Haja-asutusalueen jätevesiasetus jättää edelleen avoimia kysymyksiä

Uutiset, keskiviikkona 15.04.2009

Timo Heinonen (kok.) nosti esille eduskunnassa kiistellyn jätevesiasetuksen tiedottamisen ja toimeenpanon ongelmat. Heinonen halusi nostaa esiin haja-asutusalueella asuvien ja vapaa-aikaa viettävien kiinteistönomistajien huolen ja epätietoisuuden, jota huono tiedottaminen on aiheuttanut.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki toteaa vastauksessaan Heinoselle, että tilanteeseen ollaan nyt puuttumassa. Kevään aikana on tulossa viranomaisten ja alan toimijoiden yhteistyössä tekemä opas, jossa selvitetään esiintyneitä ongelmia sekä esitellään hyväksi havaittuja käytäntöjä. Opas jaetaan kaikkiin kuntiin ja se on myös kaikkien asukkaiden saatavilla sähköisesti. Tämän lisäksi tiedotusta pyritään parantamaan entisestään.

Heinonen halusi tietää myös sen, mitkä ovat lykkäyksen saamisen perusteet. Tähän ministeri ei yksiselitteistä vastausta anna, vaan toteaa, että poikkeukset tulevat ajankohtaiseksi vasta lähellä siirtymäajan päättymistä, eli vuotta 2014. Ympäristöministeri toteaa, että lopulta kaikkien kiinteistöjen on täytettävä jätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset. Kunnan ympäristöviranomainen käsittelee lykkäyspäätökset tapauskohtaisesti, ja tässä otetaan huomioon mm. taloudellinen tilanne. Ikä ei myöskään ole suora peruste lykkäyksen myöntämiselle, vaikka tällaista tulkintaa mediassa on ollutkin.

– Tähän olisin kaivannut ministeriltä vielä lisäselvitystä. Miten voimme varmistaa, että kunnissa tapauksia käsitellään tasavertaisesti? Tilanne on edelleen hämmentävä niille kiinteistönomistajille, jotka ovat mahdollisesti lykkäykseen oikeutettuja 2014, mutta varmuutta tähän ei saada ennen kuin viime tipassa, kertoi Heinonen asetuksen ongelmista.

Heinonen halusi myös kirjallisella kysymyksellään nostaa esiin jätevesiasetuksen toimeenpanon rahoituksen. Ministeri toteaa, että asiaan on reagoitu, ja mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tulorajoja on korotettu. Myös maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tukevat perusteltuja yhteisviemäröintihankkeita. Jätevesiasetuksen toimeenpanon palkkakustannukset ovat myös vuoden alusta korotetun kotitalousvähennyksen piirissä.

– Ministeriö on reagoinut oikeansuuntaisesti rahallisin avustuksin. Etenkin kotitalousvähennys kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi myös tässä tilanteessa.

Kommentit