Eriävä mielipide Suomen Metsästysmuseon alasajosta ja uuden Eräkulttuurimuseoon liittymisestä

Kynästä, tiistaina 19.10.2021

Eriävä mielipide Suomen Metsästysmuseon alasajosta ja uuden Eräkulttuurimuseoon liittymisestä

Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen kokous 12.10.2021

Jätän eriävän mielipiteen Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen 12.10.2021 tekemään päätökseen esittää yhdistyksen yleiselle kokoukselle uuteen Erämuseosäätiöön liittymistä. Erämuseohanke on valmisteltu huonosti ja sen toteuttamispohja on epäuskottava ja rahoitus täysin selvittämättä.

Perinteikkään Suomen Metsästysmuseo ry:n lähteminen mukaan Erämuseosäätiöön ja lopulta ehkä uuteen luontokulttuurimuseoon vaarantaa metsästäjien historiaan paneutuvan museotoiminnan jatkumisen. Suunnitelmissa Riihimäellä museotoiminta jatkuisi enää kaksi vuotta ja tämän jälkeen Metsästysmuseo ajettaisiin alas ja kokoelmista tehtäisiin jonkinlainen näyttely johonkin muualle väliaikaisiin tiloihin Suomessa. Suunniteltu luontokulttuurimuseo aloittaisi sitten vasta usean vuoden päästä Imatralla. Uuden museon investoinnit, mutta ennen muuta käyttötalous ovat kuitenkin hyvin huteralla pohjalla ja esitetyllä mallilla on hyvin todennäköistä, että uutta museota ei välttämättä edes saataisi aikaan. Materiaaleissa kerrotaan, että Imatran museossa vierailisi vuosittain 100-150 000 kävijää. Tämä tarkoittaisi siis noin 300 kävijää joka arkipäivä ympäri vuoden ja noin 700 kävijää viikonlopun päivinä. Jokainen museoalaa tunteva ja suomalaisten museoiden kävijämääriä seuraava tietää, että tällaisia kävijämääriä ei Imatralla koskaan tulla saavuttamaan eikä tämän alan museossa muuallakaan. Hankkeen suunnitelmat ovat siis epäuskottavia ja niiden varaan uuden museon luominen uhkaa koko alan museotoiminnan jatkumista.

Suomen Metsästysmuseo lähtiessään mukaan uuden museon selvittämiseen lähti siitä, että metsästysmuseon yhteyteen liitettäisiin/yhdistettäisiin kalastusmuseo. Näin suunnitelluksi syntyvän Metsästys- ja kalastusmuseon tai uuden Erämuseon perustamisen ehtona pidettiin myös sitä, että lainsäädännöllä varmistetaan ennen uuden alkua kalastuskorttimaksuista metsästyskorttimaksujen kanssa suhteellisesti samansuuruinen osuus alan museotoiminnan rahoittamiseen. Tämä selvitystyö ja perustamisen ehto on sivuutettu täysin ja nyt metsästäjien metsästyskorttimaksuista kertyvä rahoitus on hukkumassa kaikkeen muuhun kuin metsästyksen historian keräämiseen, taltiointiin ja museotoimintaan. Uuden museon rahoitus on kaiken kaikkiaan hyvin kyseenalainen ja täysin epärealistisella perustalla.

Olen myös äärimmäisen huolissani Suomen Metsästysmuseon henkilöstön asemasta. Emme ole saaneet minkäänlaista selvitystä sitoutuneen ja osaavan ammattihenkilöstömme tulevaisuudesta. Onko heillä työtä tulevaisuudessa? Tämä selvitys ja henkilöstön kuuleminen olisi pitänyt hoitaa ennen päätöksentekoa.

Lisäksi hankkeen valmistelussa on esitetty mm. metsästäjä Jaakko Ojanperän laajaa ja merkittävää kokoelmaa kohtaa vähättelyä ja minusta jopa epäasiallisia puheenvuoroja. Metsästäjä Jaakko Ojanperän arvokkaan kokoelman tulevaisuus tuleekin mielestäni varmistaa nyt erillään eräluontohankkeesta paikkaan missä sen arvo ja merkitys ymmärretään ja tunnustetaan ja sitä myös kunnioitetaan. Sama koskee myös Suomen Metsästysmuseossa olevia muita yksityisiä näyttelykokonaisuuksia kuten ampuma-alan pioneerin Erkki Kaupin -kokoelmia.

Edellä olevien perustelujen kautta esitikin kokouksessa 12.10.2021, että ”Suomen Metsästysmuseon hallitus esittää yleiselle kokoukselle, että yhdistys ei olemassa olevilla tiedoilla lähde mukaan uuteen Erämuseo-säätiöön. Uusi suunnitelma ei varmista museon rahoitusta aiemmin edellytetyllä tavalla missä metsästyskorttimaksujen tapaan museotoimintaan tulee lainsäädännöllisesti ohjata vastaava osuus kalastuskorttimaksuista. Esitetty rahoituspohja on epäoikeudenmukainen ja liian epävarma.

Lisäksi esitetyt säätiön perustamiseen liittyvät mallit eivät riittävällä tavalla turvaa metsästäjien historian ja museokokoelman tulevaisuutta eikä perustamiseen liittyvissä asiakirjoissa ole otettu huomioon kahden museon mallia ja Riihimäen kaupungin roolia Suomen Metsästysmuseon kotikaupunkina.

Edellä olevin perusteluin Suomen Metsästysmuseon hallitus ei voi kokonaisarvioinnin perusteella puoltaa uuden Erämuseosäätiön perustamista eikä näin ollen voi esittää yleiselle kokoukselle hankkeeseen mukaan lähtemistä.”

Esitin kuitenkin jatkoksi, että ”Suomen metsästysmuseoyhdistys ry toivoo kuitenkin, että neuvotteluja jatketaan löytääksemme kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu Eräkulttuurimuseon perustamiseksi”.

Näillä perusteilla en katso Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen tekemän päätöksen täyttävän aiemmin sovittuja reunaehtoja eikä myöskään ajavan ja turvaavan metsästäjien historian keräämistä ja museotoiminnan jatkumista ja siksi jätän asiaan eriävän mielipiteen.

Toivon, että Suomen Metsästysmuseo ry:n yleinen kokous lopullisen päätöksen tehdessään edellyttääkin saamaan perusteellisen ja huolellisen kirjallisen esittelyn asiasta, asiakirjoista ja myös luontokulttuurimuseon rahoituspohjasta eikä hyväksy hallituksen nyt esittämää päätöstä, mistä suurin osa on vain toiveiden varaan kirjattuja asioita. Ne eivät ole uutta säätiötä sitovia eivätkä millään tavalla varmista metsästäjien perinnön ja museotoiminnan jatkumista.

12.10.2021

Timo Heinonen
Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen jäsen

Kommentit