Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutuu soten valinnanvapauden avulla – Maakunille velvoite antaa palveluseteli, jos hoitoa ei pystytä varmistamaan

Blogi, torstaina 21.12.2017

Hallitus kävi läpi valinnanvapauslakiluonnoksesta saadut lausunnot ja sopi niiden pohjalta eilen keskeisistä täsmennyksistä lausunnoissa nostettuihin huolenaiheisiin. Lausuntoja oli annettu määräajassa peräti 703 ja muutoksia tuli nimenomaan kohtiin, joihin lausuntokierroksella ja asiantuntijakuulemisissa oli kiinnitetty erityisesti huomiota.

Kokoomuksen tavoitteiden mukaisesti peruspalveluissa eli nykyisissä ns. terveyskeskuspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Jatkossa siis jokainen voi rahapussinsa paksuudesta riippumatta valita lääkärivastaanoton mihin menee. Jatkossa ei siis enää rikkaat mene jonon ohi yksityiselle lääkärille vaan sinne voi mennä kuka tahansa maksamatta siitä sen enempää kuin julkisessakaan terveyskeskuksessa. Minusta tasa-arvoista ja reilua ja purkaa lääkärijonot tästä maasta tehokkaasti.

Pohjasta annetuissa lausunnoissa nousi STM:n mukaan erityisenä huolena esiin asiakassetelin velvoittavuus erikoissairaanhoidossa. Tätä hallitus eilen täsmensikin. Kaikki halusivat varmistaa, ettei yhdenkään sairaalan päivystys vaarannu ja nyt uudet lisäkirjaukset alleviivaavat tätä vielä aiempaakin paremmin. Maakunnat saavat samalla myös paremman mahdollisuuden määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa.

Säännöksiä asiakasseteleistä eli 24 § täsmennetään siis niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita kuin silloin jos maakunta ei pysty tarjoamaan kaikkea hoitoa hoitotakuun puitteissa. Eli asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Tämä on ollut Kokoomuksen tavoite alusta lähtien ja nyt se toteutuu ja poistaa myös jonot ja turhan odottelun erikoissairaanhoidossakin. Palvelusetelin voi siis asiakas pyytää välittömästi jos hoitotakuun aika uhkaa ylittyä.

Lisäksi täsmennysten jälkeen ”maakunta päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy (18 §). Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta. Maakuntien päätöksenteossa on tällöin otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.”

Lisäksi jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan vielä mm. asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensovitetaan toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Lausuntopalautetta tuli myös muista kohdista ja niiden osalta pykälien virkamiesvalmistelu jatkuu niin, että hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus hyväksytään eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä. Ja todetaan nyt vielä sekin, että jos sote tai sen valinnanvapaus ei toteudu laajana perusterveydenhoidossa ja edellä kuvaamallani tavalla erikoissairaanhoidossa niin koko paketti eli maakuntauudistus ja sote-uudistus peruuntuvat tai siirtyvät ainakin seuraavalle hallitukselle.

Itse uskon, että ratkaisu syntyy sillä suomalaiset haluavat valinnanvapautta myös sote-palveluihin ja on reilua, että ihmisten ei tarvitsisi jonottaa viikko- tai kuukausikaupalla hoitoon päästäkseen.

Kello 20.12 ja päivä paketissa. Mediassa kerrottu hullusta some-kohusta missä kuvani varastettiin vasemmistolaisen sivuston propagandakäyttöön. Kuva siis irrotettiin asiayhteydestä ja siihen lisättiin vihervasemmiston poliittista viestiä. Haluttiin luoda kuva kuvan ja tekstin yhteydestä täysin valheellisesti ja keinoja kaihtamatta. Syntyi tietynlainen viha-meemi ja vale-meemi, mitä tämä poliittinen joukko ryhtyi jakamaan netissä. Sen tarkoitus oli synnyttää viha hallitusta, kokoomusta ja myös minua kohtaan ja siinä ovat onnistuneetkin. Uhkauksia on tullut yöllä ja päivälläkin ja some-raivo uhkaa jo turvallisuuttanikin.

Tekisi mieli kysyä, että ovatko he nyt tappouhkausten ja muiden jälkeen tyytyväisiä. En kysy, sillä luulen, että ovat. Maailma on sairas.

Mutta ei anneta vasemmiston maailmaamme valeuutisillaan synkistää. Tänään oli kuitenkin jo almanakankin mukaan vuoden pimein päivä eli huomenna menemme jo kevättä kohti. Pidetään toisistamme huolta.

 

Kommentit