“Ei voi olla oikeuksia ja vapauksia ilman vastuuta ja velvollisuuksia!”

Blogi, maanantaina 02.08.2021

“Ei voi olla oikeuksia ja vapauksia ilman vastuuta ja velvollisuuksia!”

Kokoomuksen eduskuntaryhmämme julkaisi heinäkuun lopulla tuoreet linjauksemme kotoutumisen edistämiseksi. Tavoitteemme on selvä: Kotoutetaan työhön, ei työttömäksi ja tuodaan velvollisuuksia oikeuksien rinnalle

Kollegani kansanedustaja Pia Kauman johdolla tehdyssä asiakirjassa esitämme muutoksia maahanmuutto- ja etenkin kotoutuspolitiikkaan. Valmistelun tueksi järjestettiin itseasiassa useita kuulemistilaisuuksia kevään aikana myös mm. maahanmuuttajataustaisille järjestöaktiiveille. Näissä kuulemisissa tuli ilmi laaja näkemys siitä, miten kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, ja että niiden puute on karhunpalvelus itse asiassa eniten juuri tänne tulijoille.

On aivan selvää, että Kokoomus on Suomen kansainvälisin ja Euroooppamyönteisinkin puolue. Me myös haluamme kansainvälisen Suomen, joka tuplaa kansainvälisen rekrytoinnin ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Tämä on aivan selvää, mutta myös se, että tämä on kestävästi mahdollista vain, kun asiattomin perustein suojelua hakevat henkilöt palautetaan pikaisesti.

Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on sitä, että kotoutamme töihin emmekä työttömäksi.

Pia Kauma totesikin, että ”Toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on oltava, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä edellyttää, että kotouttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen oppimiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Tämä edellyttää toimia niin yksilöltä kuin yhteiskunnalta”. En usko, että tästä kukaan on eri mieltä.

Työllisyys onkin yksi kotoutumisen keskeisin mittari. Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa on 10-15 prosenttiyksikköä pienempi, ja työttömyys noin 2,5-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Muissa maissa onkin tiukennettu oleskeluluvan sekä sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Ja meidän mielestä myös Suomessa tulisi seurata perässä politiikkatoimissa, joilla saadaan aktivoitua ja kannustettua yksilöitä kotoutumaan.

Maahanmuuttajien työllisyyden parantamisen lisäksi meidän tulee saada kototuttamisjärjestelmämme nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi, joka ei passivoi yksilöä. Kauma puki nykytilaa hyvin sanoiksi toteamalle, että ”Kotoutustoimet ovat olleet toistaiseksi sellaisia, että annetaan vapauksia ja oikeuksia, mutta ei edellytetä velvollisuuksia ja vastuita. Tämä pitää tasapainottaa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkaisuja”.

Ehdotuksia kotouttamisen edistämiseksi:

1) Lyhennetään prosessit murto-osaan nykyisestä, kuten Norjassa
2) Kehitetään kotiinpaluurahaa houkuttelevammaksi, kuten Tanskassa
3) Asetetaan pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta
4) Annetaan oikeus täysiin sosiaalitukiin vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella
5) Eriytetään Suomessa jo pysyvästi asuvien henkilöiden ja maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaaliturvan ehtoja ja tasoja, kuten hallitus esitti 2016, mutta sidotaan erot koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta siten, että toimenpiteet ohjaavat tehokkaammin työhön ja opiskeluun.
6) Luodaan tukikatto, kuten Moderaattien mallissa Ruotsissa
7) Otetaan käyttöön toimenpideohjelma heikossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajanaisille
8) Otetaan laajemmin käyttöön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/mentori maahanmuuttajan tukena
9) Valitaan valtioneuvostoon ulkomaalaisasioista ja kotoutumisesta vastaava ministeri

Kokoomuksen Pia Kauman johdolla tehtyjen linjausten valmistelun tueksi järjestettiin useita kuulemistilaisuuksia helmi-heinäkuussa 2021. Tilaisuuksissa noin 40 henkilöä kertoi näkemyksiään mm. nykyiseen kotouttamisjärjestelmään, maahanmuuttajanaisten aktivoimiseen sekä kielikoulutukseen liittyen. Lisäksi kuultiin eri asiantuntijoiden näkemyksiä benchmarking -maiden mm Kanada, Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Norja, Tanska, Itävalta, Iso-Britannia käytänteistä sekä linjausten sisällöstä.

Kannattaa huomata, että pidempiaikainenkin suuntaus muissa Pohjoismaissa ja myös Euroopan maissa laajemminkin on ollut tiukentaa maahanmuuttajien sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Monet maat ovat tehneet maahanmuuttajien sosiaaliturvasta vastikkeellista sekä nopeuttaneet prosesseja. Näiden toimien tavoitteena on ollut rajalle tulevien turvapaikanhakijoiden minimointi, asiattomin perustein suojelua hakevien henkilöiden mahdollisimman nopea palauttaminen sekä maahan jäävien henkilöiden nopea integroituminen aktiivisiksi ja työtä tekeviksi yhteiskunnan jäseniksi. Me kokoomuksessa emme halua, että Suomi jää jälkeen tästä kehityksestä tai menee jopa toiseen suuntaan. Maastamme ei saa tulla väärinkäytöksille erityisen houkutteleva kohdemaa. Kyseessä on vuosien ja vuosikymmenten päähän kehitykseen vaikuttava prosessi. Siksi toimiin on ryhdyttävä nyt.

Toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kielen oppimiseen, työllistymisen edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen arvojen tuntemiseen.

….

Uusi viikko ja uusi elokuu siis jo toisessa päivässä. Eilen juna toi turvallisesti Seinäjoen Kuninkuusraveista kotiin Tampereen pienen odottelun ja Hämeenlinnan ja Riihimäen kautta. On tämä todella surullista, että nopeat IC-junat eivät enää tahdo pysähtyä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Nytkin illan junalla oli mukana niin kova kiire, että ei muutaman minuutin stoppia ehditty Kanta-Hämeen kaupungeissa pitää. Se siis tarkoitti sitä, että me jäimme tunniksi Tampereelle ja odotimme siellä sitten hitaan paikallisjunan lähtöä Hämeeseen. Surulliseen suuntaan menossa VR:n palvelut. Ja jos nyt sitten suunnitelmat Hämeen ohitusraiteesta toteutuu, niin tilanne menee entistä huonommaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen osalta. Ihmeellisen hiljaa ja pimennossa tätä nyt pusketaan eteenpäin vai mitä ihmettä pääradan jutuissa oikein tapahtuu?

Mutta hyvää maanantaita kaikille! Maanantai ja mahdollisuuksia täynnä.

Kello 22.16 ja hieman sadetta iltaan. Mukava päivä takana ja hieman jo kotikunnan uuden, itseasiassa eilen alkaneen, valtuustokauden asioiden valmistelua. Isoja asioita tulossa niin kotikunnassa, kuin maakunnassakin, mutta nyt näyttää, että ihan hyvässä asennossa edetään. Palataan näihin myöhemmin. Huomenna sitten uuden kuukauden kuukausimarkkinoiden aika. Tiistaina 3.8. Hämeenlinnan kuukausimarkkinat ja sitten keskiviikkona 4.8.2021 Lahden kuukausimarkkinat. Nähdäänkö siellä toritunnelmissa?

 

 

 

 

 

Kommentit