kotijärveä. Mökkilampea. Me haluamme pitää pohjavetemme puhtaina ja juomakelpoisina tulevaisuudessakin. Tottakai. Ja siksi nyt toimimaton jätevesiasetus pitää vetää pois. Ottaa aikalisä. Nykyinen on nimittäin kuin entisen alokkaan asento. Se ei enää korjaamalla parane. Pitää tehdä kokonaan uusi.

Timo Heinonen
kansanedustaja
ympäristövaliokunnan jäsen

Kommentit